nslide.com - Tài liệu,giáo án, bài giảng,đề thi

Thư viện giáo án bài giảng đề thi trắc nghiệm tất cả các bài học trong SGK miễn phí Tiểu Học Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
bài giảng
Sinh học 9

Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

chủ đề gia đình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Phát triển Ngôn ngữ

Phát triển Ngôn ngữ (3tuổi). chủ đề gia đình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hình học 9

Chương II. §6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Địa lí 7

Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)

 • một tháng trước
 • 0