Bài giảng Cao đẳng - Đại học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Cao đẳng - Đại học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Khác (CĐ-ĐH) Giáo án Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Giáo án Triết học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Giáo án Ngoại ngữ Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Giáo án Toán học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Giáo án Ngữ văn (CĐ-ĐH) Giáo án Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Giáo án Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Giáo án Địa lí (CĐ-ĐH) Giáo án Lịch sử (CĐ-ĐH) Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) Giáo án Hóa học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Giáo án Tâm lí học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Giáo án Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Giáo án Vật lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Khác (CĐ-ĐH) Bài giảng Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Bài giảng Triết học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngoại ngữ Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Bài giảng Toán học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Bài giảng Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Bài giảng Tâm lí học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) Đề thi Khác (CĐ-ĐH) Đề thi Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Đề thi Triết học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Đề thi Ngoại ngữ Đề thi Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Đề thi Toán học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Đề thi Ngữ văn (CĐ-ĐH) Đề thi Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Đề thi Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Đề thi Địa lí (CĐ-ĐH) Đề thi Lịch sử (CĐ-ĐH) Đề thi Sinh học (CĐ-ĐH) Đề thi Hóa học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Đề thi Tâm lí học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Đề thi Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Đề thi Vật lí (CĐ-ĐH)
  • bài 37
   Tiếng Nhật Bản
   bài 37

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Nhật Bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Luyệ phát âm
   Tiếng Anh
   Luyệ phát âm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • Người thầy THCS
   Giáo dục học
   Người thầy THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • bai giang ppt tieng anh cao dang unit 10
   Tiếng Anh
   bai giang ppt tieng anh cao dang unit 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Năng luong sinh hoc 2019
   Sinh học
   Năng luong sinh hoc 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Lí luận Chính trị
   Lí luận Chính trị
   Lí luận Chính trị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • Thuyết trình về rác thải.
   Giáo dục Tiểu học
   Thuyết trình về rác thải.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • phân hữu cơ vi sinh
   Sinh học
   phân hữu cơ vi sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • địa 12
   Địa lí
   địa 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).
   Công nghệ thông tin
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • BT violet NVSP GV K17
   Công nghệ thông tin
   BT violet NVSP GV K17

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Học phần tư tưởng Hồ Chí Minh
   Lí luận Chính trị
   Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Học phần tư tưởng Hồ Chí Minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • SPDGNN
   Quản lí Giáo dục
   SPDGNN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • game tieng anh
   Quản lí Giáo dục
   game tieng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • sóng điện từ
   Vật lí
   sóng điện từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vật lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • acid nucleic
   Sinh học
   acid nucleic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin
   Lí luận Chính trị
   Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Thuyết trình về Dân chủ - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin
   Lí luận Chính trị
   Thuyết trình về Dân chủ - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • hóa keo và hấp phụ
   Hóa học
   hóa keo và hấp phụ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 10 Responsible tourism
   CĐ - ĐH
   Unit 10 Responsible tourism

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 10 Travel and tourism
   CĐ - ĐH
   Unit 10 Travel and tourism

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 9 Significant objects
   CĐ - ĐH
   Unit 9 Significant objects

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 9 Inventions, discoveries, and processes
   CĐ - ĐH
   Unit 9 Inventions, discoveries, and processes

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 8 Communication
   CĐ - ĐH
   Unit 8 Communication

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 8 The world of IT
   CĐ - ĐH
   Unit 8 The world of IT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 7 Great lives
   CĐ - ĐH
   Unit 7 Great lives

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 7 Peope: past and present
   CĐ - ĐH
   Unit 7 Peope: past and present

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 6 Food Science
   CĐ - ĐH
   Unit 6 Food Science

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 6 Science and our world
   CĐ - ĐH
   Unit 6 Science and our world

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Unit 6 Science and our world
   CĐ - ĐH
   Unit 6 Science and our world

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CĐ - ĐH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Một số vấn đề về DHTH&CTQLCM về DHTH ở tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   Một số vấn đề về DHTH&CTQLCM về DHTH ở tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Toán học (CĐ-ĐH).
   Bài giảng
   Toán học (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Lên men butyric để phân giải các hợp chất pectin
   Sinh học
   Lên men butyric để phân giải các hợp chất pectin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Sinh học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • vai trò của Hội PN trong phòng chống BLGĐ
   Lí luận Chính trị
   vai trò của Hội PN trong phòng chống BLGĐ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn (CĐ-ĐH)
   Ngữ văn
   Ngữ văn (CĐ-ĐH)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • chien tranh
   Giáo dục Quốc phòng
   chien tranh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Quốc phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Bài giảng môn Kỹ thuật lạnh (Chương 1+2)
   Quản lí Giáo dục
   Bài giảng môn Kỹ thuật lạnh (Chương 1+2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Quản lí Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2019

   Xem: 0

  • bài thuyết trình về mạch khuếch đại thuật toán
   Công nghệ thông tin
   bài thuyết trình về mạch khuếch đại thuật toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • SARS
   Công tác xã hội
   SARS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công tác xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • BOOKWORM ACTIVITIES- THE SECRET GẢDNE
   Tiếng Anh
   BOOKWORM ACTIVITIES- THE SECRET GẢDNE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • BOOKWORM ACTIVITIES
   Tiếng Anh
   BOOKWORM ACTIVITIES

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • Công tác xã hội (CĐ-ĐH)
   Công tác xã hội
   Công tác xã hội (CĐ-ĐH)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công tác xã hội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn (CĐ-ĐH).
   Bài giảng
   Ngữ văn (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng đh B1
   Tiếng Anh
   Kỹ năng đh B1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện từ và câu 2. Tuần 28. MRVT: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy
   lớp 2
   Luyện từ và câu 2. Tuần 28. MRVT: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 2. Tuần 13. Quà của bố
   lớp 2
   Tập đọc 2. Tuần 13. Quà của bố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Toán học 2. 54 - 18
   lớp 2
   Toán học 2. 54 - 18

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Toán học 2. Số 1 trong phép nhân và phép chia
   lớp 2
   Toán học 2. Số 1 trong phép nhân và phép chia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Luyện từ và câu 2. Tuần 22. MRVT: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy
   lớp 2
   Luyện từ và câu 2. Tuần 22. MRVT: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Toán học 2. 11 trừ đi một số: 11 - 5
   lớp 2
   Toán học 2. 11 trừ đi một số: 11 - 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY