KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 2016-2017

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 2016-2017
Mới
Thời khóa biểu

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 2016-2017

 • 8 tháng trước
 • 0
Mới
Hình ảnh hoạt �?�?ng

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017

 • 8 tháng trước
 • 0
Mới
Mới
Thể dục 6

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

 • 7 tháng trước
 • 0
Mới
Mới
Học hỏi

ke hoach boi duong thuong xuyen 4E 2016-2017

 • 7 tháng trước
 • 0
Mới
Kỹ thuật

Ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016 - 2017

 • 8 tháng trước
 • 2
Mới
Những kinh nghiệm hay

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2016-2017

 • 8 tháng trước
 • 0
Mới
Bài giảng

ke hoach boi duong thuong xuyen nam 2016- 2017

 • 4 tháng trước
 • 7
Mới
Kỹ thuật

Ke hoach boi duong thuong xuyen 2016- 2017

 • 8 tháng trước
 • 1
Mới
Thể dục 6

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

 • 7 tháng trước
 • 0
Mới
Tài liệu tham khảo

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017

 • 8 tháng trước
 • 3
Mới
Giáo án

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2016-2017

 • 8 tháng trước
 • 0
Mới
TÀI LIỆU VỀ CHUẨN KIẾN THỨC

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

 • 8 tháng trước
 • 0
Mới
Thể dục 6

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

 • 7 tháng trước
 • 0
Mới
Thể dục 6

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

 • 7 tháng trước
 • 0
Mới
Tài liệu của Tổ 3

KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

 • 8 tháng trước
 • 0
Mới
Tài liệu - SKKN

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017

 • 8 tháng trước
 • 0
Mới
Giáo án khác

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHUẨN 2016-2017

 • 9 tháng trước
 • 0
Mới
Kinh nghiệm học tập

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016

 • một năm trước
 • 96
Mới
Văn bản nhà trường

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015 - 2016

 • một năm trước
 • 34
Mới
Văn bản Phòng giáo dục

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Năm học 2015 - 2016

 • một năm trước
 • 42
Mới
Văn bản Lưu trữ

ke hoach boi duong thuong xuyen giao vien mam non nam hoc 2015-2016

 • một năm trước
 • 0
Mới
Văn bản nhà trường

kế hoach bồi dưỡng thuong xuyen của giáo viên

 • 2 năm trước
 • 45
Mới
Giáo án khác

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

 • 4 năm trước
 • 0
Mới
Kế hoạch BDTX giáo viên

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Mới
Mới
Mới
Mới
Văn bản nhà trường

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

 • 2 năm trước
 • 55
Mới
Tư liệu tham khảo

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Văn bản trường

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

 • 9 tháng trước
 • 2
Mới
Mới
Tài liệu - SKKN - TKB

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017

 • 9 tháng trước
 • 0
Mới
Tài liệu tham khảo

Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên khối 5 năm 2016 - 2017

 • 8 tháng trước
 • 0
Mới
Đề tài - Sáng kiến

ke hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

 • 2 năm trước
 • 0