Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 14. Giao thông vận tải
   Địa lí 5
   Bài 14. Giao thông vận tải

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Solskjaer's terrible tactics, jeers for Bale, Liverpool do enough
   Trong nước
   Solskjaer's terrible tactics, jeers for Bale, Liverpool do enough

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trong nước

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 1

  • Luyện từ và cẫu. Luyện tập về câu hỏi
   Lưu trữ tạm thời
   Luyện từ và cẫu. Luyện tập về câu hỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • tập đọc 4. Tuần 14. Chú Đất Nung
   Lưu trữ tạm thời
   tập đọc 4. Tuần 14. Chú Đất Nung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 10
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • The 1st Semester Test-Grade 7 (1) (Sách mới).
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   The 1st Semester Test-Grade 7 (1) (Sách mới).

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 1

  • Kiểm tra 1 tiết số 2
   Tiếng Anh 10
   Kiểm tra 1 tiết số 2

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HƯNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HỌC TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG HỌC
   Tiếng Anh
   TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH HƯNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO HỌC TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 34

  • Hoạt động trải nghiệm.
   Lưu trữ tạm thời
   Hoạt động trải nghiệm.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Tạo các hiệu ứng động
   Tin học 9
   Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tiểu học.
   Bài giảng khác
   Tiểu học.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 13. Thông tin đa phương tiện
   Tin học 9
   Bài 13. Thông tin đa phương tiện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 13. Thông tin đa phương tiện
   Tin học 9
   Bài 13. Thông tin đa phương tiện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết lần 2 Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Kiểm tra 1 tiết lần 2 Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 1

  • Toán 5- TH Sơn Phú -Hương Sơn -HT
   Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1
   Toán 5- TH Sơn Phú -Hương Sơn -HT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 19

  • toán 1 bài phép cộng trong phạm vi 6
   Lưu trữ tạm thời
   toán 1 bài phép cộng trong phạm vi 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Mi thuat 4.
   Lưu trữ tạm thời
   Mi thuat 4.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • mi thuat 3
   Lưu trữ tạm thời
   mi thuat 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Unit 1. My new school. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 6
   Unit 1. My new school. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Các nước Anh, Pháp. Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
   Lịch sử 8
   Bài 6. Các nước Anh, Pháp. Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • giao an tuan 14 lop 5.3 THU PHƯỢNG
   Giáo án
   giao an tuan 14 lop 5.3 THU PHƯỢNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • HSG lop 9
   CT Bộ GDĐT 5
   HSG lop 9

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi CT Bộ GDĐT 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Nước cần cho sự sống
   Khoa học 4
   Bài 24. Nước cần cho sự sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I
   Tập đọc 4
   Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I
   Tập đọc 4
   Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0

  • Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
   An toàn thực phẩm
   Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử An toàn thực phẩm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 1

  • Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2019

   Xem: 0