Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 25. Nước bị ô nhiễm
   Khoa học 4
   Bài 25. Nước bị ô nhiễm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Địa điểm chiến khu Dương Hòa là di tích lịch sử cấp Tỉnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 1

  • BÀI GIẢNG BÀI THƠ RÌNH XEM MẶT TRỜI
   Phát triển Ngôn ngữ
   BÀI GIẢNG BÀI THƠ RÌNH XEM MẶT TRỜI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại
   Hóa học 9
   Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Vật lý 11
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 13. Câu hỏi và dấu chấm hỏi
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 13. Câu hỏi và dấu chấm hỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • chương trình đại hội chi bộ a-z
   Giáo án khác
   chương trình đại hội chi bộ a-z

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 13. Văn hay chữ tốt
   Tiếng Việt
   Tuần 13. Văn hay chữ tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nước cần cho sự sống
   Khoa học
   Bài 24. Nước cần cho sự sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 17. Ôn chữ hoa: N
   Tập viết 3
   Tuần 17. Ôn chữ hoa: N

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập viết 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 13. MRVT: Ý chí - Nghị lực
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 13. MRVT: Ý chí - Nghị lực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Lịch sử 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lịch sử 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Cấu tạo của bài văn tả người
   Tập làm văn 5
   Tuần 12. Cấu tạo của bài văn tả người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bùi Thị Tuyết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 2

  • Bài 13. Cắm hoa trang trí
   Công nghệ 6
   Bài 13. Cắm hoa trang trí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Vùng Tây Nguyên
   Địa lý 9
   Bài 28. Vùng Tây Nguyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Vùng chiến tích Dương Hòa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 1

  • Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ
   Địa lý 9
   Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 8. Phần mềm trình chiếu
   Tin học 9
   Bài 8. Phần mềm trình chiếu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Đề thi HSG Toán 9
   Đề thi khác
   Đề thi HSG Toán 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn tin học 1
   Giáo án khác
   Hướng dẫn tin học 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • huong dan hoc tin hoc 2
   Giáo án khác
   huong dan hoc tin hoc 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Đề cương ôn thi học kì 1
   Hóa học 10
   Đề cương ôn thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Nghiêm trang khi chào cờ tiết 2
   Đạo đức 1
   Bài 6. Nghiêm trang khi chào cờ tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Nhiễm trùng bệnh lây truyền qua đường tình dục
   Bài viết
   Nhiễm trùng bệnh lây truyền qua đường tình dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0