Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án tin học lớp 5 tuần 23
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án tin học lớp 5 tuần 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 9. Natural disaters
   Tiếng Anh 9 (Sách cũ)
   Unit 9. Natural disaters

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Tìm số bị chia
   Toán học 2
   Tìm số bị chia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Diện tích hình thoi
   Toán học 4
   Diện tích hình thoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
   Tập đọc 3
   Tuần 26. Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII
   Lịch sử 4
   Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 27. Câu khiến
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 27. Câu khiến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 9 Thí điểm
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra giữa kỳ II năm 2018 - 2019
   Đại số 7
   Kiểm tra giữa kỳ II năm 2018 - 2019

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 26. Nghe-viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
   Chính tả 3
   Tuần 26. Nghe-viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • rung chuông vàng lớp 4
   Tự nhiên và Xã hội 2
   rung chuông vàng lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và Xã hội 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
   Luyện từ và câu 3
   Tuần 25. Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
   Lịch sử 10
   Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI-XVIII
   Lịch sử 10
   Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI-XVIII

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • lop 5 tuoi
   Phát triển Ngôn ngữ
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phát triển Ngôn ngữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • bảng phân công
   Lưu trữ tạm thời
   bảng phân công

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Chuân mực đạo đức bổ sung
   Lưu trữ tạm thời
   Chuân mực đạo đức bổ sung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Nghi quyết chi bộ
   Lưu trữ tạm thời
   Nghi quyết chi bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn
   Đại số 8
   Ôn tập Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Chương III. §8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
   Hình học 8
   Chương III. §8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. Thành phố Cần Thơ
   Địa lí 4
   Bài 22. Thành phố Cần Thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Bảng gõ chữ việt
   HD học Tin học 3
   Bảng gõ chữ việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 1
   Toán học 1
   toan hoc 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 27 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 27 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi học kì 1
   Tin học 10
   Đề thi học kì 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 25. Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Cộng số đo thời gian
   Toán học 5
   Cộng số đo thời gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri
   Lịch sử 5
   Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Unit 10. Recycling
   Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
   Unit 10. Recycling

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Khảo sát đội tuyển V4
   Hóa học 9
   Khảo sát đội tuyển V4

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Khảo sát đội tuyể V3
   Hóa học 9
   Khảo sát đội tuyể V3

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Khảo sát đội tuyển V2
   Hóa học 9
   Khảo sát đội tuyển V2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Vận tốc
   Toán học 5
   Vận tốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Khảo sát đội tuyển
   Hóa học 9
   Khảo sát đội tuyển

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Quãng đường
   Toán học 5
   Quãng đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Hình thoi
   Toán học 4
   Hình thoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 4: Bàn phím máy tính
   HD học Tin học 3
   Bài 4: Bàn phím máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Hình học 8 Kiểm tra chương 3 Hình học 8 mới!
   Hình học 8
   Hình học 8 Kiểm tra chương 3 Hình học 8 mới!

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 3: Chuột máy tính
   HD học Tin học 3
   Bài 3: Chuột máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • HOP HDSP THANG 3-2019
   Giáo án khác
   HOP HDSP THANG 3-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi HSG Vật lí 8
   Tiếng Anh 8
   Đề thi HSG Vật lí 8

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Sổ theo dõi chất lượng chuyên môn của phó hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên mon trường tiểu học
   Lưu trữ tạm thời
   Sổ theo dõi chất lượng chuyên môn của phó hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên mon trường tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Lịch báo giảng Khối 5
   Giáo án khác
   Lịch báo giảng Khối 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập kiểm tra 1 tiết kỳ II
   Địa lí 6
   Ôn tập kiểm tra 1 tiết kỳ II

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • TUẦN 25 SHD LỚP 3-4-5
   Tin tiểu học
   TUẦN 25 SHD LỚP 3-4-5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP, QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
   Lưu trữ tạm thời
   SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP, QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • CĐ4. Bài 5. Thực hành tổng hợp
   HD học Tin học 4
   CĐ4. Bài 5. Thực hành tổng hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY