who which that

who which that
Mới
Tiếng Anh 11

who which that

 • 8 tháng trước
 • 1
Mới
Tiếng Anh 9

who, whom, which

 • 3 năm trước
 • 0
Mới
Tiếng Anh 9

who, whom, which

 • 3 năm trước
 • 0
Mới
Tiếng Anh

who,whom,which

 • 4 năm trước
 • 0
Mới
Tiếng Anh 9

who, whom, which

 • 3 năm trước
 • 0
Mới
Tiếng Anh 9

who, whom, which

 • 3 năm trước
 • 0
Mới
Tư liệu tham khảo

who what which

 • 4 năm trước
 • 0
Mới
Kinh nghiệm học tập

Những lưu ý khi dùng đại từ quan hệ WHO, WHICH, THAT, WHOM....

 • một năm trước
 • 59
Mới
Mới
Tiếng Anh 8

THAT - WHICH

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Tiếng Anh 9

THAT - WHICH

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
KINH NGHIỆM HỌC TẬP

THAT - WHICH

 • 2 năm trước
 • 0
Mới
Hóa học 11

cách dùng who, whom, which

 • 3 năm trước
 • 0
Mới

who is that

 • 7 năm trước
 • 9
Mới
Tiếng Anh

Who Is That?

 • 5 năm trước
 • 0
Mới
Sáng kiến kinh nghiệm

Chuyên đề về quan hệ đại từ who, which, whom

 • 8 năm trước
 • 16
Mới
Văn phạm Tiếng Anh

Sử dụng đúng that và which

 • 7 năm trước
 • 151
Mới
HIỂU VÀ DÙNG

SỬ DỤNG ĐÚNG 'THAT' VÀ 'WHICH'

 • 3 năm trước
 • 193
Mới
Đại từ

Sử dụng đúng "That" và "Which"

 • 5 năm trước
 • 84
Mới
Tư liệu tham khảo

22. Who is that?

 • 5 năm trước
 • 0
Mới
VCD

22. Who is that?

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
Tư liệu tham khảo

22. Who is that?

 • 5 năm trước
 • 0
Mới
Tư liệu tham khảo

22. Who is that?

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
Tư liệu tham khảo

22. Who is that?

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
Tư liệu tham khảo

22. Who is that?

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
Tiếng Anh

22. Who is that?

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
Ngữ pháp nâng cao

Sử dụng đúng "That" và "Which"

 • 7 năm trước
 • 209
Mới
Tư liệu tham khảo

22. Who is that?

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
TL tham khảo

22. Who is that?

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
Tư liệu tham khảo

22. Who is that?

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
Tư liệu tham khảo

22. Who is that?

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
Văn phạm Tiếng Anh

NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM.... )

 • 7 năm trước
 • 256
Mới
Tiếng Anh 11

Chuyên đề về quan hệ đại từ who, which, whom

 • 8 năm trước
 • 636
Mới

RELATIVE-WHO- EXRCISES

 • 7 năm trước
 • 13
Mới
Hình ảnh vui

who ! who

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
Tiếng Anh 9

Unit 9 Which

 • 7 năm trước
 • 77
Mới
Unit 9

Unit 9 part A-4 Which picture?

 • 7 năm trước
 • 9
Mới
TRANG HỌC TRÒ

>????????.......who ?

 • 4 năm trước
 • 277
Mới
Tư liệu khác

who?

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
Cười thoải mái

who?

 • 7 năm trước
 • 1
Mới
Tư liệu khác

who???????????????????????

 • 5 năm trước
 • 0
Mới
Lớp B8

who...????

 • 5 năm trước
 • 0
Mới
Thầy cô thân thương

who?

 • 5 năm trước
 • 0
Mới
Lưu giữ kỉ niệm

WHO?

 • 3 năm trước
 • 67
Mới
TƯ LIỆU THÀNH VIÊN UPLOAD

who?

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
Tin học

Unit 19: Which place would you like to visit?

 • 10 tháng trước
 • 19
Mới
Tư liệu khác

who...????

 • 5 năm trước
 • 0
Mới
Lớp B6

who???????????????????????

 • 5 năm trước
 • 0
Mới
Tiểu học

who?

 • 6 năm trước
 • 0
Mới
luu giũ kỉ niệm của gia đình

Who?

 • 7 năm trước
 • 1
Mới
CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT

WHO

 • 7 năm trước
 • 47