bai giang trung hoc pho thong nang cao - Thư viện Giáo án điện tử, bài giảng đề thi

Xem và tải miễn phí giáo án, bài giảng, đề thi bai giang trung hoc pho thong nang cao ,các lớp phổ thông trung học(ptth),phổ thông cơ sở(ptcs ), các lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • BÀI MẪU TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
   THPT
   BÀI MẪU TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử THPT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2014

   Xem: 1

  • Trung học phổ thông
   Ngữ văn 12
   Trung học phổ thông

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Ngữ văn 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 4

  • Trung hoc pho thong
   Vật lý 12
   Trung hoc pho thong

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Vật lý 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2018

   Xem: 1

  • Trung học phổ thông
   Đề thi khác
   Trung học phổ thông

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Đề thi khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Trung học phổ thông
   Lưu trữ tạm thời
   Trung học phổ thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2019

   Xem: 0

  • bai giảng tin học nâng cao
   Lớp 5
   bai giảng tin học nâng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2009

   Xem: 13

  • bài giảng tin học nâng cao
   tin học 9
   bài giảng tin học nâng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2009

   Xem: 12

  • thông tư nâng ngạch lương trung học cao cấp
   Bài viết
   thông tư nâng ngạch lương trung học cao cấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2011

   Xem: 88

  • Ngữ pháp trung học phổ thông
   Tiếng Anh
   Ngữ pháp trung học phổ thông

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2012

   Xem: 1

  • luyện thi trung học phổ thông
   Tiếng Anh 12
   luyện thi trung học phổ thông

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 1

  • Cẩm nang hóa học phổ thông.
   Tham khảo Hóa Học
   Cẩm nang hóa học phổ thông.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tham khảo Hóa Học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2010

   Xem: 9

  • Giúp giáo viên, học sinh phổ thông nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học
   Kỹ năng mềm
   Giúp giáo viên, học sinh phổ thông nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kỹ năng mềm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2016

   Xem: 14

  • Những bài văn mẫu Trung Học Phổ Thông
   Văn học
   Những bài văn mẫu Trung Học Phổ Thông

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Văn học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2011

   Xem: 6

  • Kĩ năng mở bài cho học sinh phổ thông
   Ngữ văn 11
   Kĩ năng mở bài cho học sinh phổ thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 7

  • Bài giảng GDKNS cho học sinh phổ thông
   Toán học
   Bài giảng GDKNS cho học sinh phổ thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2011

   Xem: 9

  • THÔNG TƯ Thi nâng ngạch từ GV Trung Học lên GV Trung Học
cao cấp
   Văn bản - Pháp luật
   THÔNG TƯ Thi nâng ngạch từ GV Trung Học lên GV Trung Học cao cấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Văn bản - Pháp luật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2010

   Xem: 45

  • Bài giảng Autocad nâng cao
   Bài giảng, giáo án
   Bài giảng Autocad nâng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng, giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 1073

  • bài giảng nâng cao thể lực
   Thể dục 7
   bài giảng nâng cao thể lực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2012

   Xem: 0

  • bài giảng nâng cao thể lực
   Thể dục 7
   bài giảng nâng cao thể lực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2012

   Xem: 9

  • Bài Giảng Nâng Cao 12
   Hóa học 12
   Bài Giảng Nâng Cao 12

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2014

   Xem: 0

  • bài giảng nâng cao thể lực
   Thể dục 7
   bài giảng nâng cao thể lực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2012

   Xem: 0

  • Bài giảng Autocad nâng cao
   Công nghệ thông tin
   Bài giảng Autocad nâng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2009

   Xem: 624

  • Bài Giảng Nâng Cao 11
   Hóa học 12
   Bài Giảng Nâng Cao 11

   Danh mục: Đề thi

   Thể loại: Đề thi Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2014

   Xem: 0

  • Bai giang word nang cao
   Excel
   Bai giang word nang cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2009

   Xem: 992

  • bài giảng nâng cao thể lực
   Thể dục 7
   bài giảng nâng cao thể lực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2011

   Xem: 0

  • bài giảng nâng cao thể lực
   Thể dục 7
   bài giảng nâng cao thể lực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2012

   Xem: 0

  • bài giảng nâng cao thể lực
   Thể dục 7
   bài giảng nâng cao thể lực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2011

   Xem: 0

  • bài giảng photpho ban nang cao
   Hóa học 11 Nâng cao
   bài giảng photpho ban nang cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2013

   Xem: 0

  • Bai giang Oxi (nang cao)
   Hóa học
   Bai giang Oxi (nang cao)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2009

   Xem: 3

  • Bài giảng Word nâng cao
   Góc công nghệ
   Bài giảng Word nâng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Góc công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2014

   Xem: 0