nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 03. Peoples of Viet Nam. Lesson 4. Communication

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 8

Unit 06. Folk Tales. Lesson 2. A Closer Look 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tiếng Anh 7

Review 2 . (4-5-6). Lesson 2. Skills

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 15-16. Tổng kết vốn từ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Sinh học 6

Bài 29. Các loại hoa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Luyện từ và câu 5

Tuần 15-16. Tổng kết vốn từ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lịch sử 7

Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

Thơ Mèo đi câu cá

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Tập làm văn 5

Tuần 16. Tả người (Kiểm tra viết)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng

HÌNH ẢNH TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TIẾT 70

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Tiếng Anh 7

Unit 07. Traffic. Lesson 1. Getting started

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Ngữ văn 11

Tuần 6. Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Toán học 5

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Lưu trữ tạm thời

tho rong và cá

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 5

Chương IV. Bài 4. Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Cùng học Tin học 5

Chương IV. Bài 3. Luyên gõ từ và câu

 • 3 tháng trước
 • 0