Bài giảng Âm nhạc

Thư viện bài giảng Âm nhạc
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc lớp 8

Tiết 15 Ôn tập

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 15, 16. Ôn tập học kì I

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 14. OBH:  Đi cấy. TĐN: TĐN số 5

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 27. HBH: Ngôi nhà của chúng ta

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Tiết 22. HBH: Ngày đầu tiên đi học

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 7. Ôn tập

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 4. HBH: Lí dĩa bánh bò

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 24. Ôn TĐN: TĐN số 6. ANTT: Hát bè

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 9

Tiết 15. Bài hát do địa phương chọn

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 9

tiet 13

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 15, 16. Ôn tập

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 6

Âm nhac 7

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 8

Tiết 9. HBH: Tuổi Hồng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Bài giảng Âm nhạc lớp 8- tiết 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 7. Ôn tập

 • 3 tháng trước
 • 0