Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Mẫu đơn TS vàp lớp 10
   Giáo án khác
   Mẫu đơn TS vàp lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Mẫu đơn TS vàp lớp 10
   CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
   Mẫu đơn TS vàp lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • BIA SKKN LOP 2
   Giáo án khác
   BIA SKKN LOP 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • SANG KIEN LOP 2
   Giáo án khác
   SANG KIEN LOP 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Mỹ "đau đớn" thừa nhận càng gây sức ép, quan hệ Nga - Trung càng thân thiết
   Chuyên mục thời sự
   Mỹ "đau đớn" thừa nhận càng gây sức ép, quan hệ Nga - Trung càng thân thiết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chuyên mục thời sự

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 5

  • Mỹ: Trung Quốc muốn biến Bắc Cực thành “Biển Đông mới”
   Chuyên mục thời sự
   Mỹ: Trung Quốc muốn biến Bắc Cực thành “Biển Đông mới”

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chuyên mục thời sự

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 2

  • ĐÊ THI HKII KHÔI 5
   Toán học 5
   ĐÊ THI HKII KHÔI 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • BAI THU HOACH HANG II TIEU HOC
   Tư liệu tham khảo
   BAI THU HOACH HANG II TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Kiem Tra HK 2 AV 10 THI DIEM (4) (Sách mới).
   Tiếng Anh 10 Thí điểm
   Kiem Tra HK 2 AV 10 THI DIEM (4) (Sách mới).

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 10 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Bạo lực giữa học sinh - do đâu?
   Kỹ năng sống
   Bạo lực giữa học sinh - do đâu?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kỹ năng sống

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 3

  • Hà Nội hướng dẫn 6 bước ôn tập trực tuyến miễn phí môn Lịch sử
   Chia sẻ kinh nghiệm
   Hà Nội hướng dẫn 6 bước ôn tập trực tuyến miễn phí môn Lịch sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chia sẻ kinh nghiệm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 4

  • Hướng dẫn kích hoạt Google Assistant tiếng Việt trên smartphone Android
   Khác
   Hướng dẫn kích hoạt Google Assistant tiếng Việt trên smartphone Android

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 3

  • 511-PGD&ĐT
   Vật lí 10 Nâng cao
   511-PGD&ĐT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lí 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • 511-PGD&ĐT
   VĂN BẢN
   511-PGD&ĐT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi VĂN BẢN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • 931 kèm Cv 504
   Vật lí 10 Nâng cao
   931 kèm Cv 504

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lí 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • 931 kèm Cv 504
   VĂN BẢN
   931 kèm Cv 504

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi VĂN BẢN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • 504-PGD&ĐT-TH
   Vật lí 10 Nâng cao
   504-PGD&ĐT-TH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lí 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • 504-PGD&ĐT-TH
   VĂN BẢN
   504-PGD&ĐT-TH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi VĂN BẢN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn bài viết Bạc lưu-CV 503
   Vật lí 10 Nâng cao
   Hướng dẫn bài viết Bạc lưu-CV 503

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lí 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn bài viết Bạc lưu-CV 503
   VĂN BẢN
   Hướng dẫn bài viết Bạc lưu-CV 503

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi VĂN BẢN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • 503-PGD&ĐT
   Vật lí 10 Nâng cao
   503-PGD&ĐT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lí 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • 503-PGD&ĐT
   VĂN BẢN
   503-PGD&ĐT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi VĂN BẢN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • 492-PGD&ĐT-TH
   Vật lí 10 Nâng cao
   492-PGD&ĐT-TH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lí 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • 492-PGD&ĐT-TH
   VĂN BẢN
   492-PGD&ĐT-TH

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi VĂN BẢN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • 475-PGD&ĐT
   Vật lí 10 Nâng cao
   475-PGD&ĐT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lí 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • 475-PGD&ĐT
   VĂN BẢN
   475-PGD&ĐT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi VĂN BẢN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Up ảnh
   Lưu giữ kỉ niệm
   Up ảnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu giữ kỉ niệm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 1

  • Kỉ niệm
   Lưu giữ kỉ niệm
   Kỉ niệm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu giữ kỉ niệm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 1

  • Thành tích nổi bật năm 2019
   Thành tích
   Thành tích nổi bật năm 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thành tích

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 1

  • English Story file
   Truyện cho con
   English Story file

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Truyện cho con

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 1

  • HDC Toán , Văn HKII
   Mầm non
   HDC Toán , Văn HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • HDC Toán , Văn HKII
   Mầm non
   HDC Toán , Văn HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • HDC Toán , Văn HKII
   Giáo án khác
   HDC Toán , Văn HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • HDC Toán , Văn HKII
   Thông Báo _ Mẫu Báo Cáo
   HDC Toán , Văn HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông Báo _ Mẫu Báo Cáo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • English Story Website
   Truyện cho con
   English Story Website

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Truyện cho con

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 2
   Khoa học 4
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THPTQG
   Ngữ văn 12
   ĐỀ THI THPTQG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Toán học 1
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Tiếng Anh 9
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Toán học 1
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • KT HKII năm 2018 - 2019
   Cơ học
   KT HKII năm 2018 - 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Cơ học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI CUỐI HKII CHUẨN
   Số học 6
   ĐỀ THI CUỐI HKII CHUẨN

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   Đại số 9
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019
   Giáo án
   Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019
   Mầm non
   Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019
   Giáo án khác
   Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019
   Các loại Kế hoạch
   Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các loại Kế hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2019-2020
   Giáo án
   Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2019-2020
   Mầm non
   Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2019-2020
   Giáo án khác
   Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY