Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác
   Sinh học 8
   Bài 51. Cơ quan phân tích thính giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 3 - Lớp 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 3 - Lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Số 0
   Toán học 1
   Số 0

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Tóm tắt văn bản tự sự
   Ngữ văn 8
   Bài 5. Tóm tắt văn bản tự sự

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. ng, ngh
   Học vần 1
   Bài 25. ng, ngh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH&THCS SƠN LĨNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019 - 2020.
   Phóng sự ảnh
   LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH&THCS SƠN LĨNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019 - 2020.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phóng sự ảnh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 26

  • Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH MỸ - LỘC HÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019 - 2020
   Tin tức
   TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH MỸ - LỘC HÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019 - 2020

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin tức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 11

  • Bài 6. Cô bé bán diêm
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Cô bé bán diêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • TH Sơn Kim 2. Bài toán Hai hiệu số
   Giải Toán
   TH Sơn Kim 2. Bài toán Hai hiệu số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giải Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 57

  • Bài 11. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động
   Sinh học 8
   Bài 11. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Em bé thông minh
   Ngữ văn 6
   Bài 7. Em bé thông minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • TH Sơn Kim 2. Bài toán Hai hiệu số
   Giải Toán
   TH Sơn Kim 2. Bài toán Hai hiệu số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giải Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 123

  • Bài 6. Cô bé bán diêm
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Cô bé bán diêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch thi GVG cấp trường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Nội dung 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Nướng thịt bằng nồi cơm điện siêu ngon
   CÙNG VÀO BẾP
   Nướng thịt bằng nồi cơm điện siêu ngon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CÙNG VÀO BẾP

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 3

  • Dấu hiệu chia hết cho 2
   Toán học 4
   Dấu hiệu chia hết cho 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Thêm bớt số lượng 6
   Lớp 5 tuổi
   Thêm bớt số lượng 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • KPXH trương mầm non
   Lớp 5 tuổi
   KPXH trương mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Kể lại buổi đầu em đi học
   Tập làm văn 3
   Tuần 6. Kể lại buổi đầu em đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Chữ cái o-ô-ơ
   Lớp 5 tuổi
   Chữ cái o-ô-ơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 3. Peoples of Viet Nam. Lesson 3. A Closer Look 2
   Tiếng Anh 8
   Unit 3. Peoples of Viet Nam. Lesson 3. A Closer Look 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • LQCC o-ô-ơ
   Lớp 5 tuổi
   LQCC o-ô-ơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Quạt cho bà ngủ
   Tiếng Việt
   Tuần 3. Quạt cho bà ngủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Quạt cho bà ngủ
   Tiếng Việt
   Tuần 3. Quạt cho bà ngủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Quạt cho bà ngủ
   Tập đọc 3
   Tuần 3. Quạt cho bà ngủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Quạt cho bà ngủ
   Tiếng Việt
   Tuần 3. Quạt cho bà ngủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Tìm số trừ
   Toán học 2
   Tìm số trừ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • truyện Gà tơ đi học
   Lớp 5 tuổi
   truyện Gà tơ đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 02. Health. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 7
   Unit 02. Health. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • CHUYEN ANH VAN LOP3-4-5
   Tin học 10
   CHUYEN ANH VAN LOP3-4-5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử
   Hóa học 8
   Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử
   Hóa học 8
   Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử
   Hóa học 8
   Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • bài thu hoạch chức danh nghề nghiệp hạng 2
   Giáo án khác
   bài thu hoạch chức danh nghề nghiệp hạng 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 3
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • MON CHUYEN KHOI TH
   Excel
   MON CHUYEN KHOI TH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 4
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Giải toán(Trường tiểu học Sơn Phú)
   Giải Toán
   Giải toán(Trường tiểu học Sơn Phú)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giải Toán

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 120

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 2
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết- có nghe
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Kiểm tra 1 tiết- có nghe

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 6 - Lớp 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 6 - Lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Tuần 5 - Lớp 1
   Giáo án theo Tuần
   Giáo án Tuần 5 - Lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY