Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • tin học
   Bài giảng E-leaning
   tin học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E-leaning

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 0

  • tin học
   Bài giảng E-leaning
   tin học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E-leaning

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 0

  • Công nghệ
   Bài giảng E-leaning
   Công nghệ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E-leaning

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 0

  • Thể dục 7
   Bài giảng E-leaning
   Thể dục 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E-leaning

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 0

  • Trường THCS Ninh Hòa Tin 8
   Bài giảng E-leaning
   Trường THCS Ninh Hòa Tin 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E-leaning

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 0

  • Tiện ích lên lịch báo giảng tự động.
   Excel
   Tiện ích lên lịch báo giảng tự động.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2016

   Xem: 24

  • bang tinh Excel
   Excel
   bang tinh Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2016

   Xem: 20

  • Hướng dẫn định dạng văn bản
   Excel
   Hướng dẫn định dạng văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2016

   Xem: 0

  • Hướng dẫn cách tách họ tên trong excel không dùng hàm
   Tự học Excel
   Hướng dẫn cách tách họ tên trong excel không dùng hàm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tự học Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2015

   Xem: 16

  • Bài giảng excel hay
   Excel
   Bài giảng excel hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2015

   Xem: 1

  • đuổi hình bắt chữ
   Excel
   đuổi hình bắt chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2015

   Xem: 0

  • Tiện ích Excel Sắp phòng thi -Nguyễn Thanh Hải
   Excel
   Tiện ích Excel Sắp phòng thi -Nguyễn Thanh Hải

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2015

   Xem: 1

  • hàm ký tự
   Excel
   hàm ký tự

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2015

   Xem: 0

  • MỘT SỐ MẸO KHI TRÌNH CHIẾU
   Excel
   MỘT SỐ MẸO KHI TRÌNH CHIẾU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2015

   Xem: 0

  • HÀM CHOOSE RẤT HAY DÙNG TRONG EXCEL
   Excel
   HÀM CHOOSE RẤT HAY DÙNG TRONG EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2015

   Xem: 0

  • Hàm Excel rất cần cho Giáo Viên
   Excel
   Hàm Excel rất cần cho Giáo Viên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2015

   Xem: 1

  • Bài giảng Excel 2010 (Trung tâm Tin học VT)
   Excel
   Bài giảng Excel 2010 (Trung tâm Tin học VT)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2014

   Xem: 0

  • PHẦN MỀM NHẬP ĐIỂM LỚP 4&5
   Excel
   PHẦN MỀM NHẬP ĐIỂM LỚP 4&5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 0

  • BANG DIEM TIEU HOC TU DONG
   Excel
   BANG DIEM TIEU HOC TU DONG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 0

  • BANG DIEM TU DONG LOP 4 & 5
   Excel
   BANG DIEM TU DONG LOP 4 & 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 0

  • BANG DIEM TU DONG LOP 3
   Excel
   BANG DIEM TU DONG LOP 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 9

  • BANG DIEM TU DONG LOP 2
   Excel
   BANG DIEM TU DONG LOP 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 0

  • BANG DIEM TU DONG LOP 1
   Excel
   BANG DIEM TU DONG LOP 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 13

  • Cach tao mot trang Web ca nhan tren Violet
   PHẦN MỀM
   Cach tao mot trang Web ca nhan tren Violet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PHẦN MỀM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2014

   Xem: 15

  • DANH SACH HS 11 NH 2012-2013
   Tinh tỉ lệ trong EXECEL
   DANH SACH HS 11 NH 2012-2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tinh tỉ lệ trong EXECEL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2014

   Xem: 0

  • SO DIEM THPT (Rat Hay)
   Excel
   SO DIEM THPT (Rat Hay)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2014

   Xem: 0

  • phần mềm nhập điểm báo cáo tiểu học
   Excel
   phần mềm nhập điểm báo cáo tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2014

   Xem: 0

  • bai giang excel
   Excel
   bai giang excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2014

   Xem: 0

  • Tiện ích sắp phòng thi trong Excel
   Excel
   Tiện ích sắp phòng thi trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2014

   Xem: 1

  • Các hàm trong excel
   Excel
   Các hàm trong excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2014

   Xem: 17

  • kế hoạch kiẻm định 2014
   DỮ LIỆU TỪNG THÔN LÀNG
   kế hoạch kiẻm định 2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử DỮ LIỆU TỪNG THÔN LÀNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2014

   Xem: 0

  • kế hoạch kiẻm định 2014
   Excel
   kế hoạch kiẻm định 2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2014

   Xem: 0

  • Mẫu giấy 4 ô li và font chữ luyện viết chữ đẹp
   Excel
   Mẫu giấy 4 ô li và font chữ luyện viết chữ đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2014

   Xem: 0

  • Mẫu giấy 4 ô li và font chữ luyện viết chữ đẹp
   Excel
   Mẫu giấy 4 ô li và font chữ luyện viết chữ đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2014

   Xem: 1

  • HD IN GIẤY KHEN
   HD IN GIẤY KHEN
   HD IN GIẤY KHEN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HD IN GIẤY KHEN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2014

   Xem: 24

  • Phần mềm QLTPro5.0 tổ chức kỳ thi cấp trường THPT
   Excel
   Phần mềm QLTPro5.0 tổ chức kỳ thi cấp trường THPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2013

   Xem: 0

  • Đổi năm dương lịch ra âm lịch
   Excel
   Đổi năm dương lịch ra âm lịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2013

   Xem: 0

  • LICH BĐ SEAGAMES TỰ ĐỘNG
   Excel
   LICH BĐ SEAGAMES TỰ ĐỘNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2013

   Xem: 8

  • Các hàm tôg dụng trong Excel
   Excel
   Các hàm tôg dụng trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2013

   Xem: 0

  • HƯƠNG DẪN SỬ DỤNG LECTURE
   Tinh tỉ lệ trong EXECEL
   HƯƠNG DẪN SỬ DỤNG LECTURE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tinh tỉ lệ trong EXECEL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2013

   Xem: 0

  • DLPC13 -14 LTT
   DỮ LIỆU TỔNG HỢP
   DLPC13 -14 LTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử DỮ LIỆU TỔNG HỢP

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2013

   Xem: 0

  • DLPC13 -14 LTT
   Excel
   DLPC13 -14 LTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2013

   Xem: 0

  • DLPC 12 -13
   DỮ LIỆU TỔNG HỢP
   DLPC 12 -13

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử DỮ LIỆU TỔNG HỢP

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2013

   Xem: 15

  • công thứcvà hàm
   Excel
   công thứcvà hàm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2013

   Xem: 0

  • bo de tin hoc nghe
   Excel
   bo de tin hoc nghe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2013

   Xem: 17

  • Bai giang Excel 12
   Bài giảng Excel
   Bai giang Excel 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2013

   Xem: 13

  • Bai giang Excel 11
   Bài giảng Excel
   Bai giang Excel 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2013

   Xem: 0

  • Bai giang Excel 10
   Bài giảng Excel
   Bai giang Excel 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2013

   Xem: 0

  • Bai giang Excel 9
   Bài giảng Excel
   Bai giang Excel 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2013

   Xem: 10

  • Giao trinh Excel co ban 8
   Bài giảng Excel
   Giao trinh Excel co ban 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2013

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY