Bài giảng Chính tả 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Chính tả 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Chính tả 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 8. Kể cho bé nghe
   Chính tả 1
   Tuần 8. Kể cho bé nghe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Mời vào
   Chính tả 1
   Tuần 6. Mời vào

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • Chính tả 1: Nhà Bà Ngoại
   Chính tả 1
   Chính tả 1: Nhà Bà Ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8. Ngưỡng cửa
   Chính tả 1
   Tuần 8. Ngưỡng cửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • tập chép Ngôi nhà
   Chính tả 1
   tập chép Ngôi nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Mời vào
   Chính tả 1
   Mời vào

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 6. Mời vào
   Chính tả 1
   Tuần 6. Mời vào

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Ngôi nhà
   Chính tả 1
   Tuần 5. Ngôi nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 5. Ngôi nhà
   Chính tả 1
   Tuần 5. Ngôi nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Nhà bà ngoại
   Chính tả 1
   Tuần 3. Nhà bà ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Câu đố
   Chính tả 1
   Tuần 3. Câu đố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Tặng cháu
   Chính tả 1
   Tuần 1. Tặng cháu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Chuyện ở lớp
   Chính tả 1
   Tuần 7. Chuyện ở lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 7. Chuyện ở lớp
   Chính tả 1
   Tuần 7. Chuyện ở lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Nhà bà ngoại
   Chính tả 1
   Tuần 3. Nhà bà ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 2. Cái Bống
   Chính tả 1
   Tuần 2. Cái Bống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 1. Trường em
   Chính tả 1
   Tuần 1. Trường em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Tuần 3. Nhà bà ngoại
   Chính tả 1
   Tuần 3. Nhà bà ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2019

   Xem: 0

  • Tuần 11. Bác đưa thư
   Chính tả 1
   Tuần 11. Bác đưa thư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 11. Bác đưa thư
   Chính tả 1
   Tuần 11. Bác đưa thư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 3. Nhà bà ngoại
   Chính tả 1
   Tuần 3. Nhà bà ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 2. Bàn tay mẹ
   Chính tả 1
   Tuần 2. Bàn tay mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 13. Câu đố
   Chính tả 1
   Tuần 13. Câu đố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • Đi học
   Chính tả 1
   Đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 1

  • Khoa học 4 tuần 31 bài 62
   Chính tả 1
   Khoa học 4 tuần 31 bài 62

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 0

  • Chính tả lớp 1 Nhà bà ngoại _ ánh nguyễn hyunie
   Chính tả 1
   Chính tả lớp 1 Nhà bà ngoại _ ánh nguyễn hyunie

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Tuần 2. Cái Bống
   Chính tả 1
   Tuần 2. Cái Bống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Mời vào
   Chính tả 1
   Tuần 6. Mời vào

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Chuyện ở lớp
   Chính tả 1
   Tuần 7. Chuyện ở lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 5

  • Tuần 7. Mèo con đi học
   Chính tả 1
   Tuần 7. Mèo con đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 3

  • Tuần 7. Chuyện ở lớp
   Chính tả 1
   Tuần 7. Chuyện ở lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 3

  • Tuần 6. Hoa sen
   Chính tả 1
   Tuần 6. Hoa sen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 4

  • Chính tả: Quà của bố
   Chính tả 1
   Chính tả: Quà của bố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 4

  • Tuần 3. Nhà bà ngoại
   Chính tả 1
   Tuần 3. Nhà bà ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 2

  • Tuần 5. Quà của bố
   Chính tả 1
   Tuần 5. Quà của bố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2018

   Xem: 4

  • Tuần 3. Câu đố
   Chính tả 1
   Tuần 3. Câu đố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 1. Tặng cháu
   Chính tả 1
   Tuần 1. Tặng cháu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Tuần 1. Trường em
   Chính tả 1
   Tuần 1. Trường em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 4

  • Tuần 11. Chia quà
   Chính tả 1
   Tuần 11. Chia quà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 0

  • Tuần 11. Chia quà
   Chính tả
   Tuần 11. Chia quà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 0

  • Tuần 11. Bác đưa thư
   Chính tả
   Tuần 11. Bác đưa thư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 0

  • Tuần 11. Bác đưa thư
   Chính tả 1
   Tuần 11. Bác đưa thư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • Tuần 10. Đi học
   Chính tả
   Tuần 10. Đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 2

  • Tuần 10. Đi học
   Chính tả 1
   Tuần 10. Đi học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • Tuần 10. Cây bàng
   Chính tả
   Tuần 10. Cây bàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 0

  • Tuần 10. Cây bàng
   Chính tả 1
   Tuần 10. Cây bàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 4

  • Tuần 9. Luỹ tre
   Chính tả
   Tuần 9. Luỹ tre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 0

  • Tuần 9. Luỹ tre
   Chính tả 1
   Tuần 9. Luỹ tre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • Tuần 9. Luỹ tre
   Chính tả
   Tuần 9. Luỹ tre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 0

  • Tuần 9. Luỹ tre
   Chính tả 1
   Tuần 9. Luỹ tre

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY