Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • game
   Công nghệ thông tin
   game

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2019

   Xem: 0

  • Dịch vụ DHCP
   Công nghệ thông tin
   Dịch vụ DHCP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).
   Công nghệ thông tin
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • BT violet NVSP GV K17
   Công nghệ thông tin
   BT violet NVSP GV K17

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • bài thuyết trình về mạch khuếch đại thuật toán
   Công nghệ thông tin
   bài thuyết trình về mạch khuếch đại thuật toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • PowerBuilder 10 - La Historia
   Công nghệ thông tin
   PowerBuilder 10 - La Historia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • HÀNG ĐỢI
   Công nghệ thông tin
   HÀNG ĐỢI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • AN TOAN VA BAO MAT THONG TIN
   Công nghệ thông tin
   AN TOAN VA BAO MAT THONG TIN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • CSDL1
   Công nghệ thông tin
   CSDL1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • Quản lý quan hệ khách hàng
   Công nghệ thông tin
   Quản lý quan hệ khách hàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2019

   Xem: 2

  • 6 nơi để học tối ưu công cụ tìm kiếm (Ngành Thương Mại Điện Tử)
   Công nghệ thông tin
   6 nơi để học tối ưu công cụ tìm kiếm (Ngành Thương Mại Điện Tử)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Ứng dụng AI trong thực tế
   Công nghệ thông tin
   Ứng dụng AI trong thực tế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • KHÁI QUÁT VỀ OPAC VÀ OPAC CỦA TV ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM
   Công nghệ thông tin
   KHÁI QUÁT VỀ OPAC VÀ OPAC CỦA TV ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • khí cụ điện
   Công nghệ thông tin
   khí cụ điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng tin văn phòng 2007
   Công nghệ thông tin
   Bài giảng tin văn phòng 2007

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Slide bảo vệ luận văn Thạc sỹ An toàn bảo mật thông tin
   Công nghệ thông tin
   Slide bảo vệ luận văn Thạc sỹ An toàn bảo mật thông tin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2018

   Xem: 3

  • Tấn công APT
   Công nghệ thông tin
   Tấn công APT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2018

   Xem: 3

  • Môn PTTKHT. Hệ thống quản lý Học sinh THPT
   Công nghệ thông tin
   Môn PTTKHT. Hệ thống quản lý Học sinh THPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 7

  • Kich bản bài giảng e-learning Bài 11- Kiểu mảng (tiết 1)
   Công nghệ thông tin
   Kich bản bài giảng e-learning Bài 11- Kiểu mảng (tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học
   Công nghệ thông tin
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 6

  • Impact of Information Technology on education
   Công nghệ thông tin
   Impact of Information Technology on education

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Công nghệ thông tin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 2

  • autograp
   Công nghệ thông tin
   autograp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 7

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH),đề án tốt nghiệp đại học.
   Công nghệ thông tin
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH),đề án tốt nghiệp đại học.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 1

  • dành cho các bạn học cd dh
   Công nghệ thông tin
   dành cho các bạn học cd dh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 1

  • Khảo sát
   Công nghệ thông tin
   Khảo sát

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • Trắc địa
   Công nghệ thông tin
   Trắc địa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • Báu đẹp trai
   Công nghệ thông tin
   Báu đẹp trai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • Báu
   Công nghệ thông tin
   Báu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 5

  • Báu
   Công nghệ thông tin
   Báu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 4

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).
   Công nghệ thông tin
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • Khai phá dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Khai phá dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 10

  • KKhai phá dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   KKhai phá dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 0

  • Khai phá dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Khai phá dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 0

  • Khai phá dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Khai phá dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 0

  • Khai phá dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Khai phá dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 0

  • Cơ sở dữ liệu - Chương 6 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Cơ sở dữ liệu - Chương 6 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 16

  • Cơ sở dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Cơ sở dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 0

  • Cơ sở dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Cơ sở dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 13

  • Cơ sở dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Cơ sở dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 18

  • Cơ sở dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Cơ sở dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 14

  • Cơ sở dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Cơ sở dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 25

  • Thông tin và vai trò của thông tin trong quản trị văn phòng
   Công nghệ thông tin
   Thông tin và vai trò của thông tin trong quản trị văn phòng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2016

   Xem: 3

  • CÁP ĐỒNG TRỤC
   Công nghệ thông tin
   CÁP ĐỒNG TRỤC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2016

   Xem: 19

  • Tìm hiểu MS OFFICE 2007
   Tin học
   Tìm hiểu MS OFFICE 2007

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2016

   Xem: 0

  • Bài giảng hàm VLOOKUP
   Tin học
   Bài giảng hàm VLOOKUP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2016

   Xem: 3

  • Toán Rời Rạc - Chương 1: Cơ Sở Logic
   Công nghệ thông tin
   Toán Rời Rạc - Chương 1: Cơ Sở Logic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2016

   Xem: 7

  • Footnote and endnote
   Công nghệ thông tin
   Footnote and endnote

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2016

   Xem: 32

  • Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MacLe
   Công nghệ thông tin
   Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MacLe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • Thiết kế và trình bày báo cáo ở dạng trình chiếu
   Công nghệ thông tin
   Thiết kế và trình bày báo cáo ở dạng trình chiếu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY