Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Unit 3. At home
   Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
   Unit 3. At home

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Công nghệ 7
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Sự tích Hồ Gươm
   Ngữ văn 6
   Bài 4. Sự tích Hồ Gươm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết lần 1
   Tiếng Anh 10 Thí điểm
   Kiểm tra 1 tiết lần 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 10 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Tập huấn Tiết đọc thư viện
   Bài giảng khác
   Tập huấn Tiết đọc thư viện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết (tiết 25)
   Toán học 1
   Kiểm tra 1 tiết (tiết 25)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ GIỮA KỲ 1 SƯU TẦM
   Đại số 7
   ĐỀ GIỮA KỲ 1 SƯU TẦM

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Trước cổng trời
   Tập đọc 5
   Tuần 8. Trước cổng trời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Truyện: Dê con nhanh trí
   Truyện: Dê con nhanh trí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lá

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết (Tiết 22)
   Đại số 7
   Kiểm tra 1 tiết (Tiết 22)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án sinh 6 năm học 2018-2019
   Sinh học 6
   Giáo án sinh 6 năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
   Hình học 8
   Chương I. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • ma trận đề cương giữa HKI
   Công nghệ 8
   ma trận đề cương giữa HKI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 03. My friends. Lesson 4. Communication
   Tiếng Anh 6
   Unit 03. My friends. Lesson 4. Communication

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Ki - lô - gam
   Toán học 2
   Ki - lô - gam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • english 6 Ket testbuilder
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   english 6 Ket testbuilder

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Lí 7 Tiết 11 -16
   Vật lý 7
   Giáo án Lí 7 Tiết 11 -16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Thể dục 6.
   Lưu trữ tạm thời
   Thể dục 6.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Tiết 13. OTBH: Cò lả. TĐN: TĐN số 4
   Âm nhạc 4
   Tiết 13. OTBH: Cò lả. TĐN: TĐN số 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án lí 7 Tiết 7 -10
   Vật lý 7
   Giáo án lí 7 Tiết 7 -10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • mẫu cấp lại bằng
   Giáo án khác
   mẫu cấp lại bằng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Địa lý 7
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Tiết 13. OTBH: Cò lả. TĐN: TĐN số 4
   Âm nhạc 4
   Tiết 13. OTBH: Cò lả. TĐN: TĐN số 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • ĐỀ ÔN TOÁN 5 GHKI 2018
   Toán học 5
   ĐỀ ÔN TOÁN 5 GHKI 2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Lí 9 T17-23
   Vật lý 9
   Giáo án Lí 9 T17-23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Từ nhiều nghĩa
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
   Số học 6
   Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết
   Khoa học 5
   Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Vật lý 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Vật lý 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Ôn tập Tiếng Việt
   Ngữ văn 6
   Bài 17. Ôn tập Tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • kế hoạch thực hiện công khai
   Giáo án khác
   kế hoạch thực hiện công khai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Cây cỏ nước Nam
   Kể chuyện 5
   Tuần 7. Cây cỏ nước Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Tiết 8, 9. Ôn tập. Kiểm tra 1 tiết
   Âm nhạc 6
   Tiết 8, 9. Ôn tập. Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Số học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • báo cáo chuẩn bị năm học mới
   Giáo án khác
   báo cáo chuẩn bị năm học mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • kế hoạch kiểm tra nội bộ
   Giáo án khác
   kế hoạch kiểm tra nội bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • cau lac bo tieng anh
   CT Bộ GDĐT 3
   cau lac bo tieng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • So sánh hai số thập phân
   Toán học 5
   So sánh hai số thập phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §10. Tính chất chia hết của một tổng
   Số học 6
   Chương I. §10. Tính chất chia hết của một tổng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 5. Can you swim?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 5. Can you swim?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Ăn, uống đầy đủ
   Tự nhiên - Xã hội 2
   Bài 7. Ăn, uống đầy đủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Mĩ thuật dan mach 5: cuoc song quanh em.
   Mĩ thuật 5
   Mĩ thuật dan mach 5: cuoc song quanh em.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Chương II. §5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
   Giải tích 12
   Chương II. §5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết
   Âm nhạc 3
   Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 5. Can you swim?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 5. Can you swim?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY