Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 10. Chùa thời Lý
   Lịch sử
   Bài 10. Chùa thời Lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Chùa thời Lý
   Lịch sử 4
   Bài 10. Chùa thời Lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Chùa thời Lý
   Lịch sử
   Bài 10. Chùa thời Lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • TOÁN 8 _ TUẦN 35
   Toán học 8
   TOÁN 8 _ TUẦN 35

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • TOÁN 8_TUẦN 34
   Toán học 8
   TOÁN 8_TUẦN 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 17 - Lớp 5
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 17 - Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • TOÁN 8 _ TUẦN 33
   Toán học 8
   TOÁN 8 _ TUẦN 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • TOÁN 8_TUẦN 32
   Toán học 8
   TOÁN 8_TUẦN 32

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • HUY Tuần 14
   Giáo án
   HUY Tuần 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • TOÁN 8_TUẤN 31
   Toán học 8
   TOÁN 8_TUẤN 31

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • kiểm tra 45'
   Lịch sử 6
   kiểm tra 45'

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Số từ và lượng từ
   Ngữ văn 6
   Bài 12. Số từ và lượng từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. on, an
   Học vần 1
   Bài 44. on, an

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • TOÁN 8_TUẦN 30
   Toán học 8
   TOÁN 8_TUẦN 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch ĐTN Tuần 14
   HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI
   Kế hoạch ĐTN Tuần 14

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Tìm số trừ
   Toán học 2
   Tìm số trừ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
   Toán học 3
   So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Trò chơi dân gian
   Trò chơi dân gia
   Trò chơi dân gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trò chơi dân gia

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 7

  • TOÁN 8_TUẦN 29
   Toán học 8
   TOÁN 8_TUẦN 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • TOÁN 8_TUẦN 28
   Toán học 8
   TOÁN 8_TUẦN 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 14 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 14 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 79
   Toán học 5
   Luyện tập Trang 79

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • TOÁN 8_TUẦN 27
   Toán học 8
   TOÁN 8_TUẦN 27

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
   Toán học 5
   Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 77
   Toán học 5
   Luyện tập Trang 77

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Chương II. §2. Diện tích hình chữ nhật
   Hình học 8
   Chương II. §2. Diện tích hình chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 3. Bài 19. Các thế hệ trong một gia đình
   Lưu trữ tạm thời
   Tự nhiên và Xã hội 3. Bài 19. Các thế hệ trong một gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Tuần 14. Nghe-viết: Chuỗi ngọc lam
   Chính tả 5
   Tuần 14. Nghe-viết: Chuỗi ngọc lam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • TOÁN 8_TUẦN 26
   Toán học 8
   TOÁN 8_TUẦN 26

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0