Bài giảng Âm nhạc 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Âm nhạc 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Âm nhạc 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bộ gõ cơ thể
   Âm nhạc 1
   Bộ gõ cơ thể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Tiếng chào theo em
   Âm nhạc 1
   Tiếng chào theo em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Lí cây xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 4. Lí cây xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • am nhac 1 ke chuyen nai ngoc
   Âm nhạc 1
   am nhac 1 ke chuyen nai ngoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Lí cây xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 4. Lí cây xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Lí cây xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 4. Lí cây xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Học hát Lý cây xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 4. Học hát Lý cây xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Mời bạn vui múa ca
   Âm nhạc 1
   Bài 2. Mời bạn vui múa ca

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • tiết 19
   Âm nhạc 1
   tiết 19

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • Tiết 18
   Âm nhạc 1
   Tiết 18

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Tiết 17
   Âm nhạc 1
   Tiết 17

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Nghe hát Quốc ca
   Âm nhạc 1
   Bài 16. Nghe hát Quốc ca

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Năm ngón tay ngoan
   Âm nhạc 1
   Bài 15. Năm ngón tay ngoan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Quả thị
   Âm nhạc 1
   Bài 14. Quả thị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Nắng sớm
   Âm nhạc 1
   Bài 13. Nắng sớm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 1

  • Bài 12. Đường và chân
   Âm nhạc 1
   Bài 12. Đường và chân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Đi tới trường
   Âm nhạc 1
   Bài 11. Đi tới trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Hòa bình cho bé
   Âm nhạc 1
   Bài 10. Hòa bình cho bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Quả
   Âm nhạc 1
   Bài 9. Quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 1

  • Bài 8. Tập tầm vông
   Âm nhạc 1
   Bài 8. Tập tầm vông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Bầu trời xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 7. Bầu trời xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
   Âm nhạc 1
   Bài 6. Sắp đến Tết rồi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Đàn gà con
   Âm nhạc 1
   Bài 5. Đàn gà con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Lí cây xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 4. Lí cây xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 1

  • Bài 3. Tìm bạn thân
   Âm nhạc 1
   Bài 3. Tìm bạn thân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Mời bạn vui múa ca
   Âm nhạc 1
   Bài 2. Mời bạn vui múa ca

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 16. Nghe hát Quốc ca
   Âm nhạc 1
   Bài 16. Nghe hát Quốc ca

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Mời bạn vui múa ca
   Âm nhạc 1
   Bài 2. Mời bạn vui múa ca

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 14

  • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
   Âm nhạc 1
   Bài 6. Sắp đến Tết rồi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Tập tầm vông
   Âm nhạc 1
   Bài 8. Tập tầm vông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Quê hương tươi đẹp
   Âm nhạc 1
   Bài 1. Quê hương tươi đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 13

  • Bài 9. Quả
   Âm nhạc 1
   Bài 9. Quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Hòa bình cho bé
   Âm nhạc 1
   Bài 10. Hòa bình cho bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Bầu trời xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 7. Bầu trời xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Quê hương tươi đẹp
   Âm nhạc 1
   Bài 1. Quê hương tươi đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 4

  • Bài 7. Bầu trời xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 7. Bầu trời xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Hòa bình cho bé
   Âm nhạc 1
   Bài 10. Hòa bình cho bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Đi tới trường
   Âm nhạc 1
   Bài 11. Đi tới trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 7

  • Bài 10. Hòa bình cho bé
   Âm nhạc 1
   Bài 10. Hòa bình cho bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 4

  • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
   Âm nhạc 1
   Bài 6. Sắp đến Tết rồi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
   Âm nhạc 1
   Bài 6. Sắp đến Tết rồi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 3

  • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
   Âm nhạc 1
   Bài 6. Sắp đến Tết rồi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Quê hương tươi đẹp
   Âm nhạc 1
   Bài 1. Quê hương tươi đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2018

   Xem: 3

  • Bài 5. Đàn gà con
   Âm nhạc 1
   Bài 5. Đàn gà con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 7

  • Bài 4. Lí cây xanh....
   Âm nhạc 1
   Bài 4. Lí cây xanh....

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 9

  • Bài 8. Tập tầm vông
   Âm nhạc 1
   Bài 8. Tập tầm vông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 11

  • Tiet 9: Ôn tập bài hát Lý cây xanh. Tập nói thơ teo tiết tấu
   Âm nhạc 1
   Tiet 9: Ôn tập bài hát Lý cây xanh. Tập nói thơ teo tiết tấu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 22

  • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
   Âm nhạc 1
   Bài 6. Sắp đến Tết rồi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2017

   Xem: 8

  • Bài 7. Bầu trời xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 7. Bầu trời xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
   Âm nhạc 1
   Bài 6. Sắp đến Tết rồi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY