Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • 2-TRƯỚNG MỚI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 1

  • 1-TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 1

  • LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 02 NĂM 2020
   LỊCH LÀM VIỆC
   LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 02 NĂM 2020

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử LỊCH LÀM VIỆC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 38

  • Bài 18. Trường học thời Hậu Lê
   Lịch sử 4
   Bài 18. Trường học thời Hậu Lê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Bài 18. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
   Địa lí 4
   Bài 18. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • lớp 7
   Lưu trữ tạm thời
   lớp 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • TUẦN 19 CHI
   LỚP 5
   TUẦN 19 CHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LỚP 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ (Lời tác giả)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 1

  • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I
   Tập đọc 4
   Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I
   Tập đọc 4
   Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I
   Tập đọc 4
   Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • SMART START
   Các CT khác
   SMART START

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 98
   Toán học 4
   Luyện tập Trang 98

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 98
   Toán học 4
   Luyện tập Trang 98

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Ki-lô-mét vuông
   Toán học 4
   Ki-lô-mét vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 20 - Khánh Linh
   Giáo án
   Giáo án Tuần 20 - Khánh Linh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 9
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 19 - Khánh Linh
   Giáo án
   Giáo án Tuần 19 - Khánh Linh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Dấu hiệu chia hết cho 3
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Vật lý 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?
   Hình học 6
   Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   CT Bộ GDĐT 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • giáo án thể chất bật chụm tách chân qua 7 ô
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án thể chất bật chụm tách chân qua 7 ô

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   CT Bộ GDĐT 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi giáo án nhận thức KPKH động vật sống trong rừng
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5 tuoi giáo án nhận thức KPKH động vật sống trong rừng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Bài 30. Thụ phấn
   Sinh học 6
   Bài 30. Thụ phấn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • KIỂM TRA HỌC KÌ 1( THAM KHẢO)
   Hóa học 8
   KIỂM TRA HỌC KÌ 1( THAM KHẢO)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • mặt nạ naruko tràm trà
   Soạn thảo văn bản
   mặt nạ naruko tràm trà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Soạn thảo văn bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 3

  • Văn hóa giao tiếp trên Internet
   Tin học 9
   Văn hóa giao tiếp trên Internet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • CĐ4. Bài 2. Câu lệnh lặp lồng nhau
   HD học Tin học 5
   CĐ4. Bài 2. Câu lệnh lặp lồng nhau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0