Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
   Toán học 3
   So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 8
   Unit 5. Festivals in Viet Nam. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 15. Chia vui. Kể về anh chị em
   Tập làm văn 2
   Tuần 15. Chia vui. Kể về anh chị em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Họp mặt 20/11/2019
   THÔNG TIN TRƯỜNG
   Họp mặt 20/11/2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử THÔNG TIN TRƯỜNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 1

  • Tuần 12. Mẹ
   Tiếng Việt
   Tuần 12. Mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Mẹ
   Tiếng Việt
   Tuần 12. Mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Mẹ
   Tập đọc 2
   Tuần 12. Mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 12. Mẹ
   Tiếng Việt
   Tuần 12. Mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
   Toán học 3
   So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tỉ số phần trăm
   Toán học 5
   Tỉ số phần trăm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   HD học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HD học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Bảng chia 8
   Toán học 3
   Bảng chia 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀM- HƯƠNG SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HKPĐ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020
   Tin tức
   TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀM- HƯƠNG SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HKPĐ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin tức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 70

  • Luyện tập chung Trang 73
   Toán học 5
   Luyện tập chung Trang 73

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 13. Người con của Tây Nguyên
   Tập đọc 3
   Tuần 13. Người con của Tây Nguyên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 72
   Toán học 5
   Luyện tập chung Trang 72

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 31. Sắt
   Hóa học 12
   Bài 31. Sắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nước cần cho sự sống
   Khoa học 4
   Bài 24. Nước cần cho sự sống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀM- HƯƠNG SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HKPĐ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020
   Bài viết
   TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÀM- HƯƠNG SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HKPĐ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 2

  • Luyện tập Trang 72
   Toán học 5
   Luyện tập Trang 72

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG 2016_2017
   Hình học 7
   Đề thi chọn HSG 2016_2017

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hình học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • 12 Đề kiểm tra học kì 1. lí 7
   Vật lý 7
   12 Đề kiểm tra học kì 1. lí 7

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 2

  • Đề thi chọn HSG
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 13. Cửa Tùng
   Tập đọc 3
   Tuần 13. Cửa Tùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • NGÕ ĐỢI
   Truyện ngắn
   NGÕ ĐỢI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Truyện ngắn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 12

  • Bài 13. Vẽ cá
   Mĩ thuật 1
   Bài 13. Vẽ cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mĩ thuật 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Bảng nhân 7
   Toán học 3
   Bảng nhân 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Các thế hệ trong một gia đình
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 19. Các thế hệ trong một gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Từ trái nghĩa
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 4. Từ trái nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0