Nhận xét HS thường xuyên QLGD

Nhận xét HS thường xuyên QLGD
Mới
Tài liệu tham khảo

Nhận xét HS thường xuyên QLGD

 • 8 tháng trước
 • 2
Mới
Tin tức

Nhận xét thường xuyên của HS Lớp 5.5

 • 2 năm trước
 • 31
Mới
Đề thi

nhận xét thường xuyên

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Hướng dẫn ghi nhận xét thường xuyên

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Năm học 2014 - 2015

HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Lớp 1

Nhận xét thường xuyên của GVCN

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Tiểu học

Cách ghi nhận xét thường xuyên

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Tiểu học

bìa nhận xét thường xuyên

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Về TT 30

Nhận xét thường xuyên của GVCN

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Lịch Báo Giảng

bìa nhận xét thường xuyên

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Mới
Mỹ thuật

Nhận xét đánh giá thường xuyên -lớp2

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Giáo án

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN

 • một năm trước
 • 0
Mới
Giáo án

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN

 • một năm trước
 • 0
Mới
Chuyên môn

THAM KHẢO GHI LỜI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN

 • 2 năm trước
 • 16
Mới
Mới
Đề thi

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN

 • một năm trước
 • 0
Mới
Vật lý 6

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN

 • một năm trước
 • 0
Mới
Tài liệu tham khảo

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN

 • một năm trước
 • 0
Mới
Tiểu học

Hướng dẫn ghi nhận xét thường xuyên

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Lịch Báo Giảng

theo dõi nhận xét thường xuyên(sinh)

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Mẫu

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN MÔN MĨ THUẬT

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Tiểu học

BIÊN BẢN NHẬN XÉT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Tiểu học

theo dõi nhận xét thường xuyên(sinh)

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Mỹ thuật

Nhận xét đánh giá thường xuyên lớp 4

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Thông tư 30

Nhận xét đánh giá thường xuyên lớp 5

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Thông tư 30

Nhận xét đánh giá thường xuyên lớp 4

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Thông tư 30

Nhận xét đánh giá thường xuyên -lớp2

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Tài liệu tham khảo

nhưng loi nhan xet thuong xuyên tiểu hoịc

 • một năm trước
 • 0
Mới
Văn bản chuyên môn

mẫu tham khảo nhận xét thường xuyên

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Mới
Bài giảng

NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN TIẾNG VIỆT + TOÁN

 • một năm trước
 • 0
Mới
Tiểu học

mẫu tham khảo nhận xét thường xuyên

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Mỹ thuật

Nhận xét đánh giá thường xuyên lớp 5

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Mỹ thuật

Nhận xét đánh giá thường xuyên -lớp 3

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Thông tư 30

Nhận xét đánh giá thường xuyên -lớp 3

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Giáo án

cach ghi nhan xet thuong xuyen tt30-tham khao

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Tiếng việt

nhận xét đánh giá thường xuyên- tiểu học

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Tài liệu chuyên môn

Văn bản QLGD về nhân sự - Thi đua khen thưởng

 • 5 năm trước
 • 0
Mới
Đánh giá thuòng xuyên

Gợi ý một số lời nhận xét thường xuyên theo thông tư 30

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Tài liệu chuyên môn

Văn bản QLGD - Xét TN

 • 5 năm trước
 • 0
Mới
Trang tìm hiểu về thực hiện Thông tư 30

Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét - Tưởng lạ mà quen!

 • 2 năm trước
 • 20
Mới
Đánh giá_nhận xét HS TiH

Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét - Tưởng lạ mà quen!

 • 2 năm trước
 • 19
Mới
Mới
Sưu tầm

nhan xet danh gia thuong xuyen tieu hoc theo tt30

 • 2 năm trước
 • 0