Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 5. Cơ quan tiêu hoá
   Tự nhiên - Xã hội 2
   Bài 5. Cơ quan tiêu hoá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Cơ quan tiêu hoá
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 5. Cơ quan tiêu hoá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • CĐ2. Bài 4. Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ
   HD học Tin học 3
   CĐ2. Bài 4. Tẩy, xóa chi tiết tranh vẽ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Vệ sinh thần kinh
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 15. Vệ sinh thần kinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Vệ sinh thần kinh
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 15. Vệ sinh thần kinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Vệ sinh thần kinh
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 15. Vệ sinh thần kinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Vệ sinh thần kinh
   Tự nhiên và Xã hội
   Bài 15. Vệ sinh thần kinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên và Xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Cấu tạo của bài văn tả người
   Tập làm văn 5
   Tuần 12. Cấu tạo của bài văn tả người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Biến dạng của lá
   Sinh học 6
   Bài 25. Biến dạng của lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Nội dung ôn tập học kì I THPT Đại Từ
   Vật lý 10
   Nội dung ôn tập học kì I THPT Đại Từ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • giáo án 5 tuổi chủ đề gia đình
   giáo án 5 tuổi chủ đề gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lá

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Cách điều trị viêm nướu răng cho bà bầu hiệu quả
   Chia sẻ kinh nghiệm CNTT
   Cách điều trị viêm nướu răng cho bà bầu hiệu quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chia sẻ kinh nghiệm CNTT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 1

  • Công phá 3 về đích môn toán
   Giải tích 12
   Công phá 3 về đích môn toán

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • (Cực chất) Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
   Sinh học 12
   (Cực chất) Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Động từ
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 9. Động từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 9. Động từ
   Luyện từ và câu
   Tuần 9. Động từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
   Đại số 7
   Chương II. §3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Phép cộng trong phạm vi 6
   Toán học 1
   Phép cộng trong phạm vi 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Phép trừ
   Toán học
   Phép trừ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Phép trừ
   Toán học
   Phép trừ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Phép trừ
   Toán học 4
   Phép trừ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Phép trừ
   Toán học
   Phép trừ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH TUAN 14 NAM HỌC 2019-2020 GUI LAI 2
   Giáo án khác
   KE HOACH TUAN 14 NAM HỌC 2019-2020 GUI LAI 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH TUAN 14 NAM HỌC 2019-2020 GUI LAI 2
   Kế hoạch tuần
   KE HOACH TUAN 14 NAM HỌC 2019-2020 GUI LAI 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế hoạch tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 53
   Toán học
   Luyện tập chung Trang 53

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 53
   Toán học
   Luyện tập chung Trang 53

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 53
   Toán học 1
   Luyện tập chung Trang 53

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 53
   Toán học
   Luyện tập chung Trang 53

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Chữ người tử tù
   Ngữ văn 11
   Tuần 11. Chữ người tử tù

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Gia đình em
   Đạo đức
   Bài 4. Gia đình em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0