Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Cắt may 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Cắt may 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Cắt may 9

 • cắt may
  Cắt may
  cắt may

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 7. Cắt may quần đùi, quần dài
  Cắt may
  Bài 7. Cắt may quần đùi, quần dài

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2015

  Xem: 0

 • Bài 1. Giới thiệu nghề cắt may
  Cắt may
  Bài 1. Giới thiệu nghề cắt may

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2015

  Xem: 0

 • chuyen de so mi nam co ban
  Cắt may
  chuyen de so mi nam co ban

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2015

  Xem: 0

 • Thực hành quần đùi trẻ em - Nghề may 8
  Cắt may
  Thực hành quần đùi trẻ em - Nghề may 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2014

  Xem: 23

 • thực hành thân sau sơ mi nam cơ bản
  Cắt may
  thực hành thân sau sơ mi nam cơ bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2014

  Xem: 0

 • Đường may tay cơ bản
  Cắt may
  Đường may tay cơ bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2014

  Xem: 8

 • Quần đùi trẻ em
  Cắt may
  Quần đùi trẻ em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2014

  Xem: 0

 • sơ mi nữ cơ bản
  Cắt may
  sơ mi nữ cơ bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2014

  Xem: 0

 • chuyên đề sơ mi nam cơ bản
  Cắt may
  chuyên đề sơ mi nam cơ bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2014

  Xem: 0

 • Chuyên đề nghề cắt may
  Cắt may
  Chuyên đề nghề cắt may

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2014

  Xem: 0

 • gioi thieu nghe cat may
  Cắt may
  gioi thieu nghe cat may

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2014

  Xem: 10

 • bai mo dau
  Cắt may
  bai mo dau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2012

  Xem: 0

 • su dung dung cu cat may
  Cắt may
  su dung dung cu cat may

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2012

  Xem: 0

 • Bài 1. Bàn chân nguoi và phom giày
  Cắt may
  Bài 1. Bàn chân nguoi và phom giày

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2012

  Xem: 0

 • Tổ chú­c quản lý sản xuất giầy
  Cắt may
  Tổ chú­c quản lý sản xuất giầy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2012

  Xem: 12

 • Bai 1: Gioi thieu nghe cat may
  Cắt may
  Bai 1: Gioi thieu nghe cat may

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2012

  Xem: 13

 • hoan tat vai 1-nhuom to tam
  Cắt may
  hoan tat vai 1-nhuom to tam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2012

  Xem: 0

 • triet học
  Cắt may
  triet học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2011

  Xem: 0

 • triet học
  Cắt may
  triet học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2011

  Xem: 21

 • triet học
  Cắt may
  triet học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2011

  Xem: 0

 • trang phuc bao ho lao dong
  Cắt may
  trang phuc bao ho lao dong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2011

  Xem: 0

 • trang phuc bao ho lao dong
  Cắt may
  trang phuc bao ho lao dong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2011

  Xem: 0

 • bài 4: áo sơ mi nữ
  Cắt may
  bài 4: áo sơ mi nữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2011

  Xem: 0

 • bai thao giang
  Cắt may
  bai thao giang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2011

  Xem: 18

 • Bài 1. Thiết kế giầy thuyền
  Cắt may
  Bài 1. Thiết kế giầy thuyền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • Bai 1. Thiết kế đế giầy co­ bản
  Cắt may
  Bai 1. Thiết kế đế giầy co­ bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2011

  Xem: 0

 • Bài giảng môn DTM
  Cắt may
  Bài giảng môn DTM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2010

  Xem: 24

 • cat may
  Cắt may
  cat may

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2010

  Xem: 0

 • enzym
  Cắt may
  enzym

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2010

  Xem: 16

 • Bao cao TDHQTSX1.
  Cắt may
  Bao cao TDHQTSX1.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2010

  Xem: 370

 • Thiết kế quần âu
  Cắt may
  Thiết kế quần âu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2009

  Xem: 1016

 • Bài 7
  Cắt may
  Bài 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2009

  Xem: 132

 • Bài 9: Vẽ cắt thân trước áo tay liền (Tiết 18)
  Cắt may
  Bài 9: Vẽ cắt thân trước áo tay liền (Tiết 18)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2009

  Xem: 1996

 • Bài 8: Thực hành cắt may quần đùi, quần dài. (Tiết: 15, 16, 17)
  Cắt may
  Bài 8: Thực hành cắt may quần đùi, quần dài. (Tiết: 15, 16, 17)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2009

  Xem: 1771

 • Thủ Tục Mua Bán Nhà Ở
  Cắt may
  Thủ Tục Mua Bán Nhà Ở

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/6/2009

  Xem: 200

 • hoa hoc 8
  Cắt may
  hoa hoc 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2009

  Xem: 169

 • May cửa quần
  Cắt may
  May cửa quần

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2009

  Xem: 47

 • Thiết kế áo sơ mi quần tây
  Cắt may
  Thiết kế áo sơ mi quần tây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2009

  Xem: 55

 • Thiết kế áo sơ quần tây
  Cắt may
  Thiết kế áo sơ quần tây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2009

  Xem: 37

 • Thiết kế áo sơ mi quần tây
  Cắt may
  Thiết kế áo sơ mi quần tây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2009

  Xem: 6

 • Thiết kế áo sơ mi - quần tây
  Cắt may
  Thiết kế áo sơ mi - quần tây

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2009

  Xem: 7

 • thiết kế quần tay nam khong plis
  Cắt may
  thiết kế quần tay nam khong plis

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2009

  Xem: 45

 • Bài 9: Áo sơ mi nữ
  Cắt may
  Bài 9: Áo sơ mi nữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2008

  Xem: 3500

 • Bài 7: Quần dài nữ
  Cắt may
  Bài 7: Quần dài nữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2008

  Xem: 1778

 • Bài 8: Quần dài nữ
  Cắt may
  Bài 8: Quần dài nữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2008

  Xem: 26

 • Bài7. Cắt may quần đùi, quần dài (Tiết 13, 14)
  Cắt may
  Bài7. Cắt may quần đùi, quần dài (Tiết 13, 14)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2008

  Xem: 3836

 • Bài 6. Bản vẽ cắt may (Tiết 12)
  Cắt may
  Bài 6. Bản vẽ cắt may (Tiết 12)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2008

  Xem: 7406

 • Bài 5. Thực hành các đường may cơ bản. (Tiết 10, 11)
  Cắt may
  Bài 5. Thực hành các đường may cơ bản. (Tiết 10, 11)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2008

  Xem: 1918

 • Bài 5. Các đường may cơ bản. (Tiết:9)
  Cắt may
  Bài 5. Các đường may cơ bản. (Tiết:9)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2008

  Xem: 1864

 • Bài 4. Thực hành sử dụng và bảo dưỡng máy may.(Tiết 6,7,8)
  Cắt may
  Bài 4. Thực hành sử dụng và bảo dưỡng máy may.(Tiết 6,7,8)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/5/2008

  Xem: 901

 • Bài 3. Máy may (Tiết 5)
  Cắt may
  Bài 3. Máy may (Tiết 5)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2008

  Xem: 1004

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY