Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kiểm tra 15'
   Toán học 3
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt
   Lịch sử 5
   Bài 19. Nước nhà bị chia cắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Trò chơi sinh hoạt lớp 7
   Hoạt động NGLL 7
   Trò chơi sinh hoạt lớp 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • đề KT học kì 1 TV lớp 3
   Giáo án khác
   đề KT học kì 1 TV lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • bài viết số 3 ngữ văn 12 kì 1
   Ngữ văn 12
   bài viết số 3 ngữ văn 12 kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Tơ sợi
   Khoa học 5
   Bài 32. Tơ sợi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp
   Địa lí 12
   Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • lop 1
   Học vần 1
   lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn
   Địa lí 6
   Bài 16. Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án lop 1hoc ki 2
   Học vần 1
   Giáo án lop 1hoc ki 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tiếng Anh 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 1

  • chu diem ban than 4 tuoi
   Chồi
   chu diem ban than 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Địa Lí lớp 5: Bài 17 Châu Á
   Địa lí 5
   Địa Lí lớp 5: Bài 17 Châu Á

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Số học 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 11. What's the matter with you?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 11. What's the matter with you?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • hoat dong nhan biet 2 tuoi
   Nhà trẻ
   hoat dong nhan biet 2 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Nhà trẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Phép nhân
   Toán học 2
   Phép nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bảng nhân 2
   Toán học 2
   Bảng nhân 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Hóa học 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Chu vi hình tròn.
   Toán học 5
   Chu vi hình tròn.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Thành phố Đà Lạt
   Địa lí 4
   Bài 9. Thành phố Đà Lạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong chương trình thể dục tiểu học
   Giáo án khác
   Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong chương trình thể dục tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?
   Ngữ văn 12
   Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 13. Chí Phèo
   Ngữ văn 11
   Tuần 13. Chí Phèo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi
   Địa lí 10
   Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bộ Ôn THPTQG
   Giải tích 12
   Bộ Ôn THPTQG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Cơ năng
   Vật lí 8
   Bài 16. Cơ năng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm chất lượng cao
   Sinh học 8
   Giáo án cả năm chất lượng cao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu 2019
   Sinh học 6
   Giáo án cả năm mẫu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2 mẫu mới
   Địa lý 6
   Giáo án học kì 2 mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 2019
   GD công dân 6
   Giáo án cả năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án mới 2019 hay
   Công nghệ 8
   Giáo án mới 2019 hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án mẫu 2019
   Công nghệ 7
   Giáo án mẫu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu 2019
   Công nghệ 6
   Giáo án cả năm mẫu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 1

  • Bài 3. Một số tính chất chính của đất trồng
   Công nghệ 7
   Bài 3. Một số tính chất chính của đất trồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
   Công nghệ 6
   Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Toán học 4
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Tài Liệu Bồi Dưỡng HSG Toán 6 + 7
   Số học 6
   Tài Liệu Bồi Dưỡng HSG Toán 6 + 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 3

  • Đề thi học kì 1
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Thực hành - Ghép nối chi tiết
   Công nghệ 8
   Bài 28. Thực hành - Ghép nối chi tiết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • KHDH Tin học 9. TUAN 20
   Tin học 9
   KHDH Tin học 9. TUAN 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tiếng Anh 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoach nghị quyét hội nghị trung ương 8 khóa XII
   Lưu trữ tạm thời
   Bài thu hoach nghị quyét hội nghị trung ương 8 khóa XII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • dethiki 1 nam 18.19
   GD công dân 9
   dethiki 1 nam 18.19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • dethi ki 1 nam 18.19
   GD công dân 8
   dethi ki 1 nam 18.19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Đại số 9
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 1

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5).Giáo án Tuần 18 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5).Giáo án Tuần 18 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • TIENG ANH 1
   Tiếng Anh 6
   TIENG ANH 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • TIENG ANH 5
   Tiếng Anh 6
   TIENG ANH 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY