Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tiện ích lên lịch báo giảng tự động.
   Excel
   Tiện ích lên lịch báo giảng tự động.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2016

   Xem: 24

  • bang tinh Excel
   Excel
   bang tinh Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2016

   Xem: 20

  • Hướng dẫn định dạng văn bản
   Excel
   Hướng dẫn định dạng văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2016

   Xem: 0

  • Bài giảng excel hay
   Excel
   Bài giảng excel hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2015

   Xem: 1

  • đuổi hình bắt chữ
   Excel
   đuổi hình bắt chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2015

   Xem: 0

  • Tiện ích Excel Sắp phòng thi -Nguyễn Thanh Hải
   Excel
   Tiện ích Excel Sắp phòng thi -Nguyễn Thanh Hải

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2015

   Xem: 1

  • hàm ký tự
   Excel
   hàm ký tự

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2015

   Xem: 0

  • MỘT SỐ MẸO KHI TRÌNH CHIẾU
   Excel
   MỘT SỐ MẸO KHI TRÌNH CHIẾU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2015

   Xem: 0

  • HÀM CHOOSE RẤT HAY DÙNG TRONG EXCEL
   Excel
   HÀM CHOOSE RẤT HAY DÙNG TRONG EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2015

   Xem: 0

  • Hàm Excel rất cần cho Giáo Viên
   Excel
   Hàm Excel rất cần cho Giáo Viên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2015

   Xem: 1

  • Bài giảng Excel 2010 (Trung tâm Tin học VT)
   Excel
   Bài giảng Excel 2010 (Trung tâm Tin học VT)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2014

   Xem: 0

  • PHẦN MỀM NHẬP ĐIỂM LỚP 4&5
   Excel
   PHẦN MỀM NHẬP ĐIỂM LỚP 4&5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 0

  • BANG DIEM TIEU HOC TU DONG
   Excel
   BANG DIEM TIEU HOC TU DONG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 0

  • BANG DIEM TU DONG LOP 4 & 5
   Excel
   BANG DIEM TU DONG LOP 4 & 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 0

  • BANG DIEM TU DONG LOP 3
   Excel
   BANG DIEM TU DONG LOP 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 9

  • BANG DIEM TU DONG LOP 2
   Excel
   BANG DIEM TU DONG LOP 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 0

  • BANG DIEM TU DONG LOP 1
   Excel
   BANG DIEM TU DONG LOP 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2014

   Xem: 13

  • SO DIEM THPT (Rat Hay)
   Excel
   SO DIEM THPT (Rat Hay)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2014

   Xem: 0

  • phần mềm nhập điểm báo cáo tiểu học
   Excel
   phần mềm nhập điểm báo cáo tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2014

   Xem: 0

  • bai giang excel
   Excel
   bai giang excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2014

   Xem: 0

  • Tiện ích sắp phòng thi trong Excel
   Excel
   Tiện ích sắp phòng thi trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2014

   Xem: 1

  • Các hàm trong excel
   Excel
   Các hàm trong excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2014

   Xem: 17

  • kế hoạch kiẻm định 2014
   Excel
   kế hoạch kiẻm định 2014

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2014

   Xem: 0

  • Mẫu giấy 4 ô li và font chữ luyện viết chữ đẹp
   Excel
   Mẫu giấy 4 ô li và font chữ luyện viết chữ đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2014

   Xem: 1

  • Phần mềm QLTPro5.0 tổ chức kỳ thi cấp trường THPT
   Excel
   Phần mềm QLTPro5.0 tổ chức kỳ thi cấp trường THPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2013

   Xem: 0

  • Đổi năm dương lịch ra âm lịch
   Excel
   Đổi năm dương lịch ra âm lịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2013

   Xem: 0

  • LICH BĐ SEAGAMES TỰ ĐỘNG
   Excel
   LICH BĐ SEAGAMES TỰ ĐỘNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2013

   Xem: 8

  • Các hàm tôg dụng trong Excel
   Excel
   Các hàm tôg dụng trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2013

   Xem: 0

  • DLPC13 -14 LTT
   Excel
   DLPC13 -14 LTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2013

   Xem: 0

  • công thứcvà hàm
   Excel
   công thứcvà hàm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2013

   Xem: 0

  • bo de tin hoc nghe
   Excel
   bo de tin hoc nghe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2013

   Xem: 17

  • Một số vấn đề cơ bản về nguồn máy tính
   Excel
   Một số vấn đề cơ bản về nguồn máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2013

   Xem: 0

  • giao an hoa 8
   Excel
   giao an hoa 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2013

   Xem: 0

  • Tính điểm Tổng kết của GVCN (2012trở đi)
   Excel
   Tính điểm Tổng kết của GVCN (2012trở đi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2013

   Xem: 0

  • Tính điểm tổng kết môn học
   Excel
   Tính điểm tổng kết môn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2013

   Xem: 0

  • Bai giang Excel 2003
   Excel
   Bai giang Excel 2003

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2013

   Xem: 2

  • câu hỏi ôn tập exel
   Excel
   câu hỏi ôn tập exel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2013

   Xem: 1

  • excel nâng cao mới
   Excel
   excel nâng cao mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2013

   Xem: 0

  • Giáo án Excel văn phòng
   Excel
   Giáo án Excel văn phòng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2013

   Xem: 0

  • CÁC TIỆN ÍCH CHO EXCEL
   Excel
   CÁC TIỆN ÍCH CHO EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2013

   Xem: 10

  • bai tap
   Excel
   bai tap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap 60
   Excel
   bai tap 60

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 11

  • bai tap 9
   Excel
   bai tap 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap 7
   Excel
   bai tap 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap 6
   Excel
   bai tap 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap 4
   Excel
   bai tap 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 24

  • bai tap 3
   Excel
   bai tap 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap 2
   Excel
   bai tap 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap 1
   Excel
   bai tap 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 7

  • Microsoft Excel nâng cao
   Excel
   Microsoft Excel nâng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2012

   Xem: 7

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY