Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • bản đồ chuyên đề
   Địa lí
   bản đồ chuyên đề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Châu Phi
   Địa lí
   Châu Phi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • CHƯƠNG 1
   Địa lí
   CHƯƠNG 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • Đồng bằng bình trị thiên
   Địa lí
   Đồng bằng bình trị thiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 5

  • Sự đa dạng sinh học ở Biển Việt Nam
   Địa lí
   Sự đa dạng sinh học ở Biển Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2017

   Xem: 0

  • DUY HUU
   Địa lí
   DUY HUU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  • hoạt động địa chất của hồ và đầm lầy
   Địa lí
   hoạt động địa chất của hồ và đầm lầy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2017

   Xem: 0

  • Địa lí (CĐ-ĐH).DUY HUU
   Địa lí
   Địa lí (CĐ-ĐH).DUY HUU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2017

   Xem: 0

  • hoạt động ngoại khóa địa lý
   Địa lí
   hoạt động ngoại khóa địa lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2017

   Xem: 14

  • SAFTY in AGRICULTURE and Ecological problems in the Negev desert
   Địa lí
   SAFTY in AGRICULTURE and Ecological problems in the Negev desert

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2017

   Xem: 0

  • LUẬT ĐẤT ĐAI
   Địa lí
   LUẬT ĐẤT ĐAI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2017

   Xem: 9

  • Pin điện hóa
   Địa lí
   Pin điện hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 2

  • Phương pháp dạy học địa lí 2
   Địa lí
   Phương pháp dạy học địa lí 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2016

   Xem: 14

  • Đạo Phật
   Địa lí
   Đạo Phật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2016

   Xem: 0

  • Khu Nghệ-Tĩnh
   Địa lí
   Khu Nghệ-Tĩnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2016

   Xem: 8

  • VÙNG ĐÔNG BẮC BỘ
   Địa lí
   VÙNG ĐÔNG BẮC BỘ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2016

   Xem: 0

  • tri thức của các nước đang phát triển trong quá trình toàn cầu hóa
   Địa lí
   tri thức của các nước đang phát triển trong quá trình toàn cầu hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2016

   Xem: 1

  • Các kĩ năng giao tiếp sư phạm
   Địa lí
   Các kĩ năng giao tiếp sư phạm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2016

   Xem: 0

  • Địa lí Tỉnh Hà Giang
   Địa lí
   Địa lí Tỉnh Hà Giang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2016

   Xem: 0

  • Quá trình thủy phân và đá ong hóa ở vùng nhiệt đới ẩm
   Địa lí
   Quá trình thủy phân và đá ong hóa ở vùng nhiệt đới ẩm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2016

   Xem: 0

  • vấn đề sử dụng và khai thác khoáng sản
   Địa lí
   vấn đề sử dụng và khai thác khoáng sản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2016

   Xem: 12

  • Địa lí cây Cà Phê
   Địa lí
   Địa lí cây Cà Phê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2016

   Xem: 0

  • So sánh sự khác nhau cơ bản giữa các loại phong cách giao tiếp sư phạm. Rút ra kết luận sư phạm.
   Địa lí
   So sánh sự khác nhau cơ bản giữa các loại phong cách giao tiếp sư phạm. Rút ra kết luận sư phạm.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2016

   Xem: 33

  • TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Và Thành tích của Đỗ Nhật Nam
   Địa lí
   TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Và Thành tích của Đỗ Nhật Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2016

   Xem: 0

  • So sánh các phong cách giao tiếp sư phạm
   Địa lí
   So sánh các phong cách giao tiếp sư phạm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2016

   Xem: 85

  • thao luan ve tai nguyen nuoc
   Địa lí
   thao luan ve tai nguyen nuoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2016

   Xem: 0

  • Ngôn ngữ cơ thể - Body language
   Địa lí
   Ngôn ngữ cơ thể - Body language

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2016

   Xem: 0

  • cơ cấu dân số
   Địa lí
   cơ cấu dân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2016

   Xem: 0

  • Địa lí 10_bài 28: Địa lí ngành chăn nuôi
   Địa lí
   Địa lí 10_bài 28: Địa lí ngành chăn nuôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2016

   Xem: 0

  • TG 1
   Địa lí
   TG 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2015

   Xem: 0

  • bai 24 vung bien vn
   Địa lí
   bai 24 vung bien vn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2015

   Xem: 0

  • ĐỚI ĐÀI NGUYÊN
   Địa lí
   ĐỚI ĐÀI NGUYÊN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 12

  • địa lí kinh tế xã hội 2 giao thông đường thủy nội địa (gtvt đường sông)
   Địa lí
   địa lí kinh tế xã hội 2 giao thông đường thủy nội địa (gtvt đường sông)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • TÂM LÍ- ĐẠO ĐỨC HỌC SINH
   Địa lí
   TÂM LÍ- ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • ĐẠO ĐỨC HỌC SINH
   Địa lí
   ĐẠO ĐỨC HỌC SINH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 10

  • ĐỚI THẢO NGUYÊN
   Địa lí
   ĐỚI THẢO NGUYÊN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • QUY LUẬT CẢNH QUAN
   Địa lí
   QUY LUẬT CẢNH QUAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • ĐẶC ĐIỂM HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
   Địa lí
   ĐẶC ĐIỂM HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • TÂM LÍ HỌC SINH TIỂU HỌC
   Địa lí
   TÂM LÍ HỌC SINH TIỂU HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • BÙNG NỔ DÂN SỐ
   Địa lí
   BÙNG NỔ DÂN SỐ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 27

  • BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
   Địa lí
   BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ
   Địa lí
   TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 0

  • dân tộc tôn giáo
   Địa lí
   dân tộc tôn giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2015

   Xem: 32

  • hồ titicaca - tây nam mỹ (địa lí tự nhiên lục địa 2)
   Địa lí
   hồ titicaca - tây nam mỹ (địa lí tự nhiên lục địa 2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2015

   Xem: 0

  • Tìm Hiểu Đại Dịch Toàn Cầu
   Địa lí
   Tìm Hiểu Đại Dịch Toàn Cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2015

   Xem: 0

  • Ô nhiễm môi trường biển
   Địa lí
   Ô nhiễm môi trường biển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2015

   Xem: 0

  • ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
   Địa lí
   ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2015

   Xem: 7

  • VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
   Địa lí
   VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2015

   Xem: 7

  • Đồng Bằng Sông Hồng
   Địa lí
   Đồng Bằng Sông Hồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2015

   Xem: 0

  • Nguồn tài nguyên khoáng sản
   Địa lí
   Nguồn tài nguyên khoáng sản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY