Bài giảng Cắt may 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Cắt may 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Cắt may 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Cắt may 11
   Cắt may
   Cắt may 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • cắt may
   Cắt may
   cắt may

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 7. Cắt may quần đùi, quần dài
   Cắt may
   Bài 7. Cắt may quần đùi, quần dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2015

   Xem: 0

  • Bài 1. Giới thiệu nghề cắt may
   Cắt may
   Bài 1. Giới thiệu nghề cắt may

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2015

   Xem: 0

  • chuyen de so mi nam co ban
   Cắt may
   chuyen de so mi nam co ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2015

   Xem: 15

  • Thực hành quần đùi trẻ em - Nghề may 8
   Cắt may
   Thực hành quần đùi trẻ em - Nghề may 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2014

   Xem: 23

  • thực hành thân sau sơ mi nam cơ bản
   Cắt may
   thực hành thân sau sơ mi nam cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2014

   Xem: 0

  • Đường may tay cơ bản
   Cắt may
   Đường may tay cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2014

   Xem: 8

  • Quần đùi trẻ em
   Cắt may
   Quần đùi trẻ em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2014

   Xem: 0

  • sơ mi nữ cơ bản
   Cắt may
   sơ mi nữ cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2014

   Xem: 0

  • chuyên đề sơ mi nam cơ bản
   Cắt may
   chuyên đề sơ mi nam cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2014

   Xem: 0

  • Chuyên đề nghề cắt may
   Cắt may
   Chuyên đề nghề cắt may

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2014

   Xem: 0

  • gioi thieu nghe cat may
   Cắt may
   gioi thieu nghe cat may

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2014

   Xem: 10

  • bai mo dau
   Cắt may
   bai mo dau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2012

   Xem: 0

  • su dung dung cu cat may
   Cắt may
   su dung dung cu cat may

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2012

   Xem: 0

  • Bài 1. Bàn chân nguoi và phom giày
   Cắt may
   Bài 1. Bàn chân nguoi và phom giày

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2012

   Xem: 1

  • Tổ chú­c quản lý sản xuất giầy
   Cắt may
   Tổ chú­c quản lý sản xuất giầy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2012

   Xem: 12

  • Bai 1: Gioi thieu nghe cat may
   Cắt may
   Bai 1: Gioi thieu nghe cat may

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2012

   Xem: 13

  • hoan tat vai 1-nhuom to tam
   Cắt may
   hoan tat vai 1-nhuom to tam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2012

   Xem: 10

  • triet học
   Cắt may
   triet học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2011

   Xem: 0

  • triet học
   Cắt may
   triet học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2011

   Xem: 21

  • triet học
   Cắt may
   triet học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2011

   Xem: 0

  • trang phuc bao ho lao dong
   Cắt may
   trang phuc bao ho lao dong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2011

   Xem: 0

  • trang phuc bao ho lao dong
   Cắt may
   trang phuc bao ho lao dong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2011

   Xem: 0

  • bài 4: áo sơ mi nữ
   Cắt may
   bài 4: áo sơ mi nữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2011

   Xem: 0

  • bai thao giang
   Cắt may
   bai thao giang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2011

   Xem: 18

  • Bài 1. Thiết kế giầy thuyền
   Cắt may
   Bài 1. Thiết kế giầy thuyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2011

   Xem: 1

  • Bai 1. Thiết kế đế giầy co­ bản
   Cắt may
   Bai 1. Thiết kế đế giầy co­ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2011

   Xem: 25

  • Bài giảng môn DTM
   Cắt may
   Bài giảng môn DTM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2010

   Xem: 27

  • cat may
   Cắt may
   cat may

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2010

   Xem: 0

  • enzym
   Cắt may
   enzym

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2010

   Xem: 16

  • Bao cao TDHQTSX1.
   Cắt may
   Bao cao TDHQTSX1.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2010

   Xem: 370

  • Thiết kế quần âu
   Cắt may
   Thiết kế quần âu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2009

   Xem: 1016

  • Bài 7
   Cắt may
   Bài 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2009

   Xem: 135

  • Bài 9: Vẽ cắt thân trước áo tay liền (Tiết 18)
   Cắt may
   Bài 9: Vẽ cắt thân trước áo tay liền (Tiết 18)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2009

   Xem: 1996

  • Bài 8: Thực hành cắt may quần đùi, quần dài. (Tiết: 15, 16, 17)
   Cắt may
   Bài 8: Thực hành cắt may quần đùi, quần dài. (Tiết: 15, 16, 17)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2009

   Xem: 1782

  • Thủ Tục Mua Bán Nhà Ở
   Cắt may
   Thủ Tục Mua Bán Nhà Ở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2009

   Xem: 214

  • hoa hoc 8
   Cắt may
   hoa hoc 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2009

   Xem: 169

  • May cửa quần
   Cắt may
   May cửa quần

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2009

   Xem: 49

  • Thiết kế áo sơ mi quần tây
   Cắt may
   Thiết kế áo sơ mi quần tây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2009

   Xem: 55

  • Thiết kế áo sơ quần tây
   Cắt may
   Thiết kế áo sơ quần tây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2009

   Xem: 37

  • Thiết kế áo sơ mi quần tây
   Cắt may
   Thiết kế áo sơ mi quần tây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2009

   Xem: 20

  • Thiết kế áo sơ mi - quần tây
   Cắt may
   Thiết kế áo sơ mi - quần tây

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2009

   Xem: 7

  • thiết kế quần tay nam khong plis
   Cắt may
   thiết kế quần tay nam khong plis

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2009

   Xem: 50

  • Bài 9: Áo sơ mi nữ
   Cắt may
   Bài 9: Áo sơ mi nữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2008

   Xem: 3500

  • Bài 7: Quần dài nữ
   Cắt may
   Bài 7: Quần dài nữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2008

   Xem: 1778

  • Bài 8: Quần dài nữ
   Cắt may
   Bài 8: Quần dài nữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2008

   Xem: 28

  • Bài7. Cắt may quần đùi, quần dài (Tiết 13, 14)
   Cắt may
   Bài7. Cắt may quần đùi, quần dài (Tiết 13, 14)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2008

   Xem: 3836

  • Bài 6. Bản vẽ cắt may (Tiết 12)
   Cắt may
   Bài 6. Bản vẽ cắt may (Tiết 12)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2008

   Xem: 7407

  • Bài 5. Thực hành các đường may cơ bản. (Tiết 10, 11)
   Cắt may
   Bài 5. Thực hành các đường may cơ bản. (Tiết 10, 11)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Cắt may

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2008

   Xem: 1918

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY