Bài giảng Cao đẳng - Đại học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Khác (CĐ-ĐH) Giáo án Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Giáo án Triết học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Giáo án Ngoại ngữ Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Giáo án Toán học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Giáo án Ngữ văn (CĐ-ĐH) Giáo án Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Giáo án Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Giáo án Địa lí (CĐ-ĐH) Giáo án Lịch sử (CĐ-ĐH) Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) Giáo án Hóa học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Giáo án Tâm lí học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Giáo án Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Giáo án Vật lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Khác (CĐ-ĐH) Bài giảng Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Bài giảng Triết học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngoại ngữ Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Bài giảng Toán học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Bài giảng Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Bài giảng Tâm lí học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) Đề thi Khác (CĐ-ĐH) Đề thi Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Đề thi Triết học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Đề thi Ngoại ngữ Đề thi Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Đề thi Toán học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Đề thi Ngữ văn (CĐ-ĐH) Đề thi Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Đề thi Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Đề thi Địa lí (CĐ-ĐH) Đề thi Lịch sử (CĐ-ĐH) Đề thi Sinh học (CĐ-ĐH) Đề thi Hóa học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Đề thi Tâm lí học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Đề thi Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Đề thi Vật lí (CĐ-ĐH)
  • Giáo trình triết học
   Triết học
   Giáo trình triết học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).
   CĐ - ĐH
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2019

   Xem: 0

  • Cach viet Problem and solusion essay
   Tiếng Anh
   Cach viet Problem and solusion essay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2019

   Xem: 0

  • Cách viết advantage and disadvantage essay
   Tiếng Anh
   Cách viết advantage and disadvantage essay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2019

   Xem: 0

  • sinh lý sinh sản
   Sinh học
   sinh lý sinh sản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).
   CĐ - ĐH
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).
   CĐ - ĐH
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Văn bản Công đoàn cuối năm
   Ngành Giáo dục
   Văn bản Công đoàn cuối năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngành Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • giao trinh han ngu quyen 1 bai 1
   Tiếng Trung Quốc
   giao trinh han ngu quyen 1 bai 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • TS. BÙI QUANG XUÂN. NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO
   Bài giảng khác
   TS. BÙI QUANG XUÂN. NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).
   CĐ - ĐH
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • TS. BÙI QUANG XUÂN. HỆ THỐNG NHÀ NƯỚCC
   Lí luận Chính trị
   TS. BÙI QUANG XUÂN. HỆ THỐNG NHÀ NƯỚCC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2019

   Xem: 0

  • thuyet trinh ve bao ve moi truong
   Công tác xã hội
   thuyet trinh ve bao ve moi truong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công tác xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).
   Bài giảng
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Bài giảng
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Bài giảng
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • quang phổ hấp thụ
   Hóa học
   quang phổ hấp thụ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • Đường lối cách mạng của Đảng (CĐ-ĐH).
   Triết học
   Đường lối cách mạng của Đảng (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • mặt trận dân tộc thống nhất (ĐH)
   Triết học
   mặt trận dân tộc thống nhất (ĐH)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • bài 37
   Tiếng Nhật Bản
   bài 37

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Luyệ phát âm
   Tiếng Anh
   Luyệ phát âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • Người thầy THCS
   Giáo dục học
   Người thầy THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • bai giang ppt tieng anh cao dang unit 10
   Tiếng Anh
   bai giang ppt tieng anh cao dang unit 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Năng luong sinh hoc 2019
   Sinh học
   Năng luong sinh hoc 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Lí luận Chính trị
   Lí luận Chính trị
   Lí luận Chính trị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • Thuyết trình về rác thải.
   Giáo dục Tiểu học
   Thuyết trình về rác thải.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • phân hữu cơ vi sinh
   Sinh học
   phân hữu cơ vi sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • địa 12
   Địa lí
   địa 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).
   Công nghệ thông tin
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • BT violet NVSP GV K17
   Công nghệ thông tin
   BT violet NVSP GV K17

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Học phần tư tưởng Hồ Chí Minh
   Lí luận Chính trị
   Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Học phần tư tưởng Hồ Chí Minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • SPDGNN
   Quản lí Giáo dục
   SPDGNN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • game tieng anh
   Quản lí Giáo dục
   game tieng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • sóng điện từ
   Vật lí
   sóng điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • acid nucleic
   Sinh học
   acid nucleic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin
   Lí luận Chính trị
   Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Thuyết trình về Dân chủ - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin
   Lí luận Chính trị
   Thuyết trình về Dân chủ - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • hóa keo và hấp phụ
   Hóa học
   hóa keo và hấp phụ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 10 Responsible tourism
   CĐ - ĐH
   Unit 10 Responsible tourism

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 10 Travel and tourism
   CĐ - ĐH
   Unit 10 Travel and tourism

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 9 Significant objects
   CĐ - ĐH
   Unit 9 Significant objects

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 9 Inventions, discoveries, and processes
   CĐ - ĐH
   Unit 9 Inventions, discoveries, and processes

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 8 Communication
   CĐ - ĐH
   Unit 8 Communication

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 8 The world of IT
   CĐ - ĐH
   Unit 8 The world of IT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 7 Great lives
   CĐ - ĐH
   Unit 7 Great lives

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 7 Peope: past and present
   CĐ - ĐH
   Unit 7 Peope: past and present

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 6 Food Science
   CĐ - ĐH
   Unit 6 Food Science

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 6 Science and our world
   CĐ - ĐH
   Unit 6 Science and our world

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 6 Science and our world
   CĐ - ĐH
   Unit 6 Science and our world

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Một số vấn đề về DHTH&CTQLCM về DHTH ở tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   Một số vấn đề về DHTH&CTQLCM về DHTH ở tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY