Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Toán học 2.ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)
   Toán học 2
   Toán học 2.ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tiếng việt lớp 5_Hạt gạo làng ta_Ánh nguyễn hyunie
   Bài giảng khác
   Tiếng việt lớp 5_Hạt gạo làng ta_Ánh nguyễn hyunie

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)
   Toán học 2
   Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tiết học đầu tiên
   Toán học 1
   Tiết học đầu tiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
   Lịch sử 5
   Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập các số đến 100
   Toán học 2
   Ôn tập các số đến 100

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)
   Toán học 2
   Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 13. Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)
   Tập làm văn 5
   Tuần 13. Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...
   Toán học 5
   Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • family and friends 1 Unit 2. Toys
   Family and Friends 1
   family and friends 1 Unit 2. Toys

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Daisy 134
   Bài giảng khác
   Daisy 134

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
   Ngữ văn 7
   Bài 17. Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Thương mại và du lịch
   Địa lí 5
   Bài 15. Thương mại và du lịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Chép họa tiết trang trí dân tộc
   Mĩ thuật 6
   Bài 1. Chép họa tiết trang trí dân tộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bảng trừ
   Toán học 2
   Bảng trừ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Điệp ngữ
   Ngữ văn 7
   Bài 13. Điệp ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập về giải toán
   Toán học 2
   Ôn tập về giải toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Mẹ hiền dạy con
   Ngữ văn 6
   Bài 15. Mẹ hiền dạy con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tiết 31: Bài tập
   Sinh học 8
   Tiết 31: Bài tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 19. Chuyện bốn mùa
   Tập đọc 2
   Tuần 19. Chuyện bốn mùa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 30. Cháu nhớ Bác Hồ
   Tập đọc 2
   Tuần 30. Cháu nhớ Bác Hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 17. Tìm ngọc
   Tập đọc 2
   Tuần 17. Tìm ngọc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị
   Đạo đức 2
   Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
   Địa lí 6
   Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Thừa số - Tích
   Toán học 2
   Thừa số - Tích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 19. Thư Trung thu
   Tập đọc 2
   Tuần 19. Thư Trung thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
   Lịch sử 8
   Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 70
   Toán học 2
   Luyện tập Trang 70

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
   Địa lí 6
   Bài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bảng nhân 4
   Toán học 2
   Bảng nhân 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Trả lại của rơi
   Đạo đức 2
   Bài 9. Trả lại của rơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng
   Địa lí 7
   Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 33. An toàn điện
   Công nghệ 8
   Bài 33. An toàn điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
   Công nghệ 8
   Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • schoolthings 2
   Lưu trữ tạm thời
   schoolthings 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 57. ang, anh soạn kĩ từng chi tiết
   Học vần 1
   Bài 57. ang, anh soạn kĩ từng chi tiết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Tuổi Ngựa
   Tập đọc 4
   Tuần 15. Tuổi Ngựa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Family and Friends 1 schoolthings.
   Family and Friends 1
   Family and Friends 1 schoolthings.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Family and Friends 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn tiết 2
   Đạo đức 3
   Bài 5. Chia sẻ vui buồn cùng bạn tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Family and Friends 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Family and Friends 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • bai 10
   Địa lí 9
   bai 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • toan hoc cd dh
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • PRACTISE LISTENING 19 (With Audio)
   Tiếng Anh 10 Thí điểm
   PRACTISE LISTENING 19 (With Audio)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 10 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
   GDCD 7
   Bài 17. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Du học Anh 2019 ngành Marketing
   Tiếng Anh
   Du học Anh 2019 ngành Marketing

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Nhà Trần thành lập
   Lịch sử 4
   Bài 12. Nhà Trần thành lập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Một số cách làm sạch nước
   Khoa học 4
   Bài 27. Một số cách làm sạch nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 28. Bảo vệ nguồn nước
   Khoa học 4
   Bài 28. Bảo vệ nguồn nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 26. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
   Khoa học 4
   Bài 26. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 14. Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
   Tập làm văn 4
   Tuần 14. Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY