Bài giảng Công nghệ 12

Thư viện bài giảng Công nghệ lớp 12
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 20. Máy thu hình

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 25 Công nghệ 12 máy biến áp

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 5: Thực hành: Điot - Tirixto - Triac

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 4; Linh kiện bán dẫn và IC

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 3: Thực hành R - C - L

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Công nghệ 11

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 22. Hệ thống điện quốc gia

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 30. Ôn tập

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 18. Máy tăng âm

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 22. Hệ thống điện quốc gia

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 13. Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 20. Máy thu hình

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Ôn Tập CN 12

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp ba pha

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp ba pha

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp ba pha

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 12

Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

 • một năm trước
 • 0