Bài giảng Công nghệ 8

Thư viện bài giảng Công nghệ lớp 8
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 15. Bản vẽ nhà

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 15. Bản vẽ nhà

 • 18 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 30. Biến đổi chuyển động

 • 19 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 20 ngày trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • 23 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 27. Mối ghép động

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21+22 CƯA VÀ DŨA KIM LOẠI

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 27. Mối ghép động

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 30. Biến đổi chuyển động

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Le Van Luong-PCGD 2017

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

chuyên đề Vận dung linh hoạt các PPDH

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

chuyên đề Vận dung linh hoạt các PPDH

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

chuyên đề Vận dung linh hoạt các PPDH

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

chuyên đề Vận dung linh hoạt các PPDH

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 21. Cưa và đục kim loại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

TIẾT 18 BÀI 21 CƯA KIM LOẠI CN8

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 26. Mối ghép tháo được

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 18. Vật liệu cơ khí

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

công nghệ 8 ( trường học mới )

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 46. Máy biến áp một pha

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Công nghệ 8

Bài 2. Hình chiếu

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng