Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 21. Tiếng rao đêm
   Tập đọc 5
   Tuần 21. Tiếng rao đêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 20. Luyện tập về câu kể Ai làm gì?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • giáo án âm nhạc lớp MGL đề tài nghe hát chú voi con ở bản Đôn
   giáo án âm nhạc lớp MGL đề tài nghe hát chú voi con ở bản Đôn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lá

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 21. Trí dũng song toàn
   Tập đọc 5
   Tuần 21. Trí dũng song toàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • PCCM 2018-2019
   GD hướng nghiệp 6
   PCCM 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
   Tập đọc 5
   Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 19. Người công dân số Một (tiếp theo)
   Tập đọc 5
   Tuần 19. Người công dân số Một (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 13. Phòng bệnh béo phì
   Khoa học 4
   Bài 13. Phòng bệnh béo phì

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
   Sinh học 11
   Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số bằng nhau
   Toán học 4
   Phân số bằng nhau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số
   Toán học 4
   Phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuổi
   lop 5 tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lá

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số và phép chia số tự nhiên
   Toán học 4
   Phân số và phép chia số tự nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
   Toán học 4
   Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Bài trình chiếu
   Tin học 9
   Bài 9. Bài trình chiếu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á
   Địa lí 8
   Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
   Toán học 4
   Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Ngữ văn 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 6
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Biên bản SHCM KHTN 8 2018-2019.
   GD hướng nghiệp 6
   Biên bản SHCM KHTN 8 2018-2019.

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Ngữ văn 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Sơ kết kì 1. 2018-2019
   GD hướng nghiệp 6
   Sơ kết kì 1. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Unit 7. Saving energy Leson 1
   Tiếng Anh 9 (Sách cũ)
   Unit 7. Saving energy Leson 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề Hóa 2018-2019
   GD hướng nghiệp 6
   Chuyên đề Hóa 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Biên bản CĐ toán 2018-2019
   GD hướng nghiệp 6
   Biên bản CĐ toán 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Biên bản CĐ hóa 2018-2019
   GD hướng nghiệp 6
   Biên bản CĐ hóa 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Thao giảng 2. 2018-2019
   GD hướng nghiệp 7
   Thao giảng 2. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Ngữ văn 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Thao giảng đợt 1. 2018-2019
   GD hướng nghiệp 7
   Thao giảng đợt 1. 2018-2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á
   Lịch sử 10
   Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
   Hóa học 11
   Bài 28. Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Gấp mũ ca lô
   Thủ công 1
   Bài 15. Gấp mũ ca lô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thủ công 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi unit 6
   Tiếng Anh 12 Thí điểm
   Các đề luyện thi unit 6

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • E9 UNIT 1 VOCABULARY
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   E9 UNIT 1 VOCABULARY

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Cuộc sống xung quanh (tiếp theo)
   Tự nhiên - Xã hội 1
   Bài 19. Cuộc sống xung quanh (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng
   Vật lí 7
   Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Phép trừ dạng 17-3
   Toán học 1
   Phép trừ dạng 17-3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • dia li 9 Bài 32
   Lưu trữ tạm thời
   dia li 9 Bài 32

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa
   Lịch sử 5
   Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường
   Công nghệ 10
   Bài 19. Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Đường giao thông
   Tự nhiên - Xã hội 2
   Bài 19. Đường giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20. Bốn anh tài (tiếp theo)
   Tập đọc 4
   Tuần 20. Bốn anh tài (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ
   Địa lí 4
   Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 20-21. MRVT: Công dân
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 20-21. MRVT: Công dân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • huong dan hoc tin hoc 3
   HD học Tin học 3
   huong dan hoc tin hoc 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • GA chủ đề thực vật
   GA chủ đề thực vật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lá

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Gửi - Huyền Trang - Bài hình
   Đại số 9
   Gửi - Huyền Trang - Bài hình

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Gửi - Huyền Trang - Bài hình
   Hình học 9
   Gửi - Huyền Trang - Bài hình

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY