Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Ứng dụng AI trong thực tế
   Công nghệ thông tin
   Ứng dụng AI trong thực tế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • KHÁI QUÁT VỀ OPAC VÀ OPAC CỦA TV ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM
   Công nghệ thông tin
   KHÁI QUÁT VỀ OPAC VÀ OPAC CỦA TV ĐH KHXH&NV ĐHQG TPHCM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • khí cụ điện
   Công nghệ thông tin
   khí cụ điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng tin văn phòng 2007
   Công nghệ thông tin
   Bài giảng tin văn phòng 2007

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Slide bảo vệ luận văn Thạc sỹ An toàn bảo mật thông tin
   Công nghệ thông tin
   Slide bảo vệ luận văn Thạc sỹ An toàn bảo mật thông tin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2018

   Xem: 3

  • Tấn công APT
   Công nghệ thông tin
   Tấn công APT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2018

   Xem: 3

  • Môn PTTKHT. Hệ thống quản lý Học sinh THPT
   Công nghệ thông tin
   Môn PTTKHT. Hệ thống quản lý Học sinh THPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 7

  • Kich bản bài giảng e-learning Bài 11- Kiểu mảng (tiết 1)
   Công nghệ thông tin
   Kich bản bài giảng e-learning Bài 11- Kiểu mảng (tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học
   Công nghệ thông tin
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) - Môn ứng dụng CNTT trong Dạy học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 6

  • Impact of Information Technology on education
   Công nghệ thông tin
   Impact of Information Technology on education

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Công nghệ thông tin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 2

  • autograp
   Công nghệ thông tin
   autograp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 7

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH),đề án tốt nghiệp đại học.
   Công nghệ thông tin
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH),đề án tốt nghiệp đại học.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 1

  • dành cho các bạn học cd dh
   Công nghệ thông tin
   dành cho các bạn học cd dh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 1

  • Khảo sát
   Công nghệ thông tin
   Khảo sát

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • Trắc địa
   Công nghệ thông tin
   Trắc địa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • Báu đẹp trai
   Công nghệ thông tin
   Báu đẹp trai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • Báu
   Công nghệ thông tin
   Báu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 5

  • Báu
   Công nghệ thông tin
   Báu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 4

  • Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).
   Công nghệ thông tin
   Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2017

   Xem: 0

  • Khai phá dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Khai phá dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 10

  • KKhai phá dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   KKhai phá dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 0

  • Khai phá dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Khai phá dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 0

  • Khai phá dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Khai phá dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 0

  • Khai phá dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Khai phá dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 0

  • Cơ sở dữ liệu - Chương 6 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Cơ sở dữ liệu - Chương 6 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 16

  • Cơ sở dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Cơ sở dữ liệu - Chương 5 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 0

  • Cơ sở dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Cơ sở dữ liệu - Chương 4 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 13

  • Cơ sở dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Cơ sở dữ liệu - Chương 3 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 18

  • Cơ sở dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Cơ sở dữ liệu - Chương 2 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 14

  • Cơ sở dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh
   Công nghệ thông tin
   Cơ sở dữ liệu - Chương 1 - ThS. Nguyễn Vương Thịnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2017

   Xem: 25

  • Thông tin và vai trò của thông tin trong quản trị văn phòng
   Công nghệ thông tin
   Thông tin và vai trò của thông tin trong quản trị văn phòng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2016

   Xem: 3

  • CÁP ĐỒNG TRỤC
   Công nghệ thông tin
   CÁP ĐỒNG TRỤC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2016

   Xem: 19

  • Toán Rời Rạc - Chương 1: Cơ Sở Logic
   Công nghệ thông tin
   Toán Rời Rạc - Chương 1: Cơ Sở Logic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2016

   Xem: 7

  • Footnote and endnote
   Công nghệ thông tin
   Footnote and endnote

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2016

   Xem: 32

  • Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MacLe
   Công nghệ thông tin
   Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MacLe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • Thiết kế và trình bày báo cáo ở dạng trình chiếu
   Công nghệ thông tin
   Thiết kế và trình bày báo cáo ở dạng trình chiếu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • GIới Thiệu Các Chức Năng Chính Của Phần Mềm Violet 1.8
   Công nghệ thông tin
   GIới Thiệu Các Chức Năng Chính Của Phần Mềm Violet 1.8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2015

   Xem: 0

  • INTERNET VÀ CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET
   Công nghệ thông tin
   INTERNET VÀ CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2015

   Xem: 12

  • MS Word
   Công nghệ thông tin
   MS Word

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2015

   Xem: 11

  • All in one
   Công nghệ thông tin
   All in one

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2015

   Xem: 0

  • Kết nối Internet
   Công nghệ thông tin
   Kết nối Internet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2015

   Xem: 0

  • thuyết trình triết học, cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả
   Công nghệ thông tin
   thuyết trình triết học, cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2015

   Xem: 58

  • GIẢI PHÁP QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP VỚI MÔ HÌNH DOMAIN NETWORK
   Công nghệ thông tin
   GIẢI PHÁP QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP VỚI MÔ HÌNH DOMAIN NETWORK

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2015

   Xem: 0

  • Tin học đại cương: TRUYỀN THÔNG - VIỄN THÔNG
   Công nghệ thông tin
   Tin học đại cương: TRUYỀN THÔNG - VIỄN THÔNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2015

   Xem: 0

  • Chapter7
   Công nghệ thông tin
   Chapter7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2015

   Xem: 0

  • Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu
   Công nghệ thông tin
   Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2015

   Xem: 0

  • bai giang linux
   Công nghệ thông tin
   bai giang linux

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2015

   Xem: 0

  • spss
   Công nghệ thông tin
   spss

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2015

   Xem: 17

  • spss
   Công nghệ thông tin
   spss

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Công nghệ thông tin

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY