làm quen với toán - nhận biết nhóm có 7 đối tượng ,nhận biết số 7

làm quen với toán - nhận biết nhóm có 7 đối tượng ,nhận biết số 7
Mới
Nhà trẻ

toán nhận biết nhóm có 7 đối tượng

  • một năm trước
  • 0
Mới
Mới
Mầm non

DEM DEN 7 NHAN BIET NHOM CO 7 DOI TUONG

  • 4 năm trước
  • 0
Mới

toan nhan biet cac nhom co 8 doi tuong

  • 7 năm trước
  • 267
Mới
Mới
Lớp 5 tuổi

đếm và nhận biết nhóm có số lượng 7

  • 5 năm trước
  • 0
Mới
Lớp 4 tuổi

Nhận biết dùng các nhóm có 5 đối tượng

  • 3 năm trước
  • 0
Mới
Mới