Bài giảng Công nghệ

Thư viện bài giảng Công nghệ
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 15. Bản vẽ nhà

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 15. Bản vẽ nhà

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 30. Biến đổi chuyển động

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Lắp đặt mạch điện trong nhà

Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa (T1)

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

cong nghe 11

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

ngoại khóa nạn tảo hôn và cận huyết thống

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 20. Máy thu hình

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 16. Công nghệ chế tạo phôi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 52. Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 22. Thân máy và nắp máy

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 27. Mối ghép động

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 19. Thực hành: Trộn dầu giấm Rau xà lách

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 19. Thực hành: Trộn dầu giấm Rau xà lách

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • một tháng trước
 • 0