Bài giảng Âm nhạc 7

Thư viện bài giảng Âm nhạc lớp 7 tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Âm nhạc 7 để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 15, 16. Ôn tập học kì I

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 28. OBH: Ca-chiu-sa. TĐN: TĐN số 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Bài giảng Âm nhạc lớp 8- tiết 7

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 27 ca chiu sa

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 7. Ôn tập

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 7. Ôn tập

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 9. HBH: Chúng em cần hòa bình

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN9 _ Lớp 7

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 8 _ Lớp 7

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 7 _ L7

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 6 _ Lớp 7

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN5 _ Lớp 7

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN4 _ Lớp 7

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
TĐN_Lớp 7(ppt)

TĐN số 3 _ Lớp 7

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Âm nhạc 7

Tiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Âm nhạc 7

tiết 5 ,học hát Lý cây đa

 • 10 tháng trước
 • 0