Bài giảng Cao đẳng - Đại học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Khác (CĐ-ĐH) Giáo án Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Giáo án Triết học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Giáo án Ngoại ngữ Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Giáo án Toán học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Giáo án Ngữ văn (CĐ-ĐH) Giáo án Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Giáo án Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Giáo án Địa lí (CĐ-ĐH) Giáo án Lịch sử (CĐ-ĐH) Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) Giáo án Hóa học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Giáo án Tâm lí học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Giáo án Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Giáo án Vật lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Khác (CĐ-ĐH) Bài giảng Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Bài giảng Triết học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngoại ngữ Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Bài giảng Toán học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Bài giảng Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Bài giảng Tâm lí học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) Đề thi Khác (CĐ-ĐH) Đề thi Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Đề thi Triết học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Đề thi Ngoại ngữ Đề thi Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Đề thi Toán học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Đề thi Ngữ văn (CĐ-ĐH) Đề thi Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Đề thi Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Đề thi Địa lí (CĐ-ĐH) Đề thi Lịch sử (CĐ-ĐH) Đề thi Sinh học (CĐ-ĐH) Đề thi Hóa học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Đề thi Tâm lí học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Đề thi Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Đề thi Vật lí (CĐ-ĐH)
  • Ô nhiễm môi trường- Đại học-Hóa Học Xanh
   Hóa học
   Ô nhiễm môi trường- Đại học-Hóa Học Xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • bai giang 1
   CĐ - ĐH
   bai giang 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2020

   Xem: 0

  • Bai giang 2
   CĐ - ĐH
   Bai giang 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Bai giang 1
   CĐ - ĐH
   Bai giang 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Bài giảng dạy học giải quyết vấn đề
   Giáo dục Tiểu học
   Bài giảng dạy học giải quyết vấn đề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2019

   Xem: 0

  • abccccccccccccccc
   Công nghệ thông tin
   abccccccccccccccc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2019

   Xem: 0

  • Hobby
   Tiếng Anh
   Hobby

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2019

   Xem: 0

  • Wandering Souls Day
   Tiếng Anh
   Wandering Souls Day

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • UML
   CĐ - ĐH
   UML

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2019

   Xem: 0

  • Trò chơi ô chữ
   Giáo dục Tiểu học
   Trò chơi ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2019

   Xem: 0

  • động lực dạy học của gv tiểu học- Nguyễn Thị Tiện trường tiểu học Hiếu Trung A
   Tâm lí học
   động lực dạy học của gv tiểu học- Nguyễn Thị Tiện trường tiểu học Hiếu Trung A

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tâm lí học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2019

   Xem: 0

  • Thuyết trình về Đà Nẵng và Đà Lạt
   Tiếng Anh
   Thuyết trình về Đà Nẵng và Đà Lạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2019

   Xem: 0

  • Ngữ nghĩa học tiếng Anh 2.3
   Tiếng Anh
   Ngữ nghĩa học tiếng Anh 2.3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2019

   Xem: 0

  • Đất nước học Anh-Mỹ
   Tiếng Anh
   Đất nước học Anh-Mỹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục hòa nhập
   Giáo dục Đặc biệt
   Giáo dục hòa nhập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2019

   Xem: 0

  • Phân biệt các cuộc thi hoa hậu trên thế giới
   Công tác xã hội
   Phân biệt các cuộc thi hoa hậu trên thế giới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công tác xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2019

   Xem: 0

  • Thuyết trình Tư tưởng HCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
   Lí luận Chính trị
   Thuyết trình Tư tưởng HCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2019

   Xem: 1

  • Bệnh do nấm Candida Albicans gây ra
   Sinh học
   Bệnh do nấm Candida Albicans gây ra

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2019

   Xem: 0

  • bệnh viêm phổi màng phổi APP
   Sinh học
   bệnh viêm phổi màng phổi APP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2019

   Xem: 0

  • vaccine phòng bệnh cho gia cầm và lịch tiêm phòng
   Sinh học
   vaccine phòng bệnh cho gia cầm và lịch tiêm phòng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2019

   Xem: 0

  • Tiêu học
   Giáo dục Tiểu học
   Tiêu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2019

   Xem: 0

  • giao duc quoc phong an ninh 11
   Giáo dục công dân
   giao duc quoc phong an ninh 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • Kinh tế vi mô Chương 4.A
   Bài giảng khác
   Kinh tế vi mô Chương 4.A

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Kinh tế vi mô Chương 5
   Bài giảng khác
   Kinh tế vi mô Chương 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2019

   Xem: 0

  • Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH).
   Bài giảng
   Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2019

   Xem: 0

  • AAAAAAaaaaaa
   Giáo dục công dân
   AAAAAAaaaaaa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2019

   Xem: 0

  • Dụng cụ thể tinh
   Hóa học
   Dụng cụ thể tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2019

   Xem: 0

  • Sắc ký lỏng
   Hóa học
   Sắc ký lỏng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2019

   Xem: 0

  • Hóa học đại cương
   Hóa học
   Hóa học đại cương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2019

   Xem: 0

  • lịch sử toán
   Toán học
   lịch sử toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2019

   Xem: 1