Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 30. Hoạt động nông nghiệp
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 30. Hoạt động nông nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Công nghệ gen
   Sinh học 9
   Bài 32. Công nghệ gen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Loại hình game cá độ bóng đá bạn nên tìm hiểu
   PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
   Loại hình game cá độ bóng đá bạn nên tìm hiểu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 6

  • Unit 6. Where is your school?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 6. Where is your school?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
   Địa lí 6
   Bài 14. Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Thủ đô Hà Nội
   Địa lí 4
   Bài 15. Thủ đô Hà Nội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
   Địa lí 4
   Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Tuần 16. Trong quán ăn Ba cá bống
   Tập đọc 4
   Tuần 16. Trong quán ăn Ba cá bống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Unit 9. What are they doing?
   CT Bộ GDĐT 4
   Unit 9. What are they doing?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT Bộ GDĐT 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Tuần 16. Kéo co
   Tập đọc 4
   Tuần 16. Kéo co

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Tuần 15. Tuổi Ngựa
   Tập đọc 4
   Tuần 15. Tuổi Ngựa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ
   Tập đọc 4
   Tuần 15. Cánh diều tuổi thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
   Toán học 4
   Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động trải nghiệm: Em tập vẽ trên máy tính cho học sinh lớp 3.
   Tin học
   Hoạt động trải nghiệm: Em tập vẽ trên máy tính cho học sinh lớp 3.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 17

  • Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Chia cho số có hai chữ số
   Toán học 4
   Chia cho số có hai chữ số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Đề thi viết chữ đẹp năm học 2019-2020
   Lưu trữ
   Đề thi viết chữ đẹp năm học 2019-2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Đề thi viết chữ đẹp Tiểu học
   Lưu trữ
   Đề thi viết chữ đẹp Tiểu học

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Thi viết chữ đẹp
   Lưu trữ
   Thi viết chữ đẹp

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • nhà trẻ
   nhà trẻ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lá

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Ngữ văn 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Truyện quả trứng
   Phát triển Ngôn ngữ
   Truyện quả trứng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • phân biệt con gà trống con vịt
   Bài giảng khác
   phân biệt con gà trống con vịt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • đề thi toán lớp 1
   Toán học 1
   đề thi toán lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
   Violet
   CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Giá phẩu thuật nâng mũi S line bao nhiêu tiền
   Y tế - Sức khoẻ
   Giá phẩu thuật nâng mũi S line bao nhiêu tiền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Y tế - Sức khoẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 5