Bài giảng Âm nhạc 7

Thư viện bài giảng Âm nhạc lớp 7
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 11. OBH: Chúng em cần hòa bình. TĐN: TĐN số 4.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 11. OBH: Chúng em cần hòa bình. TĐN: TĐN số 4.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 11. OBH: Chúng em cần hòa bình. TĐN: TĐN số 4.

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Bài giảng Âm nhạc lớp 8- tiết 7

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 14. TĐN: TĐN số 5. ANTT: Nhạc sĩ Bét-tô-ven

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 7. Ôn tập

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 7. Ôn tập

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 9. HBH: Chúng em cần hòa bình - dung kien luong

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 9. HBH: Chúng em cần hòa bình

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN9 _ Lớp 7

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 8 _ Lớp 7

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 7 _ L7

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 6 _ Lớp 7

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN5 _ Lớp 7

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN4 _ Lớp 7

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 3 _ Lớp 7

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

tiết 5 ,học hát Lý cây đa

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 3_Lóp7

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 29 nhạc lí nhạc sĩ huy du

 • 8 tháng trước
 • 0