Bài giảng Cao đẳng - Đại học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Khác (CĐ-ĐH) Giáo án Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Giáo án Triết học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Giáo án Ngoại ngữ Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Giáo án Toán học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Giáo án Ngữ văn (CĐ-ĐH) Giáo án Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Giáo án Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Giáo án Địa lí (CĐ-ĐH) Giáo án Lịch sử (CĐ-ĐH) Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) Giáo án Hóa học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Giáo án Tâm lí học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Giáo án Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Giáo án Vật lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Khác (CĐ-ĐH) Bài giảng Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Bài giảng Triết học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngoại ngữ Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Bài giảng Toán học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Bài giảng Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Bài giảng Tâm lí học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) Đề thi Khác (CĐ-ĐH) Đề thi Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Đề thi Triết học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Đề thi Ngoại ngữ Đề thi Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Đề thi Toán học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Đề thi Ngữ văn (CĐ-ĐH) Đề thi Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Đề thi Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Đề thi Địa lí (CĐ-ĐH) Đề thi Lịch sử (CĐ-ĐH) Đề thi Sinh học (CĐ-ĐH) Đề thi Hóa học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Đề thi Tâm lí học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Đề thi Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Đề thi Vật lí (CĐ-ĐH)
  • cặp phạm trù nội dung và hình thức
   Triết học
   cặp phạm trù nội dung và hình thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • học thuýet giá trị 3
   Triết học
   học thuýet giá trị 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Thiên cầu - Các hệ tọa độ
   Vật lí
   Thiên cầu - Các hệ tọa độ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Chuyển động song phẳng
   Vật lí
   Chuyển động song phẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • đường lối chính sách của đảng bài 8
   Quản lí Giáo dục
   đường lối chính sách của đảng bài 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Biến đổi khí hậu
   Giáo dục Tiểu học
   Biến đổi khí hậu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH). Giáo dục Mầm non. làm quen chử cái u,ư
   Giáo dục Mầm non
   Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH). Giáo dục Mầm non. làm quen chử cái u,ư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ
   Triết học
   HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • 277 Câu Đố
   Giáo dục công dân
   277 Câu Đố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • 277 câu đố Việt Nam
   Toán học
   277 câu đố Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • chủ đề về ô nhiễm môi trường
   Giáo dục Tiểu học
   chủ đề về ô nhiễm môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • Quản lý quan hệ khách hàng
   Công nghệ thông tin
   Quản lý quan hệ khách hàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 0

  • Rụng chuông vàng
   Tiếng Anh
   Rụng chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em
   Giáo dục công dân
   Phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Môn: Giáo dục môi trường - Chủ đề báo cáo: Rừng
   Giáo dục Tiểu học
   Môn: Giáo dục môi trường - Chủ đề báo cáo: Rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2019

   Xem: 0

  • giáo dục môi trường.
   Giáo dục Tiểu học
   giáo dục môi trường.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2019

   Xem: 0

  • Mạo từ trong tiếng Anh
   Tiếng Anh
   Mạo từ trong tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • Nguyên âm đôi /ɪə/
   Tiếng Anh
   Nguyên âm đôi /ɪə/

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • bản đồ chuyên đề
   Địa lí
   bản đồ chuyên đề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Văn hóa Anh
   Tiếng Anh
   Văn hóa Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Đạo đức 1. Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi
   Toán học
   Đạo đức 1. Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Học vần 1. Bài 14. d, đ
   Toán học
   Học vần 1. Bài 14. d, đ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • so 6
   Toán học
   so 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • luyen tap chung
   Toán học
   luyen tap chung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • PHÓ ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG GƯƠNG MẪU CỦA TRUNG ĐOÀN 2- ĐOÀN AN LÃO ANH HÙNG
   Giáo dục Quốc phòng
   PHÓ ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG GƯƠNG MẪU CỦA TRUNG ĐOÀN 2- ĐOÀN AN LÃO ANH HÙNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Quốc phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • giao duc quoc phong an ninh 12
   Giáo dục Quốc phòng
   giao duc quoc phong an ninh 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Quốc phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • giao duc quoc phong an ninh 12
   Giáo dục Quốc phòng
   giao duc quoc phong an ninh 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Quốc phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • giao duc quoc phong an ninh 12
   Giáo dục Quốc phòng
   giao duc quoc phong an ninh 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Quốc phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • 第三课 谢谢
   Tiếng Trung Quốc
   第三课 谢谢

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • 第二课 汉语不太难
   Tiếng Trung Quốc
   第二课 汉语不太难

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • giao an kham pha khoahoc
   Bài giảng khác
   giao an kham pha khoahoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • 6 nơi để học tối ưu công cụ tìm kiếm (Ngành Thương Mại Điện Tử)
   Công nghệ thông tin
   6 nơi để học tối ưu công cụ tìm kiếm (Ngành Thương Mại Điện Tử)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • 第一课 你好
   Tiếng Trung Quốc
   第一课 你好

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • 环剑湖
   Tiếng Trung Quốc
   环剑湖

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Cách tải bài trên violet
   Tiếng Anh
   Cách tải bài trên violet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • vận động/ triết học mac lenin
   Triết học
   vận động/ triết học mac lenin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • Giao Tiếp Phi Ngôn Ngữ
   Tâm lí học
   Giao Tiếp Phi Ngôn Ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tâm lí học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2018

   Xem: 0

  • CÁC NỀN VĂN HÓA TIỀN SỬ VÀ SƠ SỬ Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
   Lịch sử
   CÁC NỀN VĂN HÓA TIỀN SỬ VÀ SƠ SỬ Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
   Lí luận Chính trị
   Bài 12. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Bảo vệ Tổ quốc XHCN
   Lí luận Chính trị
   Bài 14. Bảo vệ Tổ quốc XHCN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Úng dụng ĐVPX trong điều trị đa hồng cầu nguyên phát
   Vật lí
   Úng dụng ĐVPX trong điều trị đa hồng cầu nguyên phát

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Cơ sở lý thuyết Vật Lí thống kê
   Vật lí
   Cơ sở lý thuyết Vật Lí thống kê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Vật lý thống kê cổ điển
   Vật lí
   Vật lý thống kê cổ điển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo dục Tiểu học.
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • cd dh
   Bài giảng khác
   cd dh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • Tiếng việt lớp 5_Hạt gạo làng ta_Ánh nguyễn hyunie
   Bài giảng khác
   Tiếng việt lớp 5_Hạt gạo làng ta_Ánh nguyễn hyunie

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2018

   Xem: 0

  • global
   Tiếng Anh
   global

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • tiếng anh
   Tiếng Anh
   tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Mác Lênin 241-370
   Lí luận Chính trị
   Mác Lênin 241-370

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Mác Lênin 121-240
   Lí luận Chính trị
   Mác Lênin 121-240

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY