Bài giảng Cao đẳng - Đại học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Khác (CĐ-ĐH) Giáo án Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Giáo án Triết học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Giáo án Ngoại ngữ Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Giáo án Toán học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Giáo án Ngữ văn (CĐ-ĐH) Giáo án Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Giáo án Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Giáo án Địa lí (CĐ-ĐH) Giáo án Lịch sử (CĐ-ĐH) Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) Giáo án Hóa học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Giáo án Tâm lí học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Giáo án Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Giáo án Vật lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Khác (CĐ-ĐH) Bài giảng Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Bài giảng Triết học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngoại ngữ Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Bài giảng Toán học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Bài giảng Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Bài giảng Tâm lí học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) Đề thi Khác (CĐ-ĐH) Đề thi Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Đề thi Triết học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Đề thi Ngoại ngữ Đề thi Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Đề thi Toán học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Đề thi Ngữ văn (CĐ-ĐH) Đề thi Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Đề thi Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Đề thi Địa lí (CĐ-ĐH) Đề thi Lịch sử (CĐ-ĐH) Đề thi Sinh học (CĐ-ĐH) Đề thi Hóa học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Đề thi Tâm lí học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Đề thi Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Đề thi Vật lí (CĐ-ĐH)
  • Văn học Dân gian
   Ngữ văn
   Văn học Dân gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Lịch sử phát triển kinh tế Trung Quốc từ năm 1949 đến 2018
   Lí luận Chính trị
   Lịch sử phát triển kinh tế Trung Quốc từ năm 1949 đến 2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
   Giáo dục Tiểu học
   PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • phan bon NPK
   Sinh học
   phan bon NPK

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)
   Giáo dục Đặc biệt
   Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Chương điện
   Hóa học
   Chương điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật.
   Triết học
   Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 1

  • Tâm lý học lớp thần I bàn về vô thức, ý thức
   Tâm lí học
   Tâm lý học lớp thần I bàn về vô thức, ý thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tâm lí học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Tiểu học (CĐ-ĐH).
   Giáo dục Tiểu học
   Tiểu học (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • new headway elementary
   Tiếng Anh
   new headway elementary

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 5

  • new headway -Everyday English-What time is it?
   Tiếng Anh
   new headway -Everyday English-What time is it?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 3

  • làm quen chữ cái a, ă, â
   Bài giảng khác
   làm quen chữ cái a, ă, â

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Nghiên cứ về quên và ký ức
   Tâm lí học
   Nghiên cứ về quên và ký ức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tâm lí học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • quy luật phủ định của phủ định
   Triết học
   quy luật phủ định của phủ định

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • quy luật mâu thuẫn
   Triết học
   quy luật mâu thuẫn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • quy luật lượng - chất
   Triết học
   quy luật lượng - chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • bài làm tâm lý học tổ 1 chủ đề 3 thần học sedes sapientae
   Tâm lí học
   bài làm tâm lý học tổ 1 chủ đề 3 thần học sedes sapientae

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tâm lí học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • tiếng việt 2
   Giáo dục Tiểu học
   tiếng việt 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Thuyết trình về HMI Proface AGP3000
   Giáo dục Đặc biệt
   Thuyết trình về HMI Proface AGP3000

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • mqhgiuacacphamtrutriethoc
   Triết học
   mqhgiuacacphamtrutriethoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • cd dh
   Giáo dục học
   cd dh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • cd dh
   Giáo dục học
   cd dh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 2

  • chuyên đề cấp tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   chuyên đề cấp tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Châu Phi
   Địa lí
   Châu Phi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • đường lối
   Giáo dục Tiểu học
   đường lối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Anh . (CĐ-ĐH). ,
   Tiếng Anh
   Tiếng Anh . (CĐ-ĐH). ,

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 1

  • Kinh tế quốc tế (CĐ-ĐH).
   Quản lí Giáo dục
   Kinh tế quốc tế (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Tiếng anh cơ bản HVTC
   Tiếng Anh
   Tiếng anh cơ bản HVTC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 181

  • quy luật phủ định của phủ định
   Triết học
   quy luật phủ định của phủ định

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Quy luật mâu thuẫn
   Triết học
   Quy luật mâu thuẫn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 12

  • Quy luật lượng-chất của Mác - Lê-nin
   Triết học
   Quy luật lượng-chất của Mác - Lê-nin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Triết học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Sinh lí học trẻ em
   Giáo dục Tiểu học
   Sinh lí học trẻ em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo dục học đại cương (CĐ-ĐH).
   Giáo dục học
   Giáo dục học đại cương (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Phương pháp
   Toán học
   Phương pháp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Đuổi hinh bắt chữ băng tiếng Anh
   Tiếng Anh
   Đuổi hinh bắt chữ băng tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • CẤU TẠO CỦA HOA
   Sinh học
   CẤU TẠO CỦA HOA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Các lớp từ vựng
   Ngữ văn
   Các lớp từ vựng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 3

  • bài giảng tâm lí quản lí
   Tâm lí học
   bài giảng tâm lí quản lí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tâm lí học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • Mỹ học
   Nghệ thuật
   Mỹ học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Nghệ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • Đường lối CM của DCSVN chương III
   Lịch sử
   Đường lối CM của DCSVN chương III

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • Đường lối cách mạng của ĐCSVN
   Lịch sử
   Đường lối cách mạng của ĐCSVN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 0

  • Đường lối CM
   Lịch sử
   Đường lối CM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2018

   Xem: 4

  • HOẠT ĐỘNG NGOAIH KHÓA
   Giáo dục Tiểu học
   HOẠT ĐỘNG NGOAIH KHÓA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2018

   Xem: 0

  • Bài kiểm tra UDCNTT1
   Giáo dục Tiểu học
   Bài kiểm tra UDCNTT1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Sinh học (CĐ-ĐH)
   Sinh học
   Sinh học (CĐ-ĐH)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 15

  • Thuyet noi cong sinh
   Quản lí Giáo dục
   Thuyet noi cong sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • CHƯƠNG 1
   Địa lí
   CHƯƠNG 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • quá trình phát triển phôi và sinh sản ở bò sát
   Sinh học
   quá trình phát triển phôi và sinh sản ở bò sát

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH) Bài 1 tiếng trung sơ cấp
   Tiếng Trung Quốc
   Tiếng Trung Quốc (CĐ-ĐH) Bài 1 tiếng trung sơ cấp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2018

   Xem: 20

  • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
   Lí luận Chính trị
   Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY