Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu
   Số học 6
   Chương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Chương II. §2. Tích vô hướng của hai vectơ
   Hình học 10
   Chương II. §2. Tích vô hướng của hai vectơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 78. uc, ưc
   Học vần 1
   Bài 78. uc, ưc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
   Địa lí 10
   Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Sinh học 7 bài 34
   Sinh học 7
   Sinh học 7 bài 34

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 1. Bài 9. Hoạt động và nghỉ ngơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   ĐS-GT 11
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ĐS-GT 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Hình học 7.Chương II: Tiết 31: ôn tập học kì 1
   Hình học 7
   Hình học 7.Chương II: Tiết 31: ôn tập học kì 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • đề thi giao lưu học sinh năng khiếu lớp 3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 79. ôc, uôc
   Học vần 1
   Bài 79. ôc, uôc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • ngoại khóa an toàn giao thông
   GD công dân 12
   ngoại khóa an toàn giao thông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • BUỔI CHIỀU TUẦN 15

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 6

  • BUỔI CHIỀU TUẦN 14

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 8

  • Giải toán về thời gian
   Giải Toán
   Giải toán về thời gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giải Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 342

  • BUỔI CHIỀU TUẦN 13

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 7

  • Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • BUỔI CHIỀU TUẦN 12-NGLL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 11

  • Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)
   Địa lý 11
   Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • BUỔI CHIỀU TUẦN 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 6

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • BUỔI CHIỀU TUẦN 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 6

  • BUỔI CHIỀU TUẦN 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 7

  • Kiểm tra giữa kì môn toán 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • BUỔI CHIỀU TUẦN 8- NGLL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 8

  • Bài 77. ăc, âc
   Học vần 1
   Bài 77. ăc, âc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • BUỔI CHIỀU TUẦN 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 5

  • Kiểm tra giữa kì lớp 4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại
   Lịch sử 11
   Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • BUỔI CHIỀU TUẦN 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 5