Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • GDCD 8- Tiết 23
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 8- Tiết 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 8- Tiết 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 23
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 9- Tiết 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 8- Tiết 22
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 8- Tiết 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 8- Tiết 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 22
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 9- Tiết 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 21
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 9- Tiết 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 8- Tiết 21
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 8- Tiết 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 8- Tiết 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 8- Tiết 20
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 8- Tiết 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 8- Tiết 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 20
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 9- Tiết 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 7- Tiết 31
   Âm nhạc
   Âm nhạc 7- Tiết 31

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 7- Tiết 31

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 6- Tiết 31
   Âm nhạc
   Âm nhạc 6- Tiết 31

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 6- Tiết 31

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 9- Tiết 12
   Âm nhạc
   Âm nhạc 9- Tiết 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 9- Tiết 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 8- Tiết 30
   Âm nhạc
   Âm nhạc 8- Tiết 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 8- Tiết 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 7- Tiết 30
   Âm nhạc
   Âm nhạc 7- Tiết 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 7- Tiết 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 6- Tiết 30
   Âm nhạc
   Âm nhạc 6- Tiết 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 6- Tiết 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Tiếng Anh 12
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • de thi thu thpt mon anh 2019
   2018
   de thi thu thpt mon anh 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • giai tich 12 ĐÊ THI THỬ-GIẢI CHI TIẾT
   Giải tích 12
   giai tich 12 ĐÊ THI THỬ-GIẢI CHI TIẾT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THỬ GIẢI CHI TIẾT
   Giải tích 12
   ĐỀ THI THỬ GIẢI CHI TIẾT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu
   Tin học 9
   Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Bài trình chiếu
   Tin học 9
   Bài 9. Bài trình chiếu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019-SỐ 36
   Tiếng Anh 12
   ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019-SỐ 36

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Giải tích 12
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Đề thi HSG tiếng anh lớp 9 năm học 2018-2019
   Tiếng Anh 9
   Đề thi HSG tiếng anh lớp 9 năm học 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 1

  • Văn 9- Tuần 35
   Ngữ văn
   Văn 9- Tuần 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Văn 9- Tuần 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Văn 8- Tuần 35
   Ngữ văn
   Văn 8- Tuần 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Văn 8- Tuần 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Văn 9- Tuần 34
   Ngữ văn
   Văn 9- Tuần 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Văn 9- Tuần 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Văn 8- Tuần 34
   Ngữ văn
   Văn 8- Tuần 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Văn 8- Tuần 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ năm học 2018-2019
   Hình ảnh hoạt động
   Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ năm học 2018-2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình ảnh hoạt động

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 1

  • Văn 9- tuần 33
   Ngữ văn
   Văn 9- tuần 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Văn 9- tuần 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Văn 8- Tuần 33
   Ngữ văn
   Văn 8- Tuần 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Văn 8- Tuần 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY