Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • O cháu sum vầy
   Thơ tôi
   O cháu sum vầy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Tiền
   Thơ tôi
   Tiền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Hãy cứ là tình nhân
   Thơ tôi
   Hãy cứ là tình nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • đượm tình duyên quê
   Thơ tôi
   đượm tình duyên quê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Gặp nhau
   Thơ tôi
   Gặp nhau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Sự tích tết nguyên tiêu
   Thơ tôi
   Sự tích tết nguyên tiêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Hương Xuân không tàn
   Thơ tôi
   Hương Xuân không tàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Bát tiên và Bướm
   Thơ tôi
   Bát tiên và Bướm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Khoe của
   Thơ tôi
   Khoe của

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Hồn Hoa dâm bụt
   Thơ tôi
   Hồn Hoa dâm bụt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Chúc mừng ngày 8/3
   Thơ tôi
   Chúc mừng ngày 8/3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Hương Rười
   Thơ tôi
   Hương Rười

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Con còn bé con
   Thơ tôi
   Con còn bé con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Tình đồng hương
   Thơ tôi
   Tình đồng hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Tình bạn
   Thơ tôi
   Tình bạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Bạn Bè Tôi
   Thơ tôi
   Bạn Bè Tôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Chỉ có bạn bè thôi
   Thơ tôi
   Chỉ có bạn bè thôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ tôi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Lớp GDTH D2017B đi tham quan bảo tàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Tập thể lớp GDTH D2017B trong màu áo hồng của khoa Tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Bài 29. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
   Ngữ văn 7
   Bài 29. Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • MODUL37-THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
   Toán học 4
   Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Trường Tiểu học Trần Nhật Duật thân yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • MODUL29-THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Ngày chia tay các con học sinh lớp 4B Tiểu học Trần Nhật Duật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • MODUL12-THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Văn nghệ cùng 4B

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • MODUL15-THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Tổ chức 8/3 cho các em học sinh lớp 4B Tiểu học Trần Nhật Duật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Ảnh tập thể lớp GDTH D2017B

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?
   Tập đọc 4
   Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • bdtx modul 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • KHI TA KHÔNG THUỘC VỀ NHAU
   Nhạc Việt
   KHI TA KHÔNG THUỘC VỀ NHAU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhạc Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Kỉ niệm tại 4B TND

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Kỉ niệm tại 4B TND

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Kỉ niệm tại 4B TND

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • THÁNG TƯ VỀ...
   Nhạc Việt
   THÁNG TƯ VỀ...

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhạc Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 7

  • Modul 37

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • MODUL 37

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo)
   Địa lí 5
   Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • CHO MỘT TÌNH YÊU
   Nhạc Việt
   CHO MỘT TÌNH YÊU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhạc Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • MODUL 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • Nắng tháng Tư - thơ Hoài Nguyễn
   Trang Văn Thơ
   Nắng tháng Tư - thơ Hoài Nguyễn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trang Văn Thơ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • MODUL 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • MODUL 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • QUÊ TÔI
   Nhạc Việt
   QUÊ TÔI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhạc Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 1

  • MODUL 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • MODUL 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 58. Nhu cầu nước của thực vật
   Khoa học 4
   Bài 58. Nhu cầu nước của thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY