Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Âm nhạc 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Âm nhạc 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Âm nhạc 1

 • Bài 16. Nghe hát Quốc ca
  Âm nhạc 1
  Bài 16. Nghe hát Quốc ca

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Mời bạn vui múa ca
  Âm nhạc 1
  Bài 2. Mời bạn vui múa ca

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
  Âm nhạc 1
  Bài 6. Sắp đến Tết rồi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Tập tầm vông
  Âm nhạc 1
  Bài 8. Tập tầm vông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Quê hương tươi đẹp
  Âm nhạc 1
  Bài 1. Quê hương tươi đẹp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Quả
  Âm nhạc 1
  Bài 9. Quả

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Hòa bình cho bé
  Âm nhạc 1
  Bài 10. Hòa bình cho bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 7. Bầu trời xanh
  Âm nhạc 1
  Bài 7. Bầu trời xanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Quê hương tươi đẹp
  Âm nhạc 1
  Bài 1. Quê hương tươi đẹp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 7. Bầu trời xanh
  Âm nhạc 1
  Bài 7. Bầu trời xanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Hòa bình cho bé
  Âm nhạc 1
  Bài 10. Hòa bình cho bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Đi tới trường
  Âm nhạc 1
  Bài 11. Đi tới trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 7

 • Bài 10. Hòa bình cho bé
  Âm nhạc 1
  Bài 10. Hòa bình cho bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
  Âm nhạc 1
  Bài 6. Sắp đến Tết rồi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
  Âm nhạc 1
  Bài 6. Sắp đến Tết rồi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
  Âm nhạc 1
  Bài 6. Sắp đến Tết rồi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Quê hương tươi đẹp
  Âm nhạc 1
  Bài 1. Quê hương tươi đẹp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2018

  Xem: 3

 • Bài 5. Đàn gà con
  Âm nhạc 1
  Bài 5. Đàn gà con

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 7

 • Bài 4. Lí cây xanh....
  Âm nhạc 1
  Bài 4. Lí cây xanh....

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 9

 • Bài 8. Tập tầm vông
  Âm nhạc 1
  Bài 8. Tập tầm vông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2017

  Xem: 11

 • Tiet 9: Ôn tập bài hát Lý cây xanh. Tập nói thơ teo tiết tấu
  Âm nhạc 1
  Tiet 9: Ôn tập bài hát Lý cây xanh. Tập nói thơ teo tiết tấu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2017

  Xem: 6

 • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
  Âm nhạc 1
  Bài 6. Sắp đến Tết rồi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2017

  Xem: 8

 • Bài 7. Bầu trời xanh
  Âm nhạc 1
  Bài 7. Bầu trời xanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
  Âm nhạc 1
  Bài 6. Sắp đến Tết rồi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 4. Lí cây xanh
  Âm nhạc 1
  Bài 4. Lí cây xanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 5. Đàn gà con
  Âm nhạc 1
  Bài 5. Đàn gà con

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 4. Lí cây xanh
  Âm nhạc 1
  Bài 4. Lí cây xanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 3. Tìm bạn thân
  Âm nhạc 1
  Bài 3. Tìm bạn thân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • Âm nhạc 1. Bài 4. Lí cây xanh
  Âm nhạc 1
  Âm nhạc 1. Bài 4. Lí cây xanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • Tiết 27. Học hát: Bài Hòa bình cho bé (tiếp theo)
  Âm nhạc 1
  Tiết 27. Học hát: Bài Hòa bình cho bé (tiếp theo)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 3. Tìm bạn thân
  Âm nhạc 1
  Bài 3. Tìm bạn thân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2017

  Xem: 0

 • Bài 2. Mời bạn vui múa ca
  Âm nhạc 1
  Bài 2. Mời bạn vui múa ca

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2017

  Xem: 0

 • Tiết 1: Học hát : QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
  Âm nhạc 1
  Tiết 1: Học hát : QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2017

  Xem: 0

 • Bài 12. Đường và chân
  Âm nhạc 1
  Bài 12. Đường và chân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2017

  Xem: 0

 • Bài 12. Ôn bài Đường và chân
  Âm nhạc 1
  Bài 12. Ôn bài Đường và chân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2017

  Xem: 0

 • am nhac lop 1
  Âm nhạc 1
  am nhac lop 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 1. Quê hương tươi đẹp
  Âm nhạc 1
  Bài 1. Quê hương tươi đẹp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2017

  Xem: 0

 • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
  Âm nhạc 1
  Bài 6. Sắp đến Tết rồi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2017

  Xem: 2

 • Bài 7. Bầu trời xanh
  Âm nhạc 1
  Bài 7. Bầu trời xanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2017

  Xem: 11

 • Bài 3. Tìm bạn thân
  Âm nhạc 1
  Bài 3. Tìm bạn thân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2016

  Xem: 12

 • Bài 12. Đường và chân
  Âm nhạc 1
  Bài 12. Đường và chân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2016

  Xem: 1

 • Bài 1. Quê hương tươi đẹp
  Âm nhạc 1
  Bài 1. Quê hương tươi đẹp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2016

  Xem: 10

 • Bài 3. Tìm bạn thân
  Âm nhạc 1
  Bài 3. Tìm bạn thân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2016

  Xem: 0

 • On tap bai hat tim ban than
  Âm nhạc 1
  On tap bai hat tim ban than

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 9. Quả
  Âm nhạc 1
  Bài 9. Quả

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2016

  Xem: 23

 • Học bài hát: Tìm bạn thân - Tiết 6
  Âm nhạc 1
  Học bài hát: Tìm bạn thân - Tiết 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2016

  Xem: 9

 • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
  Âm nhạc 1
  Bài 6. Sắp đến Tết rồi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2016

  Xem: 1

 • âm nhạc
  Âm nhạc 1
  âm nhạc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2016

  Xem: 0

 • Tiết 4: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca, Trò chơi Ngựa ông đã về
  Âm nhạc 1
  Tiết 4: Ôn tập bài hát Mời bạn vui múa ca, Trò chơi Ngựa ông đã về

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 9. Quả
  Âm nhạc 1
  Bài 9. Quả

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2016

  Xem: 2

 • Bài 1. Quê hương tươi đẹp
  Âm nhạc 1
  Bài 1. Quê hương tươi đẹp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2016

  Xem: 0

 • Bài 11. Đi tới trường
  Âm nhạc 1
  Bài 11. Đi tới trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY