Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kiểm tra 15'
   Tiếng Anh 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tiếng Anh 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tiếng Anh 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Kiểm tra 15'
   Tiếng Anh 9
   Kiểm tra 15'

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Bài 10. Thầy bói xem voi
   Ngữ văn 6
   Bài 10. Thầy bói xem voi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Unit 14. Wonders of the world
   Tiếng Anh 8
   Unit 14. Wonders of the world

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Unit 14. Wonders of the world
   Tiếng Anh 8
   Unit 14. Wonders of the world

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Unit 14. Wonders of the world
   Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
   Unit 14. Wonders of the world

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Unit 14. Wonders of the world
   Tiếng Anh 8
   Unit 14. Wonders of the world

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Ngầu hứng 477

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 4

  • Ngầu hứng 477
   Thơ ngẫu hứng
   Ngầu hứng 477

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thơ ngẫu hứng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 5

  • Chuyen de Mot so ung dung cua dinh ly Vietdoc
   Giáo án khác
   Chuyen de Mot so ung dung cua dinh ly Vietdoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Chuyen De Ham so Luyen Thi Dai Hoc
   Giáo án khác
   Chuyen De Ham so Luyen Thi Dai Hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Bài 6. Câu lệnh điều kiện
   Tin học 8
   Bài 6. Câu lệnh điều kiện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Chuyển động kim đồng hồ.
   Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1
   Chuyển động kim đồng hồ.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 77

  • Ngân hàng trắc nghiệm THPTQG có key
   Tiếng Anh 12 Thí điểm
   Ngân hàng trắc nghiệm THPTQG có key

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • ky 2 nam 2020
   Thể dục 7
   ky 2 nam 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Tiến Thoái Lưỡng Nan - thơ Hoài Nguyễn
   Trang Văn Thơ
   Tiến Thoái Lưỡng Nan - thơ Hoài Nguyễn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trang Văn Thơ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 2

  • Xuân về, nhớ bạn phương xa! - thơ Hoài Nguyễn
   Trang Văn Thơ
   Xuân về, nhớ bạn phương xa! - thơ Hoài Nguyễn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trang Văn Thơ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 1

  • Rét Huế…- thơ Hoài Nguyễn
   Trang Văn Thơ
   Rét Huế…- thơ Hoài Nguyễn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trang Văn Thơ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 1

  • Biển xưa - thơ Hoài Nguyễn
   Trang Văn Thơ
   Biển xưa - thơ Hoài Nguyễn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trang Văn Thơ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 1

  • ประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของคาสิโนออนไลน์ที่คุณคาดไม่ถึง
   Vấn đề xã hội
   ประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของคาสิโนออนไลน์ที่คุณคาดไม่ถึง

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vấn đề xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 7

  • Xuân về phố biển - thơ Hoài Nguyễn
   Trang Văn Thơ
   Xuân về phố biển - thơ Hoài Nguyễn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trang Văn Thơ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 1

  • Các hành tinh trong hệ mặt trời
   Địa lý 6
   Các hành tinh trong hệ mặt trời

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Cách vẽ tháp dân số
   Địa lý 6
   Cách vẽ tháp dân số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Cách vẽ biểu đồ
   Địa lý 6
   Cách vẽ biểu đồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • lop 5 Ô CỬA BÍ MẬT.
   Bài giảng khác
   lop 5 Ô CỬA BÍ MẬT.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Bí mật biển chết
   Địa lý 6
   Bí mật biển chết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0