Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Âm nhạc 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Âm nhạc 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Âm nhạc 3

 • Bài 12. Sen hồng
  Âm nhạc 3
  Bài 12. Sen hồng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 12. Sen hồng
  Âm nhạc 3
  Bài 12. Sen hồng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Tiếng hát bạn bè mình
  Âm nhạc 3
  Bài 11. Tiếng hát bạn bè mình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Cùng múa hát dưới trăng
  Âm nhạc 3
  Bài 9. Cùng múa hát dưới trăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết
  Âm nhạc 3
  Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 7. Ngày mùa vui
  Âm nhạc 3
  Bài 7. Ngày mùa vui

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 3

 • Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết
  Âm nhạc 3
  Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • chăm soc cây trông và vật nuôi
  Âm nhạc 3
  chăm soc cây trông và vật nuôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Chị Ong nâu và em bé
  Âm nhạc 3
  Bài 10. Chị Ong nâu và em bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 2. Bài ca đi học
  Âm nhạc 3
  Bài 2. Bài ca đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 3

 • Bài 9. Cùng múa hát dưới trăng
  Âm nhạc 3
  Bài 9. Cùng múa hát dưới trăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Em yêu trường em
  Âm nhạc 3
  Bài 8. Em yêu trường em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 4

 • Bài 8. Em yêu trường em
  Âm nhạc 3
  Bài 8. Em yêu trường em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 4

 • Bài 7. Ngày mùa vui
  Âm nhạc 3
  Bài 7. Ngày mùa vui

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Cùng múa hát dưới trăng
  Âm nhạc 3
  Bài 9. Cùng múa hát dưới trăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

  Xem: 3

 • Bài 9. Cùng múa hát dưới trăng
  Âm nhạc 3
  Bài 9. Cùng múa hát dưới trăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Em yêu trường em
  Âm nhạc 3
  Bài 8. Em yêu trường em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết
  Âm nhạc 3
  Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Em yêu trường em
  Âm nhạc 3
  Bài 8. Em yêu trường em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2018

  Xem: 0

 • Âm nhạc 3 tiết 16 kể chuyện âm nhạc
  Âm nhạc 3
  Âm nhạc 3 tiết 16 kể chuyện âm nhạc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 7. Ngày mùa vui
  Âm nhạc 3
  Bài 7. Ngày mùa vui

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

  Xem: 362

 • Âm nhạc 3 tiết 10
  Âm nhạc 3
  Âm nhạc 3 tiết 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 17

 • Bài 7. Tiết 15 ôn tập bài Ngày mùa vui
  Âm nhạc 3
  Bài 7. Tiết 15 ôn tập bài Ngày mùa vui

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 6

 • ôn tập bài hát con chim non tiết 13 âm nhạc lớpp 3
  Âm nhạc 3
  ôn tập bài hát con chim non tiết 13 âm nhạc lớpp 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2017

  Xem: 3

 • Bài 7. Ngày mùa vui
  Âm nhạc 3
  Bài 7. Ngày mùa vui

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 43

 • Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết
  Âm nhạc 3
  Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • ôn bài hát lớp chúng ta đoàn kết
  Âm nhạc 3
  ôn bài hát lớp chúng ta đoàn kết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 2. Bài ca đi học
  Âm nhạc 3
  Bài 2. Bài ca đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 13

 • bai 10 lop chung ta doan ket
  Âm nhạc 3
  bai 10 lop chung ta doan ket

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 10. Chị Ong nâu và em bé
  Âm nhạc 3
  Bài 10. Chị Ong nâu và em bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết
  Âm nhạc 3
  Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • Tiết 10. âm nhạc 3. Lớp chúng ta đoàn kết
  Âm nhạc 3
  Tiết 10. âm nhạc 3. Lớp chúng ta đoàn kết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết
  Âm nhạc 3
  Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 4. Gà gáy
  Âm nhạc 3
  Bài 4. Gà gáy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 9

 • Bài 10. Chị Ong nâu và em bé
  Âm nhạc 3
  Bài 10. Chị Ong nâu và em bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 0

 • Tiết 9 ôn ba bài hát bài ca đi học đếm sao gà gáy
  Âm nhạc 3
  Tiết 9 ôn ba bài hát bài ca đi học đếm sao gà gáy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 0

 • Tiết 23: giới thiệu môt số hình nốt nhac
  Âm nhạc 3
  Tiết 23: giới thiệu môt số hình nốt nhac

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết
  Âm nhạc 3
  Bài 5. Lớp chúng ta đoàn kết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2017

  Xem: 0

 • Bài 6. Con chim non
  Âm nhạc 3
  Bài 6. Con chim non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2017

  Xem: 9

 • Bài 4. Gà gáy
  Âm nhạc 3
  Bài 4. Gà gáy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2017

  Xem: 0

 • Bài 4. Gà gáy
  Âm nhạc 3
  Bài 4. Gà gáy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2017

  Xem: 0

 • Bài 8. Em yêu trường em
  Âm nhạc 3
  Bài 8. Em yêu trường em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2017

  Xem: 13

 • Bài 10. Chị Ong nâu và em bé
  Âm nhạc 3
  Bài 10. Chị Ong nâu và em bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2017

  Xem: 0

 • Bài 11. Tiếng hát bạn bè mình
  Âm nhạc 3
  Bài 11. Tiếng hát bạn bè mình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2017

  Xem: 0

 • Bài 4. Gà gáy
  Âm nhạc 3
  Bài 4. Gà gáy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2017

  Xem: 15

 • lớp 3 -Tuần 33
  Âm nhạc 3
  lớp 3 -Tuần 33

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2017

  Xem: 0

 • Bài 30: Kể chuyện Âm nhạc
  Âm nhạc 3
  Bài 30: Kể chuyện Âm nhạc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2017

  Xem: 0

 • hoc hat ngay mua vui
  Âm nhạc 3
  hoc hat ngay mua vui

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • hoc hat ngay mua vui
  Âm nhạc 3
  hoc hat ngay mua vui

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • Bài 10. Chị Ong nâu và em bé
  Âm nhạc 3
  Bài 10. Chị Ong nâu và em bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 10. Chị Ong nâu và em bé
  Âm nhạc 3
  Bài 10. Chị Ong nâu và em bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 10. Chị Ong nâu và em bé
  Âm nhạc 3
  Bài 10. Chị Ong nâu và em bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Âm nhạc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY