Bài giảng

Thư viện Bài giảng

Mầm non

Nhà trẻ

Mầm

Chồi

Tiểu học

Lớp 1

Toán học 1

Tự nhiên và xã hội 1

Thủ công 1

Học vần 1

Tập đọc 1

Chính tả 1

Kể chuyện 1

Tập viết 1

Đạo đức 1

Tiếng Anh 1 :

Family and Friends 1

First Friends 1

ABC English 1

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

Thể dục 1

An toàn giao thông 1

Lớp 2

Toán học 2

Tự nhiên và xã hội 2

Thủ công 2

Tập đọc 2

Chính tả 2

Kể chuyện 2

Tập viết 2

Luyện từ và câu 2

Tập làm văn 2

Đạo đức 2

Tiếng Anh 2 :

Let's go 2

Family and Friends 2

First Friends 2

ABC English 2

Âm nhạc 2

Mĩ thuật 2

Thể dục 2

Hoạt động NGLL 2

An toàn giao thông 2

Lớp 3

Toán học 3

Tự nhiên và xã hội 3

Thủ công 3

Tập đọc 3

Chính tả 3

Kể chuyện 3

Tập viết 3

Luyện từ và câu 3

Tập làm văn 3

Đạo đức 3

Tiếng Anh 3 :

CT Bộ GDĐT

Let's Learn

Let's go

Family and Friends

Âm nhạc 3

Mĩ thuật 3

Tin học 3

HD học Tin học 3

Thể dục 3

Hoạt động NGLL 3

An toàn giao thông 3

Lớp 4

Toán học 4

Khoa học 4

Kĩ thuật 4

Tập đọc 4

Chính tả 4

Kể chuyện 4

Luyện từ và câu 4

Tập làm văn 4

Lịch sử 4

Địa lí 4

Đạo đức 4

Tiếng Anh 4 :

CT Bộ GDĐT 4

CT Bộ GDĐT 4

Let's Learn 4

Let's go 4

Family and Friends 4

Âm nhạc 4

Mĩ thuật 4

Tin học 4

HD học Tin học 4

Thể dục 4

Hoạt động NGLL 4

An toàn giao thông 4

Lớp 5

Toán học 5

Khoa học 5

Kĩ thuật 5

Tập đọc 5

Chính tả 5

Kể chuyện 5

Luyện từ và câu 5

Tập làm văn 5

Lịch sử 5

Địa lý 5

Đạo đức 5

Tiếng Anh 5 :

CT Bộ GDĐT 5

CT Bộ GDĐT 5

Let's Learn 5

Let's go 5

Family and Friends 5

Âm nhạc 5

Mĩ thuật 5

Tin học 5

Thể dục 5

HD học Tin học 5

Hoạt động NGLL 5

An toàn giao thông 5

Tiếng Anh

Tư liệu tham khảo

Toán học

Toán 6

Số học 6

Hình học 6

Toán 7

Đại số 7

Hình học 7

Toán 8

Đại số 8

Hình học 8

Toán 9

Đại số 9

Hình học 9

Toán 10

Đại số 10

Đại số 10 Nâng cao

Hình học 10

Hình học 10 Nâng cao

Toán 11

ĐS-GT 11

ĐS-GT 11 Nâng cao

Hình học 11

Hình học 11 Nâng cao

Toán 12

Giải tích 12

Giải tích 12 Nâng cao

Hình học 12

Hình học 12 Nâng cao

Chương trình cũ

Tư liệu tham khảo

Các công cụ toán học

Các nhà toán học

Nhà toán học Việt Nam

Nhà toán học nước ngoài

Sưu tầm

Phương trình và hàm số

Hệ tọa độ

Đại số

Đường thẳng

Số và trục số

Hình học

Góc

Vectơ và phép biến đổi

Tam giác và góc

Hình học không gian

Kích thước và tỉ lệ

Đa giác

Vectơ

Hình phẳng

Phân số

Đồng dạng

Phép tính vi phân và tích phân

Đường thẳng và đoạn thẳng

Các phép tính

Dựng hình

Ngữ văn

Ngữ văn 6

Ngữ văn 7

Ngữ văn 8

Ngữ văn 9

Ngữ văn 10

Ngữ văn 11

Ngữ văn 12

Sách Nâng cao

Ngữ văn 10 Nâng cao

Ngữ văn 11 Nâng cao

Ngữ văn 12 Nâng cao

Bài giảng SGK cũ

Các nhà văn nhà thơ

Tư liệu tham khảo

Tiếng Anh

Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 7

Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 9

Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 11

Tiếng Anh 12

Sách Nâng cao

Tiếng Anh 10 Nâng cao

Tiếng Anh 11 Nâng cao

Tiếng Anh 12 Nâng cao

Tư liệu tham khảo

Vật lý

Vật lý 6

Vật lý 7

Vật lý 8

Vật lý 9

Vật lý 10

Vật lý 11

Vật lý 12

Sách Nâng cao

Vật lí 10 Nâng cao

Vật lí 11 nâng cao

Vật lí 12 nâng cao

Các nhà Vật lý

Sưu tầm

Quang học

Quang hình học

Nam châm và la bàn

Điện thế và định lý Gauss

Chuyển động thẳng đều

Sản xuất điện năng

Chuyển động ném

Quang lý học

Gương và thấu kính

Điện phân dung dịch

Đồng hồ hiện số

Siêu âm

Động học

Sự hấp dẫn

Lực và điện tích

Ánh sáng và sóng

Vận tốc trung bình

Dao động và sóng

Hòa âm

VL hạt nhân và NĐLH

Lực và sự chuyển động

Các đại lượng vật lý

Từ trường

Máy phát điện

Mạch điện Wheatstone

Điện trường

Năng lượng và động lượng

Mạch điện và dụng cụ điện

Cảm ứng Faraday

Bộ đệm khí

Nam châm điện

Máy biến thế

Cảm ứng từ

Ánh sáng và âm thanh

Tư liệu tham khảo

Nhật thực - nguyệt thực

Động cơ nhiệt

Hóa học

Hóa học 8

Hóa học 9

Hóa học 10

Hóa học 11

Hóa học 12

Sách Nâng cao

Hóa học 10 Nâng cao

Hóa học 11 Nâng cao

Hóa học 12 Nâng cao

Tư liệu tham khảo

Phản ứng

Sản xuất

Nguyên tử

Phân tử

Sưu tầm

Mô hình ba chiều của phân tử

Cấu trúc vật chất

Các đại lượng hóa học

Các thí nghiệm

Tốc độ phản ứng

Hữu cơ

Các nhà Hóa học

Sinh học

Sinh học 6

Sinh học 7

Sinh học 8

Sinh học 9

Sinh học 10

Sinh học 11

Sinh học 12

Sách Nâng cao

Sinh học 10 Nâng cao

Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học 12 Nâng cao

Sưu tầm

Sinh lý học

Bệnh tật

Di truyền học

Giải phẫu học và mô học

Sinh Hóa học

Sinh học phân tử

Tư liệu tham khảo

Trao đổi chất

Cấu tạo tim

Quang hợp

Hệ tuần hoàn

Các nhà sinh vật học

Lịch sử

Lịch sử 6

Lịch sử 7

Lịch sử 8

Lịch sử 9

Lịch sử 10

Lịch sử 11

Lịch sử 12

Sách Nâng cao

Lịch sử 10 Nâng cao

Lịch sử 11 Nâng cao

Lịch sử 12 Nâng cao

Nhân vật

Danh nhân

Nhân vật lịch sử Việt Nam

Nhân vật lịch sử thế giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các vua nhà Nguyễn

Tư liệu tham khảo

Chiến thắng Bạch Đằng

Chiến tranh thế giới

Lịch sử Hà Nội

Địa lý

Địa lí 6

Địa lí 7

Địa lí 8

Địa lí 9

Địa lí 10

Địa lí 11

Địa lí 12

Địa lí Việt Nam

Sách Nâng cao

Địa lí 10 Nâng cao

Địa lí 11 Nâng cao

Địa lí 12 Nâng cao

Sưu tầm

Trái đất và vũ trụ

Động đất

Núi lửa

Khí hậu

Sóng thần

Kiến tạo mảng

Thổ nhưỡng quyển

Tác động của nội, ngoại lực

Thủy quyển

Tư liệu tham khảo

Gió mùa

Sóng-Thủy triều-Dòng biển

Âm nhạc

Âm nhạc 6

Âm nhạc 7

Âm nhạc 8

Âm nhạc 9

Tư liệu tham khảo

Mỹ thuật

Mỹ thuật 6

Mỹ thuật 7

Mỹ thuật 8

Mỹ thuật 9

Các họa sĩ nổi tiếng

Tư liệu tham khảo

Thể dục

Thể dục 6

Thể dục 7

Thể dục 8

Thể dục 9

Thể dục 10

Thể dục 11

Thể dục 12

Tư liệu tham khảo

Công nghệ

Công nghệ 6

Công nghệ 7

Công nghệ 8

Công nghệ 9

Trồng cây ăn quả

Lắp đặt mạch điện trong nhà

Cắt may

Sửa chữa xe đạp

Nấu ăn

Công nghệ 10

Công nghệ 11

Công nghệ 12

Sưu tầm

Tư liệu tham khảo

Tin học

Tin học 6

Tin học 7

Tin học 8

Tin học 9

Tin học 10

Tin học 11

Tin học 12

Violet

Power Point

Excel

Tư liệu tham khảo

Giáo dục Công dân

GD Công dân 6

GD Công dân 7

GD Công dân 8

GD Công dân 9

GD Công dân 10

GD Công dân 11

GD Công dân 12

Tư liệu tham khảo

GD Quốc phòng - An ninh

GD QP-AN 10

GD QP-AN 11

GD QP-AN 12

Giáo dục Hướng nghiệp

GD Hướng nghiệp 9

GD Hướng nghiệp 10

GD Hướng nghiệp 11

GD Hướng nghiệp 12

Tư liệu tham khảo

Hoạt động NGLL

Hoạt động NGLL 6

Hoạt động NGLL 7

Hoạt động NGLL 8

Hoạt động NGLL 9

Hoạt động NGLL 10

Hoạt động NGLL 11

Hoạt động NGLL 12

Cao đẳng - Đại học

Âm nhạc

Hóa học

Kỹ thuật

Mỹ thuật

Địa lý

Sinh học

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục thể chất

Ngữ văn

Lịch sử

Tin học

GDCD

Toán học

Ngoại ngữ

Tiếng Nga

Tiếng Trung Quốc

Ngoại ngữ khác

Tiếng Nhật Bản

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Đoàn - Đội

Vật lý

Bài giảng khác

Lưu trữ

Lưu trữ

SGK - chưa sắp xếp

Lưu trữ tạm thời