Bài giảng Công nghệ 10

Thư viện bài giảng Công nghệ lớp 10
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 52. Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

 • 27 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 31. Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 29. Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 52. Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 1. Bài mở đầu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 27. Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

công nghệ 10

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Công Nghệ 10

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Kế hoạch kinh doanh rau sạch

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồng

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 31: SẢN XUẤT THỨC ĂN NUÔI THUỶ SẢN

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 31: SẢN XUẤT THỨC ĂN NUÔI THUỶ SẢN

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 31: SẢN XUẤT THỨC ĂN NUÔI THUỶ SẢN

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 54. Thành lập doanh nghiệp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 2. Khảo nghiệm giống cây trồng

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

dự án kinh doanh " cafe hd"

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 52. Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 46. Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 46. Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

công nhhệ ngoại khóa

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

ngành xây dựng

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 56. Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 10

Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

 • 8 tháng trước
 • 0