Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi đề thi 2018 ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

đề thi 2018 - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

 • DE THI HKI 2018
  Toán học 5
  DE THI HKI 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

  Xem: 1

 • Đề thi thử 2018
  Ngữ văn 9
  Đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2017

  Xem: 12

 • đề thi thử 2018
  Giải tích 12 Nâng cao
  đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 8

 • DE THI HKI 2018
  Tập đọc 5
  DE THI HKI 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 6

 • DE THI HSG 2018
  Hóa học 10
  DE THI HSG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 3

 • ĐỀ THI THỬ 2018
  Giải tích 12
  ĐỀ THI THỬ 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • đề thi thử 2018
  Giải tích 12 Nâng cao
  đề thi thử 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 3

 • De Thi HK1-2018
  Giải tích 12
  De Thi HK1-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 24

 • de thi 2017-2018
  Tin học 4
  de thi 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 26

 • BỘ ĐỀ THI 2018
  Giải tích 12
  BỘ ĐỀ THI 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • Đề Thi Toeic 2018
  Lưu trữ tạm thời
  Đề Thi Toeic 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2018

  Xem: 3

 • ĐỀ THI HKI 2018
  Giải tích 12
  ĐỀ THI HKI 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2017

  Xem: 1

 • ĐỀ THI HKI-2018
  Giải tích 12
  ĐỀ THI HKI-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2017

  Xem: 1

 • ĐỀ LUYỆN THI 2018
  Sinh học 12
  ĐỀ LUYỆN THI 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2017

  Xem: 9

 • lop 12 ĐỀ THI QG 2018
  Hình học 12
  lop 12 ĐỀ THI QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hình học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI THỬ TNPT QG 2018
  Tiếng Anh 12
  ĐỀ THI THỬ TNPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2018

  Xem: 0

 • Đề Thi Sở Quảng Nam 2018
  Vật lý 12
  Đề Thi Sở Quảng Nam 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 0

 • Đề thi Thử THPT QG 2018
  2018
  Đề thi Thử THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi 2018

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi thử 2018-2019 - Văn
  Ngữ văn 9
  Đề thi thử 2018-2019 - Văn

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 2

 • Đề thi thử Nam Định 2018
  Tiếng Anh 12
  Đề thi thử Nam Định 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2018

  Xem: 0

 • giải đề thi toán TS10BDD-2018/
  Đại số 9
  giải đề thi toán TS10BDD-2018/

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2017

  Xem: 0

 • Đề thi thử hè 2017-2018
  Vật lý 6
  Đề thi thử hè 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2017

  Xem: 7

 • ĐỀ THI CHUYÊN LTT.CẦN THƠ_2017-2018
  Hóa học 9
  ĐỀ THI CHUYÊN LTT.CẦN THƠ_2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ THI MINH HỌA 2018 BGD
  Tiếng Anh 12
  ĐỀ THI MINH HỌA 2018 BGD

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 0

 • DE THI CHUYEN HA LỚNG-2018
  Đại số 9
  DE THI CHUYEN HA LỚNG-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 0

 • đề thi thử thptqg 2018
  Giải tích 12
  đề thi thử thptqg 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 0

 • Đề thi HKII toán 6_2017-2018
  Số học 6
  Đề thi HKII toán 6_2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Số học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi HSG Quảng Nam 2018
  Lịch sử 12
  Đề thi HSG Quảng Nam 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2 2018
  Tiếng Anh 8
  Đề thi học kì 2 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI MINH HỌA 2018 BGD
  Tiếng Anh 12
  ĐỀ THI MINH HỌA 2018 BGD

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 0

 • de thi HSG TOAN 7-2018
  Hình học 7
  de thi HSG TOAN 7-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hình học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chọn HSG 2018
  Tin học 6
  Đề thi chọn HSG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chuyên Hạ Long 2018
  Vật lý 12
  Đề thi chuyên Hạ Long 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HKI 2017-2018
  Tin học 5
  ĐỀ THI HKI 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 60

 • ĐỀ THI TOÁN 2018 001
  Giải tích 12
  ĐỀ THI TOÁN 2018 001

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HỌC KÌ II - 2018
  Hóa học 10
  ĐỀ THI HỌC KÌ II - 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • ■GIẢI 400 ĐỀ THI THỬ 2018■
  Vật lý 12
  ■GIẢI 400 ĐỀ THI THỬ 2018■

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • De thi thu TOB 2018
  Giải tích 12
  De thi thu TOB 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 0

 • Đề thi thử THPT QG 2018
  Tiếng Anh 12
  Đề thi thử THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HSG HUYỆN NL-2018
  Đại số 8
  ĐỀ THI HSG HUYỆN NL-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi chính thức 2018
  Giải tích 12
  Đề thi chính thức 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/8/2018

  Xem: 0

 • 30 bộ đề thi ĐH 2018
  Toán học
  30 bộ đề thi ĐH 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2017

  Xem: 7

 • dề thi TTHPT TỪ 2016->2018
  Lịch sử 12
  dề thi TTHPT TỪ 2016->2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • HD giai de thi THPTQG 2018
  Vật lý 12
  HD giai de thi THPTQG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/6/2018

  Xem: 3

 • đề thi thử THPT QG 2018
  Tiếng Anh 12
  đề thi thử THPT QG 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 8

 • De thi TV 5 2017-2018
  Tập đọc 5
  De thi TV 5 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 23

 • DE 4.ON THI THPT 2018.
  Giải tích 12 Nâng cao
  DE 4.ON THI THPT 2018.

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/12/2017

  Xem: 0

 • ĐỀ THI HỌC KÌ 1 2018
  Cơ học
  ĐỀ THI HỌC KÌ 1 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Cơ học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2018

  Xem: 0

 • Đề Thi HSG năm 2017-2018
  Đại số 9
  Đề Thi HSG năm 2017-2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đại số 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 4

 • Chuyên đề ôn thi 2018
  Giải tích 12
  Chuyên đề ôn thi 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Giải tích 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 0

 • Đề Thi Sở Cà Mau 2018
  Vật lý 12
  Đề Thi Sở Cà Mau 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ THI VÀ Đ.ÁN THPT 2018
  Vật lý 12
  ĐỀ THI VÀ Đ.ÁN THPT 2018

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/6/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY