GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Excel

 • tin học
  Bài giảng E-leaning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E-leaning

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2017

 • tin học
  Bài giảng E-leaning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E-leaning

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2017

 • Công nghệ
  Bài giảng E-leaning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E-leaning

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2017

 • Thể dục 7
  Bài giảng E-leaning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E-leaning

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2017

 • Trường THCS Ninh Hòa Tin 8
  Bài giảng E-leaning

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng E-leaning

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2017

 • Tiện ích lên lịch báo giảng tự động.
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

 • bang tinh Excel
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2016

 • Hướng dẫn định dạng văn bản
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2016

 • Hướng dẫn cách tách họ tên trong excel không dùng hàm
  Tự học Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tự học Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2015

 • Bài giảng excel hay
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2015

 • đuổi hình bắt chữ
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2015

 • Tiện ích Excel Sắp phòng thi -Nguyễn Thanh Hải
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2015

 • hàm ký tự
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2015

 • MỘT SỐ MẸO KHI TRÌNH CHIẾU
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2015

 • HÀM CHOOSE RẤT HAY DÙNG TRONG EXCEL
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2015

 • Hàm Excel rất cần cho Giáo Viên
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2015

 • Bài giảng Excel 2010 (Trung tâm Tin học VT)
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2014

 • PHẦN MỀM NHẬP ĐIỂM LỚP 4&5
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

 • BANG DIEM TIEU HOC TU DONG
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

 • BANG DIEM TU DONG LOP 4 & 5
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

 • BANG DIEM TU DONG LOP 3
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

 • BANG DIEM TU DONG LOP 2
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

 • BANG DIEM TU DONG LOP 1
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2014

 • Cach tao mot trang Web ca nhan tren Violet
  PHẦN MỀM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử PHẦN MỀM

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2014

 • DANH SACH HS 11 NH 2012-2013
  Tinh tỉ lệ trong EXECEL

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tinh tỉ lệ trong EXECEL

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2014

 • SO DIEM THPT (Rat Hay)
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2014

 • phần mềm nhập điểm báo cáo tiểu học
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2014

 • bai giang excel
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2014

 • Tiện ích sắp phòng thi trong Excel
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2014

 • Các hàm trong excel
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2014

 • kế hoạch kiẻm định 2014
  DỮ LIỆU TỪNG THÔN LÀNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử DỮ LIỆU TỪNG THÔN LÀNG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2014

 • kế hoạch kiẻm định 2014
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2014

 • Mẫu giấy 4 ô li và font chữ luyện viết chữ đẹp
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2014

 • Mẫu giấy 4 ô li và font chữ luyện viết chữ đẹp
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2014

 • HD IN GIẤY KHEN
  HD IN GIẤY KHEN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử HD IN GIẤY KHEN

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2014

 • Phần mềm QLTPro5.0 tổ chức kỳ thi cấp trường THPT
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2013

 • Đổi năm dương lịch ra âm lịch
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2013

 • LICH BĐ SEAGAMES TỰ ĐỘNG
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2013

 • Các hàm tôg dụng trong Excel
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2013

 • HƯƠNG DẪN SỬ DỤNG LECTURE
  Tinh tỉ lệ trong EXECEL

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tinh tỉ lệ trong EXECEL

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2013

 • DLPC13 -14 LTT
  DỮ LIỆU TỔNG HỢP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử DỮ LIỆU TỔNG HỢP

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2013

 • DLPC13 -14 LTT
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2013

 • DLPC 12 -13
  DỮ LIỆU TỔNG HỢP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử DỮ LIỆU TỔNG HỢP

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2013

 • công thứcvà hàm
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2013

 • bo de tin hoc nghe
  Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2013

 • Bai giang Excel 12
  Bài giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2013

 • Bai giang Excel 11
  Bài giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2013

 • Bai giang Excel 10
  Bài giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2013

 • Bai giang Excel 9
  Bài giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2013

 • Giao trinh Excel co ban 8
  Bài giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2013

 • Bai giang Excel 7
  Bài giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2013

 • Bai giang Excel 6
  Bài giảng Excel

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2013