Bài giảng Công nghệ 6

Thư viện bài giảng Công nghệ lớp 6
bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương II

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

đề thi hk1 cn8

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

ĐÊ THI VNEN CN8 HK1 17-18

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Ôn tập Chương II

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 13. Cắm hoa trang trí

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa (T1)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

ngoại khóa nạn tảo hôn và cận huyết thống

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 19. Thực hành: Trộn dầu giấm Rau xà lách

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 19. Thực hành: Trộn dầu giấm Rau xà lách

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 2. Lựa chọn trang phục

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8 Công Nghệ 6 (Tiết 1)

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 6

Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

 • 4 tháng trước
 • 0