Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Excel

 • Tiện ích lên lịch báo giảng tự động.
  Excel
  Tiện ích lên lịch báo giảng tự động.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 0

 • bang tinh Excel
  Excel
  bang tinh Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

  Xem: 0

 • Hướng dẫn định dạng văn bản
  Excel
  Hướng dẫn định dạng văn bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2016

  Xem: 0

 • Bài giảng excel hay
  Excel
  Bài giảng excel hay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2015

  Xem: 0

 • đuổi hình bắt chữ
  Excel
  đuổi hình bắt chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2015

  Xem: 0

 • Tiện ích Excel Sắp phòng thi -Nguyễn Thanh Hải
  Excel
  Tiện ích Excel Sắp phòng thi -Nguyễn Thanh Hải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2015

  Xem: 0

 • hàm ký tự
  Excel
  hàm ký tự

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2015

  Xem: 0

 • MỘT SỐ MẸO KHI TRÌNH CHIẾU
  Excel
  MỘT SỐ MẸO KHI TRÌNH CHIẾU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2015

  Xem: 0

 • HÀM CHOOSE RẤT HAY DÙNG TRONG EXCEL
  Excel
  HÀM CHOOSE RẤT HAY DÙNG TRONG EXCEL

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2015

  Xem: 0

 • Hàm Excel rất cần cho Giáo Viên
  Excel
  Hàm Excel rất cần cho Giáo Viên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2015

  Xem: 0

 • Bài giảng Excel 2010 (Trung tâm Tin học VT)
  Excel
  Bài giảng Excel 2010 (Trung tâm Tin học VT)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2014

  Xem: 0

 • PHẦN MỀM NHẬP ĐIỂM LỚP 4&5
  Excel
  PHẦN MỀM NHẬP ĐIỂM LỚP 4&5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

  Xem: 0

 • BANG DIEM TIEU HOC TU DONG
  Excel
  BANG DIEM TIEU HOC TU DONG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

  Xem: 0

 • BANG DIEM TU DONG LOP 4 & 5
  Excel
  BANG DIEM TU DONG LOP 4 & 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

  Xem: 0

 • BANG DIEM TU DONG LOP 3
  Excel
  BANG DIEM TU DONG LOP 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

  Xem: 9

 • BANG DIEM TU DONG LOP 2
  Excel
  BANG DIEM TU DONG LOP 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

  Xem: 0

 • BANG DIEM TU DONG LOP 1
  Excel
  BANG DIEM TU DONG LOP 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

  Xem: 0

 • SO DIEM THPT (Rat Hay)
  Excel
  SO DIEM THPT (Rat Hay)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2014

  Xem: 0

 • phần mềm nhập điểm báo cáo tiểu học
  Excel
  phần mềm nhập điểm báo cáo tiểu học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2014

  Xem: 0

 • bai giang excel
  Excel
  bai giang excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2014

  Xem: 0

 • Tiện ích sắp phòng thi trong Excel
  Excel
  Tiện ích sắp phòng thi trong Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2014

  Xem: 0

 • Các hàm trong excel
  Excel
  Các hàm trong excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2014

  Xem: 12

 • kế hoạch kiẻm định 2014
  Excel
  kế hoạch kiẻm định 2014

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2014

  Xem: 0

 • Mẫu giấy 4 ô li và font chữ luyện viết chữ đẹp
  Excel
  Mẫu giấy 4 ô li và font chữ luyện viết chữ đẹp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2014

  Xem: 64

 • Phần mềm QLTPro5.0 tổ chức kỳ thi cấp trường THPT
  Excel
  Phần mềm QLTPro5.0 tổ chức kỳ thi cấp trường THPT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2013

  Xem: 0

 • Đổi năm dương lịch ra âm lịch
  Excel
  Đổi năm dương lịch ra âm lịch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2013

  Xem: 0

 • LICH BĐ SEAGAMES TỰ ĐỘNG
  Excel
  LICH BĐ SEAGAMES TỰ ĐỘNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2013

  Xem: 8

 • Các hàm tôg dụng trong Excel
  Excel
  Các hàm tôg dụng trong Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2013

  Xem: 0

 • DLPC13 -14 LTT
  Excel
  DLPC13 -14 LTT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2013

  Xem: 0

 • công thứcvà hàm
  Excel
  công thứcvà hàm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2013

  Xem: 0

 • bo de tin hoc nghe
  Excel
  bo de tin hoc nghe

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2013

  Xem: 0

 • Một số vấn đề cơ bản về nguồn máy tính
  Excel
  Một số vấn đề cơ bản về nguồn máy tính

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/7/2013

  Xem: 0

 • giao an hoa 8
  Excel
  giao an hoa 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2013

  Xem: 0

 • Tính điểm Tổng kết của GVCN (2012trở đi)
  Excel
  Tính điểm Tổng kết của GVCN (2012trở đi)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2013

  Xem: 0

 • Tính điểm tổng kết môn học
  Excel
  Tính điểm tổng kết môn học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2013

  Xem: 0

 • Bai giang Excel 2003
  Excel
  Bai giang Excel 2003

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2013

  Xem: 0

 • câu hỏi ôn tập exel
  Excel
  câu hỏi ôn tập exel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2013

  Xem: 0

 • excel nâng cao mới
  Excel
  excel nâng cao mới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2013

  Xem: 0

 • Giáo án Excel văn phòng
  Excel
  Giáo án Excel văn phòng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/2/2013

  Xem: 0

 • CÁC TIỆN ÍCH CHO EXCEL
  Excel
  CÁC TIỆN ÍCH CHO EXCEL

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2013

  Xem: 10

 • bai tap
  Excel
  bai tap

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2013

  Xem: 0

 • bai tap 60
  Excel
  bai tap 60

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2013

  Xem: 11

 • bai tap 9
  Excel
  bai tap 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2013

  Xem: 0

 • bai tap 7
  Excel
  bai tap 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2013

  Xem: 0

 • bai tap 6
  Excel
  bai tap 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2013

  Xem: 0

 • bai tap 4
  Excel
  bai tap 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2013

  Xem: 0

 • bai tap 3
  Excel
  bai tap 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2013

  Xem: 0

 • bai tap 2
  Excel
  bai tap 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2013

  Xem: 0

 • bai tap 1
  Excel
  bai tap 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2013

  Xem: 0

 • Microsoft Excel nâng cao
  Excel
  Microsoft Excel nâng cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2012

  Xem: 7

 • Chuyên đề Excel 2003
  Excel
  Chuyên đề Excel 2003

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2012

  Xem: 0

 • Chuyên đề Excel 2003
  Excel
  Chuyên đề Excel 2003

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2012

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY