Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH)

 • Slide bảo vệ luận văn Thạc sỹ An toàn bảo mật thông tin
  Công nghệ thông tin
  Slide bảo vệ luận văn Thạc sỹ An toàn bảo mật thông tin

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/7/2018

  Xem: 0

 • Tấn công APT
  Công nghệ thông tin
  Tấn công APT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2018

  Xem: 0

 • Môn PTTKHT. Hệ thống quản lý Học sinh THPT
  Công nghệ thông tin
  Môn PTTKHT. Hệ thống quản lý Học sinh THPT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Kich bản bài giảng e-learning Bài 11- Kiểu mảng (tiết 1)
  Công nghệ thông tin
  Kich bản bài giảng e-learning Bài 11- Kiểu mảng (tiết 1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học
  Công nghệ thông tin
  Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 4

 • Impact of Information Technology on education
  Công nghệ thông tin
  Impact of Information Technology on education

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Công nghệ thông tin

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 2

 • autograp
  Công nghệ thông tin
  autograp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 1

 • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH),đề án tốt nghiệp đại học.
  Công nghệ thông tin
  Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH),đề án tốt nghiệp đại học.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

  Xem: 1

 • dành cho các bạn học cd dh
  Công nghệ thông tin
  dành cho các bạn học cd dh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 1

 • Khảo sát
  Công nghệ thông tin
  Khảo sát

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • Trắc địa
  Công nghệ thông tin
  Trắc địa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • Báu đẹp trai
  Công nghệ thông tin
  Báu đẹp trai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • Báu
  Công nghệ thông tin
  Báu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • Báu
  Công nghệ thông tin
  Báu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).
  Công nghệ thông tin
  Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • Khai phá dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
  Công nghệ thông tin
  Khai phá dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2017

  Xem: 0

 • KKhai phá dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
  Công nghệ thông tin
  KKhai phá dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2017

  Xem: 0

 • Khai phá dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
  Công nghệ thông tin
  Khai phá dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2017

  Xem: 0

 • Khai phá dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
  Công nghệ thông tin
  Khai phá dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2017

  Xem: 0

 • Khai phá dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
  Công nghệ thông tin
  Khai phá dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2017

  Xem: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 6 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
  Công nghệ thông tin
  Cơ sở dữ liệu - Chương 6 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2017

  Xem: 16

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
  Công nghệ thông tin
  Cơ sở dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2017

  Xem: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
  Công nghệ thông tin
  Cơ sở dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2017

  Xem: 13

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
  Công nghệ thông tin
  Cơ sở dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2017

  Xem: 12

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
  Công nghệ thông tin
  Cơ sở dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2017

  Xem: 14

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
  Công nghệ thông tin
  Cơ sở dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2017

  Xem: 25

 • Thông tin và vai trò của thông tin trong quản trị văn phòng
  Công nghệ thông tin
  Thông tin và vai trò của thông tin trong quản trị văn phòng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 3

 • CÁP ĐỒNG TRỤC
  Công nghệ thông tin
  CÁP ĐỒNG TRỤC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2016

  Xem: 0

 • Toán Rời Rạc - Chương 1: Cơ Sở Logic
  Công nghệ thông tin
  Toán Rời Rạc - Chương 1: Cơ Sở Logic

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2016

  Xem: 0

 • Footnote and endnote
  Công nghệ thông tin
  Footnote and endnote

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2016

  Xem: 0

 • Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MacLe
  Công nghệ thông tin
  Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MacLe

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2015

  Xem: 0

 • Thiết kế và trình bày báo cáo ở dạng trình chiếu
  Công nghệ thông tin
  Thiết kế và trình bày báo cáo ở dạng trình chiếu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2015

  Xem: 0

 • GIới Thiệu Các Chức Năng Chính Của Phần Mềm Violet 1.8
  Công nghệ thông tin
  GIới Thiệu Các Chức Năng Chính Của Phần Mềm Violet 1.8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2015

  Xem: 0

 • INTERNET VÀ CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET
  Công nghệ thông tin
  INTERNET VÀ CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2015

  Xem: 0

 • MS Word
  Công nghệ thông tin
  MS Word

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2015

  Xem: 0

 • All in one
  Công nghệ thông tin
  All in one

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2015

  Xem: 0

 • Kết nối Internet
  Công nghệ thông tin
  Kết nối Internet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2015

  Xem: 0

 • thuyết trình triết học, cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả
  Công nghệ thông tin
  thuyết trình triết học, cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2015

  Xem: 54

 • GIẢI PHÁP QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP VỚI MÔ HÌNH DOMAIN NETWORK
  Công nghệ thông tin
  GIẢI PHÁP QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP VỚI MÔ HÌNH DOMAIN NETWORK

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2015

  Xem: 0

 • Tin học đại cương: TRUYỀN THÔNG - VIỄN THÔNG
  Công nghệ thông tin
  Tin học đại cương: TRUYỀN THÔNG - VIỄN THÔNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2015

  Xem: 0

 • Chapter7
  Công nghệ thông tin
  Chapter7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/8/2015

  Xem: 0

 • Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu
  Công nghệ thông tin
  Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2015

  Xem: 0

 • bai giang linux
  Công nghệ thông tin
  bai giang linux

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/8/2015

  Xem: 0

 • spss
  Công nghệ thông tin
  spss

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2015

  Xem: 0

 • spss
  Công nghệ thông tin
  spss

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2015

  Xem: 0

 • spss
  Công nghệ thông tin
  spss

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2015

  Xem: 0

 • spss
  Công nghệ thông tin
  spss

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2015

  Xem: 0

 • SPSS
  Công nghệ thông tin
  SPSS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2015

  Xem: 11

 • Tìm hiểu về Ubuntu
  Công nghệ thông tin
  Tìm hiểu về Ubuntu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2015

  Xem: 0

 • Các trường đại học khu vực miền nam
  Công nghệ thông tin
  Các trường đại học khu vực miền nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2015

  Xem: 0

 • cơ sở dữ liệu
  Công nghệ thông tin
  cơ sở dữ liệu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2014

  Xem: 13

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY