Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực
   Vật lí 6
   Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tiết 20. Ôn tập bài hát Chúc mừng - TĐN số 5
   Âm nhạc 4
   Tiết 20. Ôn tập bài hát Chúc mừng - TĐN số 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • HDC đề HSG
   Sinh học 9
   HDC đề HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Sinh 9 PTNL 5 hoạt động có bảng mô tả
   Sinh học 9
   Giáo án Sinh 9 PTNL 5 hoạt động có bảng mô tả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Đề thi chọn HSG
   Sinh học 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án Sinh 8 PTNL 5 hoạt động có bảng mô tả
   Sinh học 8
   Giáo án Sinh 8 PTNL 5 hoạt động có bảng mô tả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
   Khoa học 4
   Bài 12. Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê
   Ngữ văn 7
   Bài 2. Cuộc chia tay của những con búp bê

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác
   Hình học 7
   Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 8

  • dạy thêm chi tiết
   Ngữ văn 9
   dạy thêm chi tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Từ ghép
   Ngữ văn 7
   Bài 1. Từ ghép

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Sinh học 12
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • dạy thêm chi tiết
   Ngữ văn 9
   dạy thêm chi tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Tuần 3. Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?
   Luyện từ và câu 2
   Tuần 3. Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm THCS
   Giáo án khác
   Sáng kiến kinh nghiệm THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 3

  • Tiết 7
   Lưu trữ tạm thời
   Tiết 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án ba cột
   Ngữ văn 9
   giáo án ba cột

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Biểu thức có chứa ba chữ
   Toán học 4
   Biểu thức có chứa ba chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đại số 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Đại số 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án trải nghiệm Tuần 7 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án trải nghiệm Tuần 7 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • tiet 24 _ ước và bội
   Số học 6
   tiet 24 _ ước và bội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • tiết 6
   Lưu trữ tạm thời
   tiết 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • bài tập tổng hợp điện tích nâng cao
   Vật lý 11
   bài tập tổng hợp điện tích nâng cao

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 38. eo, ao
   Học vần 1
   Bài 38. eo, ao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 37. Ôn tập
   Học vần 1
   Bài 37. Ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 35. uôi, ươi
   Học vần 1
   Bài 35. uôi, ươi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 10. Ếch ngồi đáy giếng
   Ngữ văn 6
   Bài 10. Ếch ngồi đáy giếng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài toán về ít hơn
   Toán học 2
   Bài toán về ít hơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Bánh chưng, bánh giầy
   Ngữ văn 6
   Bài 1. Bánh chưng, bánh giầy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
   Ngữ văn 8
   Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Sinh 6 PTNL HS 6 bước - 5 hoạt động - Bảng mô tả
   Sinh học 6
   Giáo án Sinh 6 PTNL HS 6 bước - 5 hoạt động - Bảng mô tả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
   Lịch sử 7
   Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Mẹ tôi
   Ngữ văn 7
   Bài 1. Mẹ tôi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tiết 9. OTBH: Trên ngựa ta phi nhanh. TĐN: TĐN số 2
   Âm nhạc 4
   Tiết 9. OTBH: Trên ngựa ta phi nhanh. TĐN: TĐN số 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • lam quen voi toan 5 tuoi
   lam quen voi toan 5 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lá

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  • KHDH-Tin học 8. TUAN 9
   Tin học 8
   KHDH-Tin học 8. TUAN 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết Sử 8- kì 1( ma trận)
   Lịch sử
   Kiểm tra 1 tiết Sử 8- kì 1( ma trận)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Tự nhiên và xã hội 2: Bài 9: ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN
   Tự nhiên - Xã hội 2
   Tự nhiên và xã hội 2: Bài 9: ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. TUAN 8-KTGHK
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. TUAN 8-KTGHK

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • KHDH-Tin học 9. Tuan 9
   Tin học 9
   KHDH-Tin học 9. Tuan 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Nghe-viết: Bận
   Chính tả 3
   Tuần 7. Nghe-viết: Bận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Ngữ văn 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Kiểm tra 1 tiết Lịch sử 7- Kì 1(ma trận)
   Lịch sử
   Kiểm tra 1 tiết Lịch sử 7- Kì 1(ma trận)

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 4

  • tieng anh 9 sach moi
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 9 sach moi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • FULL VOCABULARY ENGLISH 9
   Tiếng Anh 9
   FULL VOCABULARY ENGLISH 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY