Giáo án

Thư viện Giáo án

Mầm non

Nhà trẻ

Mầm

Chồi

Tiểu học

Lớp 1

Giáo án theo Tuần

Toán học 1

Tự nhiên và Xã hội 1

Thủ công 1

Học vần 1 :

Tập 1

Tập 2

Tập đọc 1

Chính tả 1

Kể chuyện 1

Tập viết 1

Đạo đức 1

Tiếng Anh 1 :

Family and Friends 1

First Friends 1

ABC English 1

Âm nhạc 1

Mĩ thuật 1

Thể dục 1

An toàn giao thông 1

Lớp 2

Giáo án theo Tuần

Toán học 2

Tự nhiên và Xã hội 2

Thủ công 2

Tập đọc 2

Chính tả 2

Kể chuyện 2

Tập viết 2

Luyện từ và câu 2

Tập làm văn 2

Đạo đức 2

Tiếng Anh 2 :

Let's go 2

Family and Friends 2

First Friends 2

ABC English 2

Âm nhạc 2

Mĩ thuật 2

Thể dục 2

Hoạt động NGLL 2

An toàn giao thông 2

Lớp 3

Giáo án theo Tuần

Toán học 3

Tự nhiên và xã hội 3

Thủ công 3

Tập đọc 3

Chính tả 3

Kể chuyện 3

Tập viết 3

Luyện từ và câu 3

Tập làm văn 3

Đạo đức 3

Tiếng Anh 3 :

CT Bộ GDĐT 3

Let's Learn 3

Let's go 3

Family and Friends 3

Âm nhạc 3

Mĩ thuật 3

Tin học 3

Thể dục 3

Hoạt động NGLL 3

HD học Tin học 3

An toàn giao thông 3

Lớp 4

Giáo án theo Tuần

Toán học 4

Khoa học 4

Kỹ thuật 4

Tập đọc 4 :

Tập 2

Tập 1

Chính tả 4

Kể chuyện 4

Luyện từ và câu 4

Tập làm văn 4

Lịch sử

Địa lý

Đạo đức

Tiếng Anh 4 :

CT Bộ GDĐT 4

Let's Learn 4

Let's go 4

Family and Friends 4

Âm nhạc

Mỹ thuật

Tin học 4

Thể dục 4

Hoạt động NGLL 4

HD học Tin học 4

An toàn giao thông 4

Lớp 5

Giáo án theo Tuần

Toán học 5

Khoa học 5

Kỹ thuật 5

Tập đọc 5

Chính tả 5

Kể chuyện 5

Luyện từ và câu 5

Tập làm văn 5

Lịch sử 5

Địa lý 5

Đạo đức 5

Tiếng Anh 5 :

CT Bộ GDĐT 5

Let's Learn 5

Let's go 5

Family and Friends 5

Âm nhạc 5

Mỹ thuật 5

Tin học 5

Thể dục 5

HD học Tin học 5

Hoạt động NGLL 5

An toàn giao thông 5

Tiếng Anh

Tài liệu tham khảo

Sưu tầm

Toán học

Toán 6

Số học 6

Hình học 6

Toán 7

Đại số 7

Hình học 7

Toán 8

Đại số 8

Hình học 8

Toán 9

Đại số 9

Hình học 9

Toán 10

Đại số 10

Đại số 10 Nâng cao

Hình học 10

Hình học 10 Nâng cao

Toán 11

ĐS-GT 11

ĐS-GT 11 Nâng cao

Hình học

Hình học 11 Nâng cao

Toán 12

Giải tích 12

Giải tích 12 Nâng cao

Hình học 12

Hình học 12 Nâng cao

Tài liệu tham khảo

Các công cụ toán học

Các nhà toán học

Nhà toán học Việt Nam

Nhà toán học nước ngoài

Sưu tầm

Tam giác và góc

Hình học không gian

Kích thước và tỉ lệ

Đa giác

Vectơ và phép biến đổi

Hình phẳng

Đại số

Phân số

Đồng dạng

Phép tính vi phân và tích phân

Đường thẳng và đoạn thẳng

Các phép tính

Dựng hình

Phương trình và hàm số

Hệ tọa độ

Đường thẳng

Số và trục số

Hình học

Góc

Vectơ

Ngữ văn

Ngữ văn 6

Ngữ văn 7

Ngữ văn 8

Ngữ văn 9

Ngữ văn 10

Ngữ văn 11

Ngữ văn 12

Sách Nâng cao

Ngữ văn 10 Nâng cao

Ngữ văn 11 Nâng cao

Ngữ văn 12 Nâng cao

Bài giảng SGK cũ

Các nhà văn nhà thơ

Tư liệu tham khảo

Tiếng Anh

Tiếng Anh 6

Tiếng Anh 7

Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 9

Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 11

Tiếng Anh 12

Sách Nâng cao

Tiếng Anh 10 Nâng cao

Tiếng Anh 11 Nâng cao

Tiếng Anh 12 Nâng cao

Tư liệu tham khảo

Vật lý

Vật lý 6

Vật lý 7

Vật lý 8

Vật lý 9

Vật lý 10

Cơ học :

Cân bằng và chuyển động

Các định luật bảo toàn

Động học chất điểm

Động lực học chất điểm

Nhiệt học :

Chất rắn và chất lỏng

Chất khí

Cơ sở của nhiệt động lực học

Vật lý 11

Vật lý 12

Sách Nâng cao

Vật lí 10 Nâng cao

Vật lí 11 Nâng cao

Vật lí 12 Nâng cao

Các nhà vật lý

Sưu tầm

Gương và thấu kính

Lực và điện tích

Lực và sự chuyển động

Điện thế và định lý Gauss

Cảm ứng Faraday

Ánh sáng và sóng

Các đại lượng vật lý

Mạch điện và dụng cụ điện

Nam châm và la bàn

VL hạt nhân và NĐLH

Điện trường

Quang học

Sự hấp dẫn

Quáng lý học

Năng lượng và động lượng

Quang hình học

Điện phân dung dịch

Vận tốc trung bình

Mạch điện Wheatstone

Máy biến thế

Máy phát điện

Hòa âm

Động học

Cảm ứng từ

Chuyển động ném

Nam châm điện

Sản xuất điện năng

Chuyển động thẳng đều

Đồng hồ hiện số

Bộ đệm khí

Từ trường

Siêu âm

Dao động và sóng

Ánh sáng và âm thanh

Tư liệu tham khảo

Nhật thực - Nguyệt thực

Động cơ nhiệt

Hóa học

Hóa học 8

Hóa học 9

Hóa học 10

Hóa học 11

Hóa học 12

Sách Nâng cao

Hóa học 10 Nâng cao

Hóa học 11 Nâng cao

Hóa học 12 Nâng cao

Tư liệu tham khảo

Sản xuất

Phản ứng

Phân tử

Nguyên Tử

Sưu tầm

Các thí nghiệm

Cấu trúc vật chất

Các đại lượng hóa học

Mô hình ba chiều của phân tử

Hữu cơ

Tốc độ phản ứng

Các nhà Hóa học

Sinh học

Sinh học 6

Sinh học 7

Sinh học 8

Sinh học 9

Sinh học 10

Sinh học 11

Sinh học 12

Sách Nâng cao

Sinh học 10 Nâng cao

Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học 12 Nâng cao

Sưu tầm

Sinh học phân tử

Sinh lý học

Sinh hóa học

Giải phẩu học và mô học

Di truyền học

Bệnh tật

Tư liệu tham khảo

Trao đổi chất

Hệ tuần hoàn

Quang hợp

Cấu tạo tim

Các nhà sinh vật học

Lịch sử

Lịch sử 6

Lịch sử 7

Lịch sử 8

Lịch sử 9

Lịch sử 10

Lịch sử 11

Lịch sử 12

Sách Nâng cao

Lịch sử 10 Nâng cao

Lịch sử 11 Nâng cao

Lịch sử 12 Nâng cao

Nhân vật

Các vua nhà Nguyễn

Nhân vật lịch sử thế giới

Danh nhân

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tư liệu tham khảo

Chiến thắng Bạch Đằng

Chiến tranh thế giới

Lịch sử Hà Nội

Địa lý

Địa lý 6

Địa lý 7

Địa lý 8

Địa lý 9

Địa lý 10

Địa lý 11

Địa lý 12

Địa lý Việt Nam

Sách Nâng cao

Địa lý 10 Nâng cao

Địa lý 11 Nâng cao

ĐỊa lý 12 Nâng cao

Sưu tầm

Núi lửa

Sóng thần

Tác động của nội, ngoại lực

Kiến tạo mảng

Khí hậu

Thủy quyển

Trái đất và vũ trụ

Động đất

Thổ nhưỡng quyển

Tư liệu tham khảo

Gió mùa

Sóng-Thủy triều-Dòng biển

Âm nhạc

Âm nhạc 6

Âm nhạc 7

Âm nhạc 8

Âm nhạc 9

Tư liệu tham khảo

Mỹ thuật

Mỹ thuật 6

Mỹ thuật 7

Mỹ thuật 8

Mỹ thuật 9

Các họa sĩ nổi tiếng

Tư liệu tham khảo

Thể dục

Thể dục 6

Thể dục 7

Thể dục 8

Thể dục 9

Thể dục 10

Thể dục 11

Thể dục 12

Tư liệu tham khảo

Công nghệ

Công nghệ 6

Công nghệ 7

Công nghệ 8

Công nghệ 9

Sửa chữa xe đạp

Nấu ăn

Trồng cây ăn quả

Lắp đặt mạng điện trong nhà

Cắt may

Công nghệ 10

Công nghệ 11

Công nghệ 12

Chăn nuôi

Điện

Sưu tầm

Tư liệu tham khảo

Tin học

Tin học 6

Tin học 7

Tin học 8

Tin học 9

Tin học 10

Tin học 11

Tin học 12

Violet

Power Point

Excel

Tư liệu tham khảo

Tin tiểu học

Giáo dục Công dân

GD công dân 6

GD công dân 7

GD công dân 8

GD công dân 9

GD công dân 10

GD công dân 11

GD công dân 12

Tư liệu tham khảo

GD Quốc phòng - An ninh

GD QP-AN 10

GD QP-AN 11

GD QP-AN 12

Giáo án khác

Giáo dục Hướng nghiệp

GD hướng nghiệp 6

GD hướng nghiệp 7

GD hướng nghiệp 8

GD hướng nghiệp 9

GD hướng nghiệp 10

GD hướng nghiệp 11

GD hướng nghiệp 12

Tư liệu tham khảo

Hoạt động NGLL

Hoạt động NGLL 6

Hoạt động NGLL 7

Hoạt động NGLL 8

Hoạt động NGLL 9

Hoạt động NGLL 10

Hoạt động NGLL 11

Hoạt động NGLL 12

Cao Đẳng - Đại học

Giáo dục thể chất

Mỹ thuật

Âm nhạc

Tin học

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Pháp

Tiếng Nhật Bản

Tiếng Nga

Tiếng Hàn Quốc

Ngoại ngữ khác

Giáo dục Tiểu học

Kỹ thuật

Đoàn - Đội

GDCD

Hóa học

Vật lý

Sinh học

Lịch sử

Ngữ văn

Địa lý

Toán học

Giáo án khác

Lưu trữ tạm thời

Lưu trữ

SGK - Chưa sắp xếp