Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ
   Mở rộng lòng nhân ái
   CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mở rộng lòng nhân ái

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 3

  • CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ
   Xúc cảm yêu thương
   CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Xúc cảm yêu thương

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 3

  • CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ
   Tâm lý sáng tạo
   CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tâm lý sáng tạo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 2

  • CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ
   Đối nhân xử thế
   CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đối nhân xử thế

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 2

  • CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ
   Nếp sống - Gia đình
   CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nếp sống - Gia đình

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 2

  • CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ
   Giá trị sống-sẻ chia
   CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giá trị sống-sẻ chia

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 2

  • CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ
   Trẻ em và sự phát triển
   CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trẻ em và sự phát triển

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 2

  • CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ
   Tâm bệnh và cuộc sống
   CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tâm bệnh và cuộc sống

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 2

  • CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ
   Nhân vật, sự kiện - bình luận
   CÁCH NHẬN BIẾT TRẺ TỰ KỶ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nhân vật, sự kiện - bình luận

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 5

  • Kiểm tra 1 tiết lần 1
   Tiếng Anh 9
   Kiểm tra 1 tiết lần 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Trợ từ, thán từ
   Ngữ văn 8
   Bài 6. Trợ từ, thán từ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Những điều thú vị tưởng bịa mà là thật của vũ trụ
   TRANG KHOA HỌC
   Những điều thú vị tưởng bịa mà là thật của vũ trụ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TRANG KHOA HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 2

  • Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện
   Tập làm văn 4
   Tuần 4. Luyện tập xây dựng cốt truyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
   Sinh học 7
   Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục
   Công nghệ 6
   Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • QĐ 2021 khung thoi gian nam hoc 2019 2020
   Công văn-chỉ thị
   QĐ 2021 khung thoi gian nam hoc 2019 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công văn-chỉ thị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • 233 huong dan thoi gian va thuc hien chuong trinh GDMN 2019 2020
   Công văn-chỉ thị
   233 huong dan thoi gian va thuc hien chuong trinh GDMN 2019 2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công văn-chỉ thị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • BÀI TẬP CUỐI TUẦN 4 TOÁN 5
   Toán học 5
   BÀI TẬP CUỐI TUẦN 4 TOÁN 5

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • bai 6 giao trinh han ngu quyen 1
   Tiếng Trung Quốc
   bai 6 giao trinh han ngu quyen 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Làng quê và đô thị
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 32. Làng quê và đô thị

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang
   Sinh học 7
   Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang
   Sinh học 7
   Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • 12 tru di mot so 12 8
   Toán học 2
   12 tru di mot so 12 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Làng quê và đô thị
   Tự nhiên và xã hội 3
   Bài 32. Làng quê và đô thị

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • giáo án tuần chuyên môn 11 chủ đề 4 nghề nghiệp nhánh 1
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án tuần chuyên môn 11 chủ đề 4 nghề nghiệp nhánh 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Đặc điểm của cơ thế sống
   Sinh học 6
   Bài 1. Đặc điểm của cơ thế sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019
   Mầm non
   LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019
   Mầm non
   LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019
   Mầm non
   LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019
   Mầm non
   LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019
   Giáo án khác
   LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019
   Lịch công tác
   LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch công tác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • lop 8
   Giáo án khác
   lop 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
   Hoạt động NGLL 6
   CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Hình ảnh treo chân mày tại nơi làm đẹp top Sài Gòn
   Y tế - Sức khoẻ
   Hình ảnh treo chân mày tại nơi làm đẹp top Sài Gòn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Y tế - Sức khoẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 3

  • Red Dog Card Game: How to Play Red Dog Poker
   Vấn đề xã hội
   Red Dog Card Game: How to Play Red Dog Poker

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vấn đề xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 3

  • Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Gương cầu lồi - chuẩn thao giảng, dạy giỏi
   Vật lí 7
   Bài 7. Gương cầu lồi - chuẩn thao giảng, dạy giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • phát triển nhận thức khám phá khoa học
   Khám phá Khoa học
   phát triển nhận thức khám phá khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khám phá Khoa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
   Địa lí 4
   Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 40. Thực vật
   Tự nhiên - Xã hội 3
   Bài 40. Thực vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự nhiên - Xã hội 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • KỶ THUẬT HỆ SỐ KHÔNG XÁC ĐỊNH UCT
   Thành tích
   KỶ THUẬT HỆ SỐ KHÔNG XÁC ĐỊNH UCT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thành tích

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 11

  • Tuần 6. MRVT: Trung thực - Tự trọng
   Luyện từ và câu 4
   Tuần 6. MRVT: Trung thực - Tự trọng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Luyện từ và câu 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • tiểu luận anh văn
   Giải tích 12
   tiểu luận anh văn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giải tích 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết lần 1 HKI 1
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Kiểm tra 1 tiết lần 1 HKI 1

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo TT 2019-2020
   GD hướng nghiệp 9
   Báo cáo TT 2019-2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo TT 2019-2020
   GD hướng nghiệp 9
   Báo cáo TT 2019-2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo TT 2019-2020
   GD hướng nghiệp 9
   Báo cáo TT 2019-2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo TT 2019-2020
   Công Đoàn
   Báo cáo TT 2019-2020

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Công Đoàn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY