Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • 04 MÃ ĐỀ THI THỪ TNPT 2019 (8)
   Tiếng Anh 12
   04 MÃ ĐỀ THI THỪ TNPT 2019 (8)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch tháng 1
   Lịch sử
   Kế hoạch tháng 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • dia li 6
   Hóa học 8
   dia li 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Các bài Luyện tập
   Giải tích 12
   Các bài Luyện tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939
   Lịch sử 12
   Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • giáo án thơ gấu qua cầu
   Mầm
   giáo án thơ gấu qua cầu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
   Sinh học 6
   Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Biến dạng của rễ
   Sinh học 6
   Bài 12. Biến dạng của rễ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • TA6 Thí điểm
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   TA6 Thí điểm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Tôi yêu em
   Ngữ văn 11
   Tuần 26. Tôi yêu em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • văn hóa tiéng việt
   Giáo án khác
   văn hóa tiéng việt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 3
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Phân dạng các bài toán lớp 9
   Đại số 9
   Phân dạng các bài toán lớp 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 1

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 3
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 3
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • BT Ôn Tập Tết (có bài giải)
   Hình học 6
   BT Ôn Tập Tết (có bài giải)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 1

  • Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền
   Ngữ văn 11
   Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Tin học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • LỚP 5 CUỐI HKI
   Toán học 5
   LỚP 5 CUỐI HKI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • kham pha xa hoi 5 tuoi
   kham pha xa hoi 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lá

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI HK1 GDCD 10-11-12
   Tư liệu tham khảo
   ĐỀ THI HK1 GDCD 10-11-12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 5- Cung cầu trong SX và lưu thông hàng hóa
   Tư liệu tham khảo
   Bài 5- Cung cầu trong SX và lưu thông hàng hóa

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • DE SANG LOC HSG CAP TRUONG
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   DE SANG LOC HSG CAP TRUONG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • giao duc cong dan 12
   Tư liệu tham khảo
   giao duc cong dan 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 07. Television. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 6
   Unit 07. Television. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện
   Vật lí 7
   Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 18. Hai loại điện tích
   Vật lí 7
   Bài 18. Hai loại điện tích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số và phép chia số tự nhiên
   Toán học 4
   Phân số và phép chia số tự nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 1

  • Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng
   Lịch sử 4
   Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • TKB Lần 3
   GD công dân 8
   TKB Lần 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện
   Ngữ văn 6
   Bài 16. Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số bằng nhau
   Toán học 4
   Phân số bằng nhau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Giải chi tiết đề chuyên Quang Trung- lần 2
   Giải tích 12
   Giải chi tiết đề chuyên Quang Trung- lần 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 1

  • Phát triển thể chất Lớp 4 tuổi.
   Chồi
   Phát triển thể chất Lớp 4 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số
   Toán học 4
   Phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 1: Hello
   CT Bộ GDĐT 3
   Unit 1: Hello

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
   Hình học 11
   Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 1

  • De HOC SINH GIOI
   Tiếng Anh 12
   De HOC SINH GIOI

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. Nice to see you again
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 1. Nice to see you again

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
   Hình học 11
   Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. What's your address?
   CT Bộ GDĐT 5
   Unit 1. What's your address?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Toán học 2
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tập đọc 2
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tập đọc 2
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tập đọc 2
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY