Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Chính tả 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Chính tả 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Chính tả 1

 • Đi học
  Chính tả 1
  Đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 0

 • Khoa học 4 tuần 31 bài 62
  Chính tả 1
  Khoa học 4 tuần 31 bài 62

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Chính tả lớp 1 Nhà bà ngoại _ ánh nguyễn hyunie
  Chính tả 1
  Chính tả lớp 1 Nhà bà ngoại _ ánh nguyễn hyunie

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Cái Bống
  Chính tả 1
  Tuần 2. Cái Bống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 6. Mời vào
  Chính tả 1
  Tuần 6. Mời vào

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Chuyện ở lớp
  Chính tả 1
  Tuần 7. Chuyện ở lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 5

 • Tuần 7. Mèo con đi học
  Chính tả 1
  Tuần 7. Mèo con đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 3

 • Tuần 7. Chuyện ở lớp
  Chính tả 1
  Tuần 7. Chuyện ở lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 3

 • Tuần 6. Hoa sen
  Chính tả 1
  Tuần 6. Hoa sen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Chính tả: Quà của bố
  Chính tả 1
  Chính tả: Quà của bố

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 3. Nhà bà ngoại
  Chính tả 1
  Tuần 3. Nhà bà ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 2

 • Tuần 5. Quà của bố
  Chính tả 1
  Tuần 5. Quà của bố

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 3. Câu đố
  Chính tả 1
  Tuần 3. Câu đố

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 1. Tặng cháu
  Chính tả 1
  Tuần 1. Tặng cháu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 1. Trường em
  Chính tả 1
  Tuần 1. Trường em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 11. Chia quà
  Chính tả 1
  Tuần 11. Chia quà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 11. Bác đưa thư
  Chính tả 1
  Tuần 11. Bác đưa thư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 10. Đi học
  Chính tả 1
  Tuần 10. Đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 10. Cây bàng
  Chính tả 1
  Tuần 10. Cây bàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 9. Luỹ tre
  Chính tả 1
  Tuần 9. Luỹ tre

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 9. Luỹ tre
  Chính tả 1
  Tuần 9. Luỹ tre

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 9. Hồ Gươm
  Chính tả 1
  Tuần 9. Hồ Gươm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 8. Kể cho bé nghe
  Chính tả 1
  Tuần 8. Kể cho bé nghe

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 8. Kể cho bé nghe
  Chính tả 1
  Tuần 8. Kể cho bé nghe

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 8. Kể cho bé nghe
  Chính tả 1
  Tuần 8. Kể cho bé nghe

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 8. Ngưỡng cửa
  Chính tả 1
  Tuần 8. Ngưỡng cửa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 7. Mèo con đi học
  Chính tả 1
  Tuần 7. Mèo con đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Mèo con đi học
  Chính tả 1
  Tuần 7. Mèo con đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 3

 • Tuần 7. Chuyện ở lớp
  Chính tả 1
  Tuần 7. Chuyện ở lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 2

 • Tuần 6. Mời vào
  Chính tả 1
  Tuần 6. Mời vào

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 3

 • Tuần 6. Mời vào
  Chính tả 1
  Tuần 6. Mời vào

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 3

 • Tuần 6. Mời vào
  Chính tả 1
  Tuần 6. Mời vào

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 2

 • Tuần 6. Mời vào
  Chính tả 1
  Tuần 6. Mời vào

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 2

 • Tuần 6. Hoa sen
  Chính tả 1
  Tuần 6. Hoa sen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 2

 • Tuần 5. Quà của bố
  Chính tả 1
  Tuần 5. Quà của bố

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 2

 • Tuần 5. Ngôi nhà
  Chính tả 1
  Tuần 5. Ngôi nhà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 3. Câu đố
  Chính tả 1
  Tuần 3. Câu đố

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 3. Nhà bà ngoại
  Chính tả 1
  Tuần 3. Nhà bà ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 2. Cái Bống
  Chính tả 1
  Tuần 2. Cái Bống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 2. Bàn tay mẹ
  Chính tả 1
  Tuần 2. Bàn tay mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Tặng cháu
  Chính tả 1
  Tuần 1. Tặng cháu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 1. Trường em
  Chính tả 1
  Tuần 1. Trường em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 7. Mèo con đi học
  Chính tả 1
  Tuần 7. Mèo con đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2018

  Xem: 2

 • Tuần 9. Luỹ tre
  Chính tả 1
  Tuần 9. Luỹ tre

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • Tuần 8. Ngưỡng cửa
  Chính tả 1
  Tuần 8. Ngưỡng cửa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 7. Chuyện ở lớp
  Chính tả 1
  Tuần 7. Chuyện ở lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 6. Hoa sen
  Chính tả 1
  Tuần 6. Hoa sen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 3. Nhà bà ngoại
  Chính tả 1
  Tuần 3. Nhà bà ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 6. Hoa sen
  Chính tả 1
  Tuần 6. Hoa sen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 5. Quà của bố
  Chính tả 1
  Tuần 5. Quà của bố

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 6. Mời vào
  Chính tả 1
  Tuần 6. Mời vào

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 6. Hoa sen
  Chính tả 1
  Tuần 6. Hoa sen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Chính tả 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY