Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Modul14, buổi 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Modul 14, buổi 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Từ sự lạnh nhạt của người khác sẽ nhìn ra thiếu sót của mình
   Văn hóa - Cuộc sống
   Từ sự lạnh nhạt của người khác sẽ nhìn ra thiếu sót của mình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Văn hóa - Cuộc sống

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 5

  • Modul14, buổi 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Người thông minh sẽ không nói 4 lời này, nói ra tất hại chính mình…
   Văn hóa - Cuộc sống
   Người thông minh sẽ không nói 4 lời này, nói ra tất hại chính mình…

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Văn hóa - Cuộc sống

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 6

  • Tâm tốt nhưng miệng lại không tốt, vinh hoa phú quý rồi cũng mất
   Văn hóa - Cuộc sống
   Tâm tốt nhưng miệng lại không tốt, vinh hoa phú quý rồi cũng mất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Văn hóa - Cuộc sống

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 3

  • Truyền thuyết về Đế Nghiêu, vị thánh vương trong huyền thoại
   Văn hóa - Cuộc sống
   Truyền thuyết về Đế Nghiêu, vị thánh vương trong huyền thoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Văn hóa - Cuộc sống

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 3

  • modul 14 buổi 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ ÔN HKI ĐÁP ÁN CHI TIẾT
   Vật lý 12
   ĐỀ ÔN HKI ĐÁP ÁN CHI TIẾT

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • modul 14 buổi 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Kết giao bạn bè: Trọng nghĩa không trọng lợi
   Văn hóa - Cuộc sống
   Kết giao bạn bè: Trọng nghĩa không trọng lợi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Văn hóa - Cuộc sống

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 3

  • modul 14 buổi 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • modul 14 buổi 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • modul 14 buổi 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • modul 14 buổi 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Bốn chữ “lạnh” trong đối nhân xử thế
   Văn hóa - Cuộc sống
   Bốn chữ “lạnh” trong đối nhân xử thế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Văn hóa - Cuộc sống

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 3

  • modul 14 buổi 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • 7 vị thuốc trị tâm trong đời
   Sức khỏe - Bài thuốc hay
   7 vị thuốc trị tâm trong đời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sức khỏe - Bài thuốc hay

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 10

  • modul 14 buổi 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Địa lý 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • modul 14 buỏi 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Thanh Hóa: 3.116 cán bộ nghiên cứu, một năm có… 1 công trình khoa học công bố quốc tế
   Sự kiện chính trị, xã hội trong nước!
   Thanh Hóa: 3.116 cán bộ nghiên cứu, một năm có… 1 công trình khoa học công bố quốc tế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sự kiện chính trị, xã hội trong nước!

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 12

  • Các đề luyện thi
   Tiếng Anh 6
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Tác hại của nâng mũi Hàn Quốc giá rẻ tại VN
   Y tế - Sức khoẻ
   Tác hại của nâng mũi Hàn Quốc giá rẻ tại VN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Y tế - Sức khoẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 5

  • Đề thi học kì 1
   Vật lý 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Đại số 9
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tự nhiên và Xã hội
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Địa lý
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Lịch sử
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0