Thư viện Bài Giảng điện tử - Giáo Án điện tử

Đây là Thư viện chia sẽ bài giảng điện tử,giáo án điện tử, đề thi hay nhất và nhiều người quan tâm nhất,từ đơn giản tới nâng cao trong các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú
   Lịch sử 6
   Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú
   Lịch sử 6
   Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú
   Văn bản, biểu mẫu
   Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản, biểu mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
   Địa lí 10
   Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra 1 tiết
   Tiếng Anh 9
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Những người bạn tốt
   Tập đọc 5
   Tuần 7. Những người bạn tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Hình ảnh thư viện nhà trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 1

  • SÔI ĐỘNG CÙNG "SÂN CHƠI Ý TƯỞNG TRẺ THƠ" NĂM 2019
   Tiếng Anh
   SÔI ĐỘNG CÙNG "SÂN CHƠI Ý TƯỞNG TRẺ THƠ" NĂM 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 167

  • Kiểm tra 1 tiết
   Đại số 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • 10 kĩ thuật dạy học
   Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1
   10 kĩ thuật dạy học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 33

  • Kiểm tra 1 tiết
   Đại số 8
   Kiểm tra 1 tiết

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • QUY CHẾ DÂN CHỦ 2019-2020
   Giáo án khác
   QUY CHẾ DÂN CHỦ 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • QUY CHẾ DÂN CHỦ 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • QUY CHẾ LÀM VIỆC 2019-2020
   Giáo án khác
   QUY CHẾ LÀM VIỆC 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • QUY CHẾ LÀM VIỆC 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Ảnh toàn cảnh nhà trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 1

  • NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 9 NĂM 2019
   Chi bộ Đảng
   NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 9 NĂM 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chi bộ Đảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 9

  • Toán 5: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN
   Toán học
   Toán 5: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Toán 5: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN
   Toán học
   Toán 5: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Toán 5: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN
   Toán học 5
   Toán 5: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Toán 5: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • QUY TẮC ỨNG XỬ 2019-2020
   Giáo án khác
   QUY TẮC ỨNG XỬ 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • QUY TẮC ỨNG XỬ 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • KH CM THÁNG 10/2019
   Tiếng Anh
   KH CM THÁNG 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • KH CM THÁNG 10/2019
   Tiếng Anh
   KH CM THÁNG 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • KH CM THÁNG 10/2019
   Văn bản trường
   KH CM THÁNG 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 2019-2020
   Giáo án khác
   QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 8 NĂM 2019
   Chi bộ Đảng
   NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 8 NĂM 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chi bộ Đảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 4

  • Chu vi hình tròn
   Toán học
   Chu vi hình tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Chu vi hình tròn
   Toán học
   Chu vi hình tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Chu vi hình tròn
   Toán học 5
   Chu vi hình tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Ôn chữ hoa: C
   Tập viết 3
   Tuần 4. Ôn chữ hoa: C

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tập viết 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại
   Chính tả 3
   Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
   Địa lí 10
   Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Tiết luyện nói Tiếng anh của các em học lớp 4A - Trường tiểu học Xuân Phổ
   Tin tức
   Tiết luyện nói Tiếng anh của các em học lớp 4A - Trường tiểu học Xuân Phổ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin tức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 16

  • Gaios an scacs môn soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh
   Giáo án khác
   Gaios an scacs môn soạn theo hướng phát triển năng lực học sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
   Địa lí 11
   Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Bổ xung hay bổ sung ? Sơ xuất hay sơ suất ?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 1

  • Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Tổ chức sinh nhật cho học sinh, tại sao không?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 1

  • Bài 8. Vệ sinh ở tuổi dậy thì
   Khoa học 5
   Bài 8. Vệ sinh ở tuổi dậy thì

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Khoa học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • iOS 13 có bản cập nhật thứ tư
   Cuộc sống số
   iOS 13 có bản cập nhật thứ tư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cuộc sống số

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 2

  • Unit 3. At home
   Tiếng Anh 8 (Sách cũ)
   Unit 3. At home

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8 (Sách cũ)

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Địa lý 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Kế Hoạch Năm học 2019-2020

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 4

  • Bài 13. Các mạch điện xoay chiều
   Vật lí 12
   Bài 13. Các mạch điện xoay chiều

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều
   Vật lí 12
   Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 8. Qua Đèo Ngang
   Ngữ văn 7
   Bài 8. Qua Đèo Ngang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Vật lý 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY