Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Ngẫu hứng 370

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 4

  • Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
   Địa lí 11
   Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Nói quá
   Ngữ văn 8
   Bài 9. Nói quá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 3. My friends. Lesson 1. Getting started
   Tiếng Anh 6 Thí điểm
   Unit 3. My friends. Lesson 1. Getting started

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6 Thí điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Nguyễn Thị Hà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 1

  • Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
   Địa lí 6
   Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • AK8_DƯƠNG NGUYỄN CÁT TƯỜNG
   Bài nộp của SV
   AK8_DƯƠNG NGUYỄN CÁT TƯỜNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài nộp của SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
   Địa lí 6
   Bài 2. Bản đồ. Cách vẽ bản đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
   Ngữ văn 8
   Bài 1. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Hai cây phong
   Ngữ văn 8
   Bài 9. Hai cây phong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • K8B_Lê Thị Tuyết Nhung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Năm học 2019-2020
   Tonghop
   Năm học 2019-2020

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tonghop

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 5

  • K8A-Phạm Thị Mai Uyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Sáng tác văn học
   Ngữ văn 12
   Sáng tác văn học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • KHBDTX NĂM HOC 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • tuan 9- Hphuong 4.1
   Giáo án
   tuan 9- Hphuong 4.1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • K8C_ Đỗ Thị Thùy Dương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu HSG văn P2
   Ngữ văn 12
   Tài liệu HSG văn P2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
   Địa lí 7
   Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu HSG văn P1
   Ngữ văn 11
   Tài liệu HSG văn P1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • K43B_Lê Thị Mỹ Duyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Hỏi đáp lí luận văn học
   Ngữ văn 10
   Hỏi đáp lí luận văn học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Lí luận văn học
   Ngữ văn 10
   Lí luận văn học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
   Địa lí 7
   Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm PTNL mới
   Vật lý 12
   Giáo án cả năm PTNL mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch bdtx 2019 mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm PTNL mới
   Vật lý 11
   Giáo án cả năm PTNL mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm PTNL mới
   Vật lý 10
   Giáo án cả năm PTNL mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL
   Ngữ văn 12
   GIÁO ÁN PTNL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL
   Ngữ văn 11
   GIÁO ÁN PTNL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • K43B_Trần Thị Hoài Mi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL
   Ngữ văn 10
   GIÁO ÁN PTNL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch năm học 2019-2020
   Mầm non
   Kế hoạch năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch năm học 2019-2020
   Mầm non
   Kế hoạch năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch năm học 2019-2020
   Giáo án khác
   Kế hoạch năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch năm học 2019-2020
   VĂN BẢN TRƯỜNG
   Kế hoạch năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN TRƯỜNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • K43B_ Trịnh Thị Hậu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Ngai của hoàng đế ngày xưa được làm từ vàng thật?
   Cuộc đời và nhân vật
   Ngai của hoàng đế ngày xưa được làm từ vàng thật?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cuộc đời và nhân vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 8

  • Bài võ nào của vua Quang Trung còn lưu truyền đến ngày nay?
   Cuộc đời và nhân vật
   Bài võ nào của vua Quang Trung còn lưu truyền đến ngày nay?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cuộc đời và nhân vật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 6

  • Bai tâp tính theo phương trình hóa học có giải hệ
   Hóa học 8
   Bai tâp tính theo phương trình hóa học có giải hệ

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập Trang 50
   Toán học 5
   Luyện tập Trang 50

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Lịc sử huyện Bát Xát- tỉnh Lào Cai
   Ngữ văn 9
   Lịc sử huyện Bát Xát- tỉnh Lào Cai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Nhật ký 388: Serge Gnabry 'nhuộm đỏ' Bắc London
   Trao đổi kinh nghiệm
   Nhật ký 388: Serge Gnabry 'nhuộm đỏ' Bắc London

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Trao đổi kinh nghiệm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 2

  • Gấp một số lên nhiều lần
   Toán học 3
   Gấp một số lên nhiều lần

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Chuyen de to Thang 9.2019 lần 2 - ND 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • MODUL 23- ND3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • K43B_Nguyễn Hữu Thanh Phương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • BDTX - MODULE 35. Tháng 9. 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn
   Tập làm văn 5
   Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập làm văn 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY