Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • hoa hoc 9
   Tài liệu tham khảo
   hoa hoc 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 3 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 3 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1
   Tiếng Anh 7
   Unit 04. Music and Arts. Lesson 2. A closer look 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 1

  • Tập làm vản lớp 5: Luyện tập tả cảnh tuần 3 tiết 1.
   Lưu trữ tạm thời
   Tập làm vản lớp 5: Luyện tập tả cảnh tuần 3 tiết 1.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Hịch tướng sĩ
   Ngữ văn 8
   Bài 23. Hịch tướng sĩ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)
   Ngữ văn 11
   Tuần 4. Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 7 Thí điểm
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 7 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Bạn của Nai Nhỏ
   Tập đọc 2
   Tuần 3. Bạn của Nai Nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Tấm Cám
   Ngữ văn 10
   Tuần 7. Tấm Cám

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Phép cộng trong phạm vi 8
   Toán học 1
   Phép cộng trong phạm vi 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 98. uê, uy
   Học vần 1
   Bài 98. uê, uy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Nỗi lòng cô giáo
   Thơ
   Nỗi lòng cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 7

  • Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. MRVT: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà
   Luyện từ và câu 2
   Tuần 11. MRVT: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Bài ca về trái đất
   Tập đọc 5
   Tuần 4. Bài ca về trái đất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
   Hóa học 9
   Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án HUY Tuần 1
   Giáo án
   Giáo án HUY Tuần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Chất
   Hóa học 8
   Bài 2. Chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • KH bồi dưỡng thường xuyên 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • KH đổi mới tiếng Anh 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ TRƯỜNG - ND 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng chính trị hè 2019 - ND 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hoạt động NGLL 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
   Hóa học 8
   Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập và bổ sung về giải toán
   Toán học 5
   Ôn tập và bổ sung về giải toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Lão Hạc
   Ngữ văn 8
   Bài 4. Lão Hạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 2 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 2 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác
   Đạo đức 2
   Bài 12. Lịch sự khi đến nhà người khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đạo đức 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • giáo án mĩ thuật tuần 1
   Giáo án
   giáo án mĩ thuật tuần 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Các số tròn chục
   Toán học 1
   Các số tròn chục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • LỊCH BÁO GIẢNG TỰ ĐỘNG THCS THEO MẪU MỚI NĂM 2019-2010
   Công nghệ 6
   LỊCH BÁO GIẢNG TỰ ĐỘNG THCS THEO MẪU MỚI NĂM 2019-2010

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Những con sếu bằng giấy
   Tập đọc 5
   Tuần 4. Những con sếu bằng giấy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. MRVT: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?
   Luyện từ và câu 3
   Tuần 2. MRVT: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Lòng dân (tiếp theo)
   Tập đọc 5
   Tuần 3. Lòng dân (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Lòng dân
   Tập đọc 5
   Tuần 3. Lòng dân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. MRVT: Nhân dân
   Luyện từ và câu 5
   Tuần 3. MRVT: Nhân dân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Nước Âu Lạc
   Lịch sử 4
   Bài 2. Nước Âu Lạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Sông ngòi
   Địa lí 5
   Bài 4. Sông ngòi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Tin học 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giao an th lop 5 tuan 2 có PTNL 2019
   Giáo án theo Tuần
   Giao an th lop 5 tuan 2 có PTNL 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
   Toán học 3
   Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Cậu bé thông minh
   Tập đọc 3
   Tuần 1. Cậu bé thông minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Lớp 4 tuổi.
   Chồi
   Lớp 4 tuổi.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chồi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • 500 đề thi HSG Toán 7 sưu tầm
   Toán học 7
   500 đề thi HSG Toán 7 sưu tầm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lá

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Hóa học 12. Các đề luyện thi
   Hóa học 12
   Hóa học 12. Các đề luyện thi

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Hóa học 12
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY