Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • địa 12
   Địa lí
   địa 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • bản đồ chuyên đề
   Địa lí
   bản đồ chuyên đề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Châu Phi
   Địa lí
   Châu Phi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • CHƯƠNG 1
   Địa lí
   CHƯƠNG 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • Đồng bằng bình trị thiên
   Địa lí
   Đồng bằng bình trị thiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 5

  • Sự đa dạng sinh học ở Biển Việt Nam
   Địa lí
   Sự đa dạng sinh học ở Biển Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2017

   Xem: 0

  • DUY HUU
   Địa lí
   DUY HUU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  • hoạt động địa chất của hồ và đầm lầy
   Địa lí
   hoạt động địa chất của hồ và đầm lầy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2017

   Xem: 0

  • Địa lí (CĐ-ĐH).DUY HUU
   Địa lí
   Địa lí (CĐ-ĐH).DUY HUU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2017

   Xem: 0

  • hoạt động ngoại khóa địa lý
   Địa lí
   hoạt động ngoại khóa địa lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2017

   Xem: 14

  • SAFTY in AGRICULTURE and Ecological problems in the Negev desert
   Địa lí
   SAFTY in AGRICULTURE and Ecological problems in the Negev desert

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2017

   Xem: 0

  • LUẬT ĐẤT ĐAI
   Địa lí
   LUẬT ĐẤT ĐAI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2017

   Xem: 9

  • Pin điện hóa
   Địa lí
   Pin điện hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 2

  • Phương pháp dạy học địa lí 2
   Địa lí
   Phương pháp dạy học địa lí 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2016

   Xem: 14

  • Đạo Phật
   Địa lí
   Đạo Phật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2016

   Xem: 0

  • Khu Nghệ-Tĩnh
   Địa lí
   Khu Nghệ-Tĩnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2016

   Xem: 8

  • VÙNG ĐÔNG BẮC BỘ
   Địa lí
   VÙNG ĐÔNG BẮC BỘ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2016

   Xem: 1

  • tri thức của các nước đang phát triển trong quá trình toàn cầu hóa
   Địa lí
   tri thức của các nước đang phát triển trong quá trình toàn cầu hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2016

   Xem: 1

  • Các kĩ năng giao tiếp sư phạm
   Địa lí
   Các kĩ năng giao tiếp sư phạm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2016

   Xem: 0

  • di san van hoa bac trung bo
   38VNH
   di san van hoa bac trung bo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2016

   Xem: 0

  • tuyết nga
   38VNH
   tuyết nga

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2016

   Xem: 0

  • Địa lí Tỉnh Hà Giang
   Địa lí
   Địa lí Tỉnh Hà Giang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2016

   Xem: 0

  • Quá trình thủy phân và đá ong hóa ở vùng nhiệt đới ẩm
   Địa lí
   Quá trình thủy phân và đá ong hóa ở vùng nhiệt đới ẩm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2016

   Xem: 0

  • lăng tẩm ở Huế
   38VNH
   lăng tẩm ở Huế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2016

   Xem: 0

  • vấn đề sử dụng và khai thác khoáng sản
   Địa lí
   vấn đề sử dụng và khai thác khoáng sản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2016

   Xem: 12

  • Địa lí cây Cà Phê
   Địa lí
   Địa lí cây Cà Phê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2016

   Xem: 0

  • di tich lich su bac trung bo
   38VNH
   di tich lich su bac trung bo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2016

   Xem: 0

  • So sánh sự khác nhau cơ bản giữa các loại phong cách giao tiếp sư phạm. Rút ra kết luận sư phạm.
   Địa lí
   So sánh sự khác nhau cơ bản giữa các loại phong cách giao tiếp sư phạm. Rút ra kết luận sư phạm.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2016

   Xem: 33

  • TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Và Thành tích của Đỗ Nhật Nam
   Địa lí
   TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Và Thành tích của Đỗ Nhật Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2016

   Xem: 0

  • So sánh các phong cách giao tiếp sư phạm
   Địa lí
   So sánh các phong cách giao tiếp sư phạm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2016

   Xem: 85

  • thao luan ve tai nguyen nuoc
   Địa lí
   thao luan ve tai nguyen nuoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2016

   Xem: 0

  • Hình ảnh lăng tẩm Huế
   38VNH
   Hình ảnh lăng tẩm Huế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2016

   Xem: 0

  • Ngôn ngữ cơ thể - Body language
   Địa lí
   Ngôn ngữ cơ thể - Body language

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2016

   Xem: 0

  • phong cảnh thiên nhiên Bắc Trung Bộ
   38VNH
   phong cảnh thiên nhiên Bắc Trung Bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 0

  • Thanh Tuyền 38vnh
   38VNH
   Thanh Tuyền 38vnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 0

  • Quyên + Liên 38vnh
   38VNH
   Quyên + Liên 38vnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 14

  • xuyen - duyen 38vnh
   38VNH
   xuyen - duyen 38vnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 12

  • Thử Up lên 17/02
   38VNH
   Thử Up lên 17/02

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 0

  • di tích văn hóa lịch sử bắc trung bộ
   38VNH
   di tích văn hóa lịch sử bắc trung bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 2

  • phong cảnh thiên nhiên bắc trung bộ
   38VNH
   phong cảnh thiên nhiên bắc trung bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 0

  • phong canh thien nhien bác trung bo
   38VNH
   phong canh thien nhien bác trung bo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 0

  • phong canh thien nhien bac trung bo
   38VNH
   phong canh thien nhien bac trung bo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 13

  • lăng tẩm huế
   38VNH
   lăng tẩm huế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 0

  • lăng tẩm huế_thu 38vnh
   38VNH
   lăng tẩm huế_thu 38vnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 0

  • Các lăng tẩm ở Huế_Nhóm 1_ Thúy_Thoa
   38VNH
   Các lăng tẩm ở Huế_Nhóm 1_ Thúy_Thoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2016

   Xem: 16

  • phong canh thien nhien mien bac trung bo
   38VNH
   phong canh thien nhien mien bac trung bo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2016

   Xem: 9

  • le hoi o bac trung bo
   38VNH
   le hoi o bac trung bo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 38VNH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2016

   Xem: 0

  • cơ cấu dân số
   Địa lí
   cơ cấu dân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2016

   Xem: 0

  • Địa lí 10_bài 28: Địa lí ngành chăn nuôi
   Địa lí
   Địa lí 10_bài 28: Địa lí ngành chăn nuôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2016

   Xem: 0

  • TG 1
   Địa lí
   TG 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY