Bài giảng Công nghệ

Thư viện bài giảng Công nghệ
bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương II

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

đề thi hk1 cn8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

ĐÊ THI VNEN CN8 HK1 17-18

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 33. An toàn điện

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 30. Biến đổi chuyển động

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 30. Biến đổi chuyển động

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 11

Bài 9. Bản vẽ cơ khí

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 48. Sử dụng hợp Ií điện năng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương II

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 16. Gieo trồng cây nông nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 7

Bài 15. Làm đất và bón phân lót

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • 3 tháng trước
 • 0