Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019
   Bài viết
   CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 5

  • DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018-2019
   Thành tích
   DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thành tích

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 8

  • Thời khoá biểu chính khoá số 11 HK2 năm học 2018-2019 (áp dụng ngày 01-4-2019)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 753

  • Kiểm tra 1 tiết
   Đại số
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Vật lý 8
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề thi chọn HSG
   Vật lý 7
   Đề thi chọn HSG

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Đề khảo sát chất lượng
   Địa lý 12
   Đề khảo sát chất lượng

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Địa lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Ôn tập truyện và kí
   Ngữ văn 6
   Bài 28. Ôn tập truyện và kí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Ôn tập truyện và kí
   Ngữ văn 6
   Bài 28. Ôn tập truyện và kí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Chiếc bút mực
   Tập đọc 2
   Tuần 5. Chiếc bút mực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Câu trần thuật đơn không có từ là
   Ngữ văn 6
   Bài 28. Câu trần thuật đơn không có từ là

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 28. Câu trần thuật đơn không có từ là
   Ngữ văn 6
   Bài 28. Câu trần thuật đơn không có từ là

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Bài toán về nhiều hơn
   Toán học 2
   Bài toán về nhiều hơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • kiểm tra chương 1
   Vật lý 9
   kiểm tra chương 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm
   GDCD 6
   Bài 16. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30. Dòng sông mặc áo
   Tập đọc 4
   Tuần 30. Dòng sông mặc áo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Solskjaer đột ngột yêu cầu Man Utd chiêu mộ "cánh chim Mexico"
   Trong nước
   Solskjaer đột ngột yêu cầu Man Utd chiêu mộ "cánh chim Mexico"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trong nước

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 6

  • Unit 3. Our names
   Let's Learn 3
   Unit 3. Our names

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Let's Learn 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUẦN 29
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • BÁO CÁO CÔNG KHAI 3 KHÔNG (tháng 6-2018)
   Thông báo
   BÁO CÁO CÔNG KHAI 3 KHÔNG (tháng 6-2018)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thông báo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 3

  • KHDH TUẦN 28
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • kê khai tai san 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUÀN 27
   Đại số 7
   KHDH TUÀN 27

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • 132
   Lớp 4 tuổi
   132

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 4 tuổi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu
   Tin học 12
   Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Phương tiện giao thông đường bộ
   ATGT 2
   Bài 5. Phương tiện giao thông đường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử ATGT 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Bí quyết để trẻ lâu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 1

  • KHDH TUÂN 26
   Đại số 7
   KHDH TUÂN 26

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUÂN 25
   Đại số 7
   KHDH TUÂN 25

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUẦN 24
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Bí kíp để tuổi nào cũng đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 1

  • KHDH TUẦN 23
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Thành tích
   Thành tích nhà trường
   Thành tích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thành tích nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 1

  • bài 4 : Giúp đỡ người gặp khó khăn khi tham gia giao thông
   ATGT 2
   bài 4 : Giúp đỡ người gặp khó khăn khi tham gia giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử ATGT 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUẦN 21
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUẦN 20
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUẦN 19
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUẦN 18
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 18

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUẦN 17
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KH dạy nghề 2019-2020
   Mầm non
   KH dạy nghề 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KH dạy nghề 2019-2020
   Mầm non
   KH dạy nghề 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KH dạy nghề 2019-2020
   Giáo án khác
   KH dạy nghề 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KH dạy nghề 2019-2020
   Kế hoạch
   KH dạy nghề 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUẦN 16
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUẦN 15
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUẦN 14
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Thiết kế nhà phố đẹp 3 tầng 4x17m hiện đại
   Bạn bè bốn phương với Hà Nội
   Thiết kế nhà phố đẹp 3 tầng 4x17m hiện đại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bạn bè bốn phương với Hà Nội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 6

  • KHDH TUẦN 13
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • KHDH TUẦN 12
   Đại số 7
   KHDH TUẦN 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY