Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • lop 10 Tâm lí học
   Power Point
   lop 10 Tâm lí học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Hóa học 9
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • PPCT Mỹ thuật
   Giáo án khác
   PPCT Mỹ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
   Lịch sử 4
   Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 31. Bầm ơi
   Tập đọc 5
   Tuần 31. Bầm ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Hai cây phong
   Ngữ văn 8
   Bài 9. Hai cây phong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Thơ: Bé Ơi
   Bài giảng khác
   Thơ: Bé Ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Những người bạn tốt
   Tập đọc 5
   Tuần 7. Những người bạn tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN VỀ ĐỘI
   Giáo án khác
   GIÁO ÁN VỀ ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • TH Unit 3 TA 10 moi
   Tiếng Anh 10
   TH Unit 3 TA 10 moi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Lớp 5 tuần 20
   Giáo án khác
   Giáo án Lớp 5 tuần 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Lớp 5 tuần 19
   Giáo án khác
   Giáo án Lớp 5 tuần 19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Lớp 5 tuần 18
   Giáo án khác
   Giáo án Lớp 5 tuần 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Lớp 5 tuần 17
   Giáo án khác
   Giáo án Lớp 5 tuần 17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Hình học 8
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Lớp 5 tuần 16
   Giáo án khác
   Giáo án Lớp 5 tuần 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Lớp 5 tuần 15
   Giáo án khác
   Giáo án Lớp 5 tuần 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Lớp 5 tuần 13
   Giáo án khác
   Giáo án Lớp 5 tuần 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Lớp 5 tuần 10
   Giáo án khác
   Giáo án Lớp 5 tuần 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Đại số 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng
   Hình học 6
   Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §1. Điểm. Đường thẳng
   Hình học 6
   Chương I. §1. Điểm. Đường thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 5

  • Thời khoa biểu năm học 2018-2019
   Giáo án khác
   Thời khoa biểu năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Giải tích 12
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Tiêu hoá thức ăn
   Tự nhiên - Xã hội 2
   Bài 6. Tiêu hoá thức ăn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Giải tích 12
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 6. Từ Hán Việt (tiếp theo)
   Ngữ văn 7
   Bài 6. Từ Hán Việt (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Từ mượn
   Ngữ văn 6
   Bài 2. Từ mượn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Lớp 5 tuần 9
   Giáo án khác
   Giáo án Lớp 5 tuần 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • CT ĐỘi
   Giáo án khác
   CT ĐỘi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 35. uôi, ươi
   Học vần 1
   Bài 35. uôi, ươi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 4

  • Ngữ văn 8. Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 8
   Ngữ văn 8. Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch
   Sinh học 8
   Bài 14. Bạch cầu- Miễn dịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Phát biểu trong dịp Trung thu
   Giáo án khác
   Phát biểu trong dịp Trung thu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • BT ÔN NGYAF 20/9/2018
   Hình học 9
   BT ÔN NGYAF 20/9/2018

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • BT ỨNG DỤNG CỦA ĐL CEVE VÀ MENELAUS
   Hình học 9
   BT ỨNG DỤNG CỦA ĐL CEVE VÀ MENELAUS

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Phép trừ
   Toán học 4
   Phép trừ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 1. A visit from a pen pal
   Tiếng Anh 9 (Sách cũ)
   Unit 1. A visit from a pen pal

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài Phát biểu của HT tại đại hội liên đôi
   Giáo án khác
   Bài Phát biểu của HT tại đại hội liên đôi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 1. A visit from a pen pal
   Tiếng Anh 9 (Sách cũ)
   Unit 1. A visit from a pen pal

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 1. A visit from a pen pal
   Tiếng Anh 9 (Sách cũ)
   Unit 1. A visit from a pen pal

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 4

  • Unit 02. My home. Lesson 7. Looking back & project
   Tiếng Anh 6
   Unit 02. My home. Lesson 7. Looking back & project

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Những người bạn tốt
   Tập đọc 5
   Tuần 7. Những người bạn tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Chăm làm việc nhà (t1). hay
   Đạo đức 2
   Bài 4. Chăm làm việc nhà (t1). hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • MOT SO DE KT TIET 18
   Số học 6
   MOT SO DE KT TIET 18

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh
   Ngữ văn 8
   Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
   Đại số 7
   Chương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Ôn TẬp HKI
   Vật lý 12
   Ôn TẬp HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • BAI TAP ON KT TIET 18-SH 6
   Số học 6
   BAI TAP ON KT TIET 18-SH 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • Tuần 1. Tự giới thiệu. Câu và bài
   Giáo án theo Tuần
   Tuần 1. Tự giới thiệu. Câu và bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY