Bài giảng Cao đẳng - Đại học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Khác (CĐ-ĐH) Giáo án Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Giáo án Triết học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Giáo án Ngoại ngữ Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Giáo án Toán học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Giáo án Ngữ văn (CĐ-ĐH) Giáo án Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Giáo án Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Giáo án Địa lí (CĐ-ĐH) Giáo án Lịch sử (CĐ-ĐH) Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) Giáo án Hóa học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Giáo án Tâm lí học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Giáo án Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Giáo án Vật lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Khác (CĐ-ĐH) Bài giảng Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Bài giảng Triết học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngoại ngữ Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Bài giảng Toán học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Bài giảng Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Bài giảng Tâm lí học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) Đề thi Khác (CĐ-ĐH) Đề thi Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Đề thi Triết học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Đề thi Ngoại ngữ Đề thi Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Đề thi Toán học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Đề thi Ngữ văn (CĐ-ĐH) Đề thi Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Đề thi Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Đề thi Địa lí (CĐ-ĐH) Đề thi Lịch sử (CĐ-ĐH) Đề thi Sinh học (CĐ-ĐH) Đề thi Hóa học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Đề thi Tâm lí học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Đề thi Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Đề thi Vật lí (CĐ-ĐH)
  • 环剑湖
   Tiếng Trung Quốc
   环剑湖

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Cách tải bài trên violet
   Tiếng Anh
   Cách tải bài trên violet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • vận động/ triết học mac lenin
   Triết học
   vận động/ triết học mac lenin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Giao Tiếp Phi Ngôn Ngữ
   Tâm lí học
   Giao Tiếp Phi Ngôn Ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tâm lí học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • CÁC NỀN VĂN HÓA TIỀN SỬ VÀ SƠ SỬ Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
   Lịch sử
   CÁC NỀN VĂN HÓA TIỀN SỬ VÀ SƠ SỬ Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
   Lí luận Chính trị
   Bài 12. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Bảo vệ Tổ quốc XHCN
   Lí luận Chính trị
   Bài 14. Bảo vệ Tổ quốc XHCN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Úng dụng ĐVPX trong điều trị đa hồng cầu nguyên phát
   Vật lí
   Úng dụng ĐVPX trong điều trị đa hồng cầu nguyên phát

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Cơ sở lý thuyết Vật Lí thống kê
   Vật lí
   Cơ sở lý thuyết Vật Lí thống kê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Vật lý thống kê cổ điển
   Vật lí
   Vật lý thống kê cổ điển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo dục Tiểu học.
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • cd dh
   Bài giảng khác
   cd dh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tiếng việt lớp 5_Hạt gạo làng ta_Ánh nguyễn hyunie
   Bài giảng khác
   Tiếng việt lớp 5_Hạt gạo làng ta_Ánh nguyễn hyunie

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • global
   Tiếng Anh
   global

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • tiếng anh
   Tiếng Anh
   tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Mác Lênin 241-370
   Lí luận Chính trị
   Mác Lênin 241-370

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Mác Lênin 121-240
   Lí luận Chính trị
   Mác Lênin 121-240

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Mác Lênin 001-120
   Lí luận Chính trị
   Mác Lênin 001-120

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Cơ sở văn hóa Việt Nam-Khu vực văn hóa Trung bộ
   Bài giảng khác
   Cơ sở văn hóa Việt Nam-Khu vực văn hóa Trung bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • unit 2 avcn
   Tiếng Anh
   unit 2 avcn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • unit 1 avcn
   Giáo dục thể chất
   unit 1 avcn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • unit 4 avcn
   Giáo dục thể chất
   unit 4 avcn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Unit 3D Getting around town
   Tiếng Anh
   Unit 3D Getting around town

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Ứng dụng AI trong thực tế
   Công nghệ thông tin
   Ứng dụng AI trong thực tế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • cd dh
   Sinh học
   cd dh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Anh (CĐ-ĐH).
   Tiếng Anh
   Tiếng Anh (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • ảnh hưởng văn hóa phương đông đến tư tưởng hồ chí minh
   Lí luận Chính trị
   ảnh hưởng văn hóa phương đông đến tư tưởng hồ chí minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • nhom 6
   Triết học
   nhom 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • CĐ-ĐH môn tâm lý: chương Cảm giác
   Tâm lí học
   CĐ-ĐH môn tâm lý: chương Cảm giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tâm lí học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • KHÁI QUÁT VỀ OPAC VÀ OPAC CỦA TV ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM
   Công nghệ thông tin
   KHÁI QUÁT VỀ OPAC VÀ OPAC CỦA TV ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • trần đăng khoa
   Giáo dục học
   trần đăng khoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • khí cụ điện
   Công nghệ thông tin
   khí cụ điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tutuongwrw, lý luận của Đảng
   Lí luận Chính trị
   Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tutuongwrw, lý luận của Đảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • dược liệu - nhóm cây tiêu độc, lợi tiểu
   Bài giảng khác
   dược liệu - nhóm cây tiêu độc, lợi tiểu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • CUỘC ĐỜI CỦA KAWABATA
   Ngữ văn
   CUỘC ĐỜI CỦA KAWABATA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Role of Nature
   Giáo dục Tiểu học
   Role of Nature

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • tâm lí học
   Giáo dục Tiểu học
   tâm lí học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • TN-XH sử
   Giáo dục Tiểu học
   TN-XH sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • TN-XH địa
   Giáo dục Tiểu học
   TN-XH địa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • TN-XH sử
   Giáo dục Tiểu học
   TN-XH sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • hoa hoc 10
   Lí luận Chính trị
   hoa hoc 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • Bản chất của Tiếng Việt
   Giáo dục Tiểu học
   Bản chất của Tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Việt
   Giáo dục Tiểu học
   Tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • bai 10
   Sinh học
   bai 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • QUY LUẬT BIỆN CHỨNG CỦA TỒN TẠI XA HỘI VÀ Ý THÚC XA HỘI
   Triết học
   QUY LUẬT BIỆN CHỨNG CỦA TỒN TẠI XA HỘI VÀ Ý THÚC XA HỘI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH).
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • MINANO NIHONGO Bài 21
   Tiếng Nhật Bản
   MINANO NIHONGO Bài 21

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • DÍCIPLINE in the classroom
   Tiếng Anh
   DÍCIPLINE in the classroom

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • Fashion in Britain
   Tiếng Anh
   Fashion in Britain

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6 CỦA ĐẢNG
   Lịch sử
   ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 6 CỦA ĐẢNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY