Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tổng kết và ôn tập Phần I
   Công nghệ 8
   Tổng kết và ôn tập Phần I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Toán 7
   Đề thi khác
   Toán 7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • HÌNH 8: KIỂM TRA CHƯƠNG I (2017)
   Tin học
   HÌNH 8: KIỂM TRA CHƯƠNG I (2017)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • HÌNH 8: KIỂM TRA CHƯƠNG I (2017)
   ÔN TẬP: HỌC KÌ -1 TIẾT(TOÁN - VẬT LÍ)
   HÌNH 8: KIỂM TRA CHƯƠNG I (2017)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi ÔN TẬP: HỌC KÌ -1 TIẾT(TOÁN - VẬT LÍ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại
   Hóa học 9
   Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Cảnh đẹp non sông
   Tập đọc 3
   Tuần 12. Cảnh đẹp non sông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt
   Sinh học 8
   Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 8
   Tiếng Anh 8
   Tiếng Anh 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. k, kh
   Học vần 1
   Bài 20. k, kh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Sắt
   Hóa học 9
   Bài 19. Sắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Trồng cây ăn quả
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
   Hóa học 9
   Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. q-qu, gi
   Học vần 1
   Bài 24. q-qu, gi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi
   Lịch sử 7
   Đề cương ôn thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Áp suất
   Vật lí 8
   Bài 7. Áp suất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 13. Công cơ học
   Vật lí 8
   Bài 13. Công cơ học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Định luật về công
   Vật lí 8
   Bài 14. Định luật về công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều
   Vật lí 8
   Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Lực điện từ
   Vật lí 9
   Bài 27. Lực điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện
   Vật lí 9
   Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Ứng dụng của nam châm
   Vật lí 9
   Bài 26. Ứng dụng của nam châm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • CHỦ DE GƯƠNG
   Vật lý 7
   CHỦ DE GƯƠNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Châu chấu
   Sinh học 7
   Bài 26. Châu chấu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • GIẤY ĐI ĐƯỜNG
   Giáo án khác
   GIẤY ĐI ĐƯỜNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện
   Sinh học 7
   Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
   Vật lí 8
   Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 55. eng, iêng
   Học vần 1
   Bài 55. eng, iêng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề HH Oxyz
   Hình học 12
   Chuyên đề HH Oxyz

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 7
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0