bai giang trung hoc co so - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi bai giang trung hoc co so ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • BÀI MẪU TRUNG HỌC CƠ SỞ
   THCS
   BÀI MẪU TRUNG HỌC CƠ SỞ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2014

   Xem: 0

  • Trung học cơ sở
   Cải cách hành chính
   Trung học cơ sở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cải cách hành chính

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2011

   Xem: 0

  • Trung học cơ sở
   Lưu trữ tạm thời
   Trung học cơ sở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2018

   Xem: 1

  • TRUNG HỌC CƠ SỞ
   Lưu trữ tạm thời
   TRUNG HỌC CƠ SỞ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 1

  • trung hoc cơ sở
   Bài giảng khác
   trung hoc cơ sở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 2

  • Trung học cơ sở
   Các trường THCS
   Trung học cơ sở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các trường THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2009

   Xem: 645

  • trung học cơ sở
   Giáo án khác
   trung học cơ sở

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Cơ sở dữ liệu trường trung học cơ sở
   Văn bản khác
   Cơ sở dữ liệu trường trung học cơ sở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Văn bản khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2011

   Xem: 0

  • các bài văn trung học cơ sở
   Đại số 9
   các bài văn trung học cơ sở

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đại số 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2014

   Xem: 1

  • truong trung hoc co so bai son
   Ngữ văn 11
   truong trung hoc co so bai son

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2012

   Xem: 0

  • chuyên đề số học trung học cơ sở
   Toán 6
   chuyên đề số học trung học cơ sở

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2011

   Xem: 2

  • chuyên đề số học trung học cơ sở
   Toán 9
   chuyên đề số học trung học cơ sở

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2011

   Xem: 3

  • chuyên đề số học trung học cơ sở
   Toán học 9
   chuyên đề số học trung học cơ sở

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2011

   Xem: 0

  • chuyên đề số học trung học cơ sở
   Toán học 9
   chuyên đề số học trung học cơ sở

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2011

   Xem: 0

  • danh cho trung hoc co so
   Toán 9
   danh cho trung hoc co so

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Toán 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2011

   Xem: 3

  • Tổ Trung học cơ sở
   Các phòng, ban
   Tổ Trung học cơ sở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các phòng, ban

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2010

   Xem: 732

  • PCGD TRUNG HOC CO SO
   Bài giảng khác
   PCGD TRUNG HOC CO SO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2011

   Xem: 0

  • Trường Trung học cơ sở
   Các trường THCS
   Trường Trung học cơ sở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các trường THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2010

   Xem: 296

  • pho cap trung hoc co so
   Vật lý
   pho cap trung hoc co so

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2010

   Xem: 0

  • Chi bộ Trung học cơ sở
   Chi bộ Đảng
   Chi bộ Trung học cơ sở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chi bộ Đảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2011

   Xem: 163

  • CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
   Các trường THCS
   CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các trường THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2011

   Xem: 2041

  • Pho cap Trung hoc co so
   Tin học 9
   Pho cap Trung hoc co so

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2009

   Xem: 1

  • trung học cơ sở nghĩa phúc
   Lưu trữ tạm thời
   trung học cơ sở nghĩa phúc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2018

   Xem: 0

  • Trung hoc co so Quang Hop
   QUÊ HƯƠNG QUẢNG HỢP
   Trung hoc co so Quang Hop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử QUÊ HƯƠNG QUẢNG HỢP

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2013

   Xem: 142

  • truong trung hoc co so
   Tiếng Anh 6
   truong trung hoc co so

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 0

  • Trường trung học cơ sở
   Thống kê THCS
   Trường trung học cơ sở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thống kê THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2009

   Xem: 20

  • CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
   Các trường THCS
   CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các trường THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2009

   Xem: 4555

  • CASIO TRUNG HỌC CƠ SỞ
   Toán học 9
   CASIO TRUNG HỌC CƠ SỞ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2010

   Xem: 4

  • CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
   Các trường THCS
   CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các trường THCS

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2011

   Xem: 457

  • sach trung hoc co so
   Giáo án khác
   sach trung hoc co so

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2009

   Xem: 28