Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
   Hóa học 10
   Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • Khái niệm số thập phân
   Toán học 5
   Khái niệm số thập phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • Bài 19. Từ trường
   Vật lí 11
   Bài 19. Từ trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • Bài 1. Bài mở đầu
   Sinh học 8
   Bài 1. Bài mở đầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 5

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 5

  • Chương I. §9. Hình chữ nhật
   Hình học 8
   Chương I. §9. Hình chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 14

  • Bài 13
   Địa lí 7
   Bài 13

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Đề kiểm tra 45p văn 6- kì 1
   Ngữ văn 6
   Đề kiểm tra 45p văn 6- kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 4

  • Biểu đồ
   Toán học 4
   Biểu đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 6

  • Đề kiểm tra văn 6 - 45p
   Ngữ văn 6
   Đề kiểm tra văn 6 - 45p

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • Bài 13. Phản ứng hoá học
   Hóa học 8
   Bài 13. Phản ứng hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 13

  • toán lớp 2 bài số bị chia
   Kể chuyện 2
   toán lớp 2 bài số bị chia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 4

  • Giáo án học kì 2
   Đại số 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)
   Lịch sử 7
   Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • Kiểm tra 1 tiết HK1
   Cơ học
   Kiểm tra 1 tiết HK1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Cơ học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 5

  • CĐ1. Bài 6. Thư mục
   HD học Tin học 3
   CĐ1. Bài 6. Thư mục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 4

  • Kiểm tra 1 tiết TN&TL
   Địa lý 7
   Kiểm tra 1 tiết TN&TL

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • BÀI TẬP ESTE - PHẦN 4
   Hóa học 12
   BÀI TẬP ESTE - PHẦN 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án Tuần 10 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 10 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • BÀI TẬP ESTE - PHẦN 3
   Hóa học 12
   BÀI TẬP ESTE - PHẦN 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • VNEN bài 15 NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ- ĐINH - TIỀN LÊ
   Lịch sử 7
   VNEN bài 15 NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ- ĐINH - TIỀN LÊ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 5

  • Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 8. Gương cầu lõm
   Vật lí 7
   Bài 8. Gương cầu lõm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
   Địa lí 9
   Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
   GDCD 8
   Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • bài thơ lời chào của hoa
   Mầm
   bài thơ lời chào của hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 4

  • Giáo án cả năm
   Địa lý 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 4

  • Giáo án cả năm
   Địa lý 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Lịch sử 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • chủ đề gia đình
   Phát triển Ngôn ngữ
   chủ đề gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Đại số 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 4

  • Giáo án cả năm
   Đại số 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Hình học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 1
   Ngữ văn 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Số học 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • Kiểm tra 1 tiết
   Ngữ văn 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 4

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • Giáo án học kì 2
   Hóa học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • Đề khảo sát chất lượng
   Đại số
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
   Đại số 9
   Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • ôn tập về tả cây cối
   Tập làm văn 5
   ôn tập về tả cây cối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 6

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 4

  • Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn
   Hình học 9
   Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • Chương III. §4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
   Hình học 9
   Chương III. §4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY