Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ĐI CẦU ĐI QUÁN
   Bài giảng khác
   ĐI CẦU ĐI QUÁN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • CON ĐƯỜNG CỦA BÉ
   Phát triển Ngôn ngữ
   CON ĐƯỜNG CỦA BÉ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • BÉ TẬP LÀM THỢ XÂY
   Khám phá Khoa học
   BÉ TẬP LÀM THỢ XÂY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG
   Làm quen với Toán
   CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Làm quen với Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • MỘT NGÀY CỦA MẸ
   Khám phá Khoa học
   MỘT NGÀY CỦA MẸ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • HOI GIANG Hình học 9. Chương II. §1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
   Hình học 9
   HOI GIANG Hình học 9. Chương II. §1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • SKKN giáo dục KNS thông qua HĐ Đội TNTP
   Hoạt động NGLL 9
   SKKN giáo dục KNS thông qua HĐ Đội TNTP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập
   Sinh học 12
   Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Chương III. §6. Cung chứa góc
   Hình học 9
   Chương III. §6. Cung chứa góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Số học 6
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Số học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Truyen cuoi tre tho cuc vui
   Toán học 5
   Truyen cuoi tre tho cuc vui

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Truyen cuoi cuc hot (1).doc
   Toán học 5
   Truyen cuoi cuc hot (1).doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • CHUYEN DE TRAI NGHIEM SANG TAO CHE TAO THUOC DO
   Giáo án khác
   CHUYEN DE TRAI NGHIEM SANG TAO CHE TAO THUOC DO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề bản thân
   Mầm
   Chủ đề bản thân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • CHU DE BAN THAN
   CHU DE BAN THAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lá

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Những con cá đáng yêu lớp 1 đan mạch
   Mĩ thuật 1
   Những con cá đáng yêu lớp 1 đan mạch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §3. Đường thẳng đi qua hai điểm
   Hình học 6
   Chương I. §3. Đường thẳng đi qua hai điểm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • đề thi thptqg mon toán mã đề 104
   2018
   đề thi thptqg mon toán mã đề 104

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi 2018

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Kì diệu rừng xanh
   Tập đọc 5
   Tuần 8. Kì diệu rừng xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
   Lịch sử 7
   Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • 2 bài hinh cho Nguyễn gia Bảo
   Hình học 9
   2 bài hinh cho Nguyễn gia Bảo

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 9 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 9 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • THAM LUẬN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC CUỘC THI, HỘI THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
   Giáo án khác
   THAM LUẬN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC CUỘC THI, HỘI THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 8 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 8 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 7 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 7 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Địa lí 8 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI
   Bài giảng khác
   Địa lí 8 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Lưu trữ tạm thời
   mam non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Phân bón hoá hoc
   Hóa học 9
   Bài 11. Phân bón hoá hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Lớp 3 tuổi.
   Mầm
   Lớp 3 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Từ nhiều nghĩa
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 3. Thương vợ.
   Ngữ văn 11
   Tuần 3. Thương vợ.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Nghe-viết: Dòng kinh quê hương
   Chính tả 5
   Tuần 7. Nghe-viết: Dòng kinh quê hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Ôn tập
   Địa lí 5
   Bài 7. Ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết
   Khoa học 5
   Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • tiết 12. Ôn tập
   Địa lí 7
   tiết 12. Ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Khái niệm số thập phân
   Toán học 5
   Khái niệm số thập phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • kế hoạch chương trình 24- 36 t tuổi thông tư 28. 2018- 2019
   Mầm
   kế hoạch chương trình 24- 36 t tuổi thông tư 28. 2018- 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 2
   CT Bộ GDĐT 5
   Đề thi học kì 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   CT Bộ GDĐT 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   CT Bộ GDĐT 5
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 2018
   Tin học 7
   Giáo án cả năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §7. Độ dài đoạn thẳng
   Hình học 6
   Chương I. §7. Độ dài đoạn thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
   Địa lí 11
   Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Đại số 9
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §6. Đoạn thẳng
   Hình học 6
   Chương I. §6. Đoạn thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • toan hoc 12
   Hình học 12
   toan hoc 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 1

  • TĐ 5 TIẾNG ĐÀN BALALAICA TRÊN SÔNG ĐÀ
   Lưu trữ tạm thời
   TĐ 5 TIẾNG ĐÀN BALALAICA TRÊN SÔNG ĐÀ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY