Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Luyện tập Trang 128
   Toán học 1
   Luyện tập Trang 128

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)
   Đại số 9
   Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tin học 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp
   Hình học 9
   Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Các số tròn chục
   Toán học 1
   Các số tròn chục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi HSG 9
   Hóa học 9
   Đề thi HSG 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • ma tran TV4 18 19
   Toán học 4
   ma tran TV4 18 19

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần23. Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
   Tập làm văn 4
   Tuần23. Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   GD công dân 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Vật lý 7
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Hóa học 10
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam
   Mĩ thuật 6
   Bài 24. Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • smart start grade 5
   Các CT khác
   smart start grade 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các CT khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • lop 4 GK2 Tieng Viet
   Toán học 4
   lop 4 GK2 Tieng Viet

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • kiem tra GK2
   Toán học 4
   kiem tra GK2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
   Toán học 3
   Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 14. Chí Phèo (tiếp theo)
   Ngữ văn 11
   Tuần 14. Chí Phèo (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • GK2 Toán học 4.
   Toán học 4
   GK2 Toán học 4.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra học kì 1 Toán 6 - KTHK 1 có ma trận + đáp án
   Số học 6
   Kiểm tra học kì 1 Toán 6 - KTHK 1 có ma trận + đáp án

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Mẫu tờ trình bổ nhiệm lại chức danh Phó hiệu trưởng mới nhất 2019
   Giáo án khác
   Mẫu tờ trình bổ nhiệm lại chức danh Phó hiệu trưởng mới nhất 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Phân bón hoá học
   Hóa học 11
   Bài 12. Phân bón hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Cây hoa
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 23. Cây hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 24. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 24. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • bước lên xuống bục cao 30cm
   Mầm
   bước lên xuống bục cao 30cm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa
   Sinh học 11 Nâng cao
   Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII
   Lịch sử 7
   Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Cây gỗ
   Tự nhiên và Xã hội 1
   Bài 24. Cây gỗ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
   Tập đọc 4
   Tuần 23. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 23. Chú đi tuần
   Tập đọc 5
   Tuần 23. Chú đi tuần

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • So sánh các số có hai chữ số
   Toán học 1
   So sánh các số có hai chữ số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Vật lý 11
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 31. Tập tính của động vật
   Sinh học 11
   Bài 31. Tập tính của động vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo)
   Lịch sử 10
   Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Cây hoa
   Tự nhiên - Xã hội 1
   Bài 23. Cây hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • mi thuật đan mach tron bộ
   Mĩ thuật 1
   mi thuật đan mach tron bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 59. Ôn tập
   Học vần 1
   Bài 59. Ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • tuan 1 - 4
   Lưu trữ tạm thời
   tuan 1 - 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Chữ hoa: G
   Tập viết 2
   Tuần 8. Chữ hoa: G

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập viết 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 35. Hoocmôn thực vật
   Sinh học 11
   Bài 35. Hoocmôn thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 2

  • hoàng Lê nhất Thống trí
   Ngữ văn 9
   hoàng Lê nhất Thống trí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Bầu trời xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 7. Bầu trời xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • ( lam quen với toán)
   Chồi
   ( lam quen với toán)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • bài 19 sông nước Cà Mau
   Ngữ văn 6
   bài 19 sông nước Cà Mau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Sang thu
   Ngữ văn 9
   Bài 24. Sang thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Ý nghĩa văn chương
   Ngữ văn 7
   Bài 24. Ý nghĩa văn chương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • ODI 2 My face
   Bài giảng khác
   ODI 2 My face

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • bài tập cân bằng phương trình hóa 8
   Hóa học 8
   bài tập cân bằng phương trình hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2 toán 8 quận 1 năm 2017-2018
   Đại số 8
   Đề thi học kì 2 toán 8 quận 1 năm 2017-2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY