Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Nguyen Minh Tuan
   Power Point
   Nguyen Minh Tuan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện
   Lắp đặt mạch điện trong nhà
   Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lắp đặt mạch điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cơ chế xác định giới tính
   Sinh học 9
   Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • HĐNGLL KHOI 1
   Tập đọc 4
   HĐNGLL KHOI 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng
   Công nghệ 7
   Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Bài 3. Có chí thì nên - Tiết 1
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 3. Có chí thì nên - Tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Chương điện
   Hóa học
   Chương điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng
   Ngữ văn 8
   Bài 8. Chiếc lá cuối cùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng
   Công nghệ 7
   Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 02. Life in the Countryside. Lesson 7. Looking back - project
   Tiếng Anh 8
   Unit 02. Life in the Countryside. Lesson 7. Looking back - project

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • MA TRAN DE THI KHOI 4 & 5
   Toán học 5
   MA TRAN DE THI KHOI 4 & 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn
   Sinh học 8
   Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • giao an lop 1 moi.
   Tập đọc 4
   giao an lop 1 moi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • MASTERING YOUR PHRASAL VERBS (14)
   Tiếng Anh 12
   MASTERING YOUR PHRASAL VERBS (14)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 4

  • kiem tra 45 phut tiet 8
   Vật lý 6
   kiem tra 45 phut tiet 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 17-18. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Dấu ngoặc kép
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 8. Dấu ngoặc kép

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §1. Khái niệm về mặt tròn xoay
   Hình học 12
   Chương II. §1. Khái niệm về mặt tròn xoay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • BAI TAP CUOI TUAN LOP 1
   Tập đọc 4
   BAI TAP CUOI TUAN LOP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • HĐ TN LOP 1
   Tập đọc 4
   HĐ TN LOP 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
   Toán học 3
   Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
   Địa lí 6
   Bài 9. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 8 Thí điểm
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Chương I. §13. Ước và bội
   Số học 6
   Chương I. §13. Ước và bội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Đề cương ôn thi
   Hóa học 8
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn
   Khoa học 4
   Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết HK1
   Tiếng Anh 6
   Kiểm tra 1 tiết HK1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 6
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 7

  • Unit 4. At school B12
   Tiếng Anh 7 (Sách cũ)
   Unit 4. At school B12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 9. Thưa chuyện với mẹ
   Tập đọc 4
   Tuần 9. Thưa chuyện với mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 2. Personal experiences
   Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
   Unit 2. Personal experiences

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 11 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn
   Khoa học 4
   Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Bài 32. Ankin tiết 1
   Hóa học 11
   Bài 32. Ankin tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • DSHS THI Khoa học ST 2018
   Giáo án khác
   DSHS THI Khoa học ST 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Đại từ
   Ngữ văn 7
   Bài 4. Đại từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Quá trình tạo lập văn bản
   Ngữ văn 7
   Bài 3. Quá trình tạo lập văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tiết 7. TĐN số 3. Cách đánh nhịp 2/4. ANTT: NS Văn Cao và bài hát Làng tôi
   Âm nhạc 6
   Tiết 7. TĐN số 3. Cách đánh nhịp 2/4. ANTT: NS Văn Cao và bài hát Làng tôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử
   Hóa học 10
   Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài ôn tập kiểm tra 1 tiết địa lí 6 tiết 7 đơn giản và đầy đủ
   Địa lí 6
   Bài ôn tập kiểm tra 1 tiết địa lí 6 tiết 7 đơn giản và đầy đủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Em yêu quê hương
   Đạo đức 5
   Bài 9. Em yêu quê hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX
   Lịch sử 12
   Bài 10. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa sau nửa thế kỉ XX

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • người trong bao
   Ngữ văn 12
   người trong bao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 5

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY